Založit účet
 
Menu
· Domů
· Ankety
· Archív článků
· Časté otázky
· Doporučte nás
· Galerie Sukna
· Hledat
· Humpolec Info
· Humpolec na UTube
· Kalendář
· Mapa Humpolce
· Odkazy
· Osobní zprávy
· Seznam členů
· Soubory
· Soutěže!!!
· Témata
· Top 10
· Váš účet

Přihlášení
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

Kalendář akcí
říjen 2018
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Divadlo
Kino
Koncerty
Městský úřad
Ostatní
Přednášky
Setkání
Slavnosti
Sport
Výstavy

O redakci
Server Humpolák je vydáván občanským sdružením Humpolák.

Kontaktovat redakci můžete přes e-mail na adrese redakce@humpolak.cz.

Adresa redakce:
sdružení Humpolák
Lnářská 113
396 01 Humpolec

Bankovní spojení:
eBanka
č.ú.: 1393129001/2400

AXL Systems - Volba pro váš počítač

Usnesení ze 14. schůze Rady města 
O HumpolciKonané dne 17. 12. 2003. Zápis.

319.

Rada města

bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 13. schůze rady města a ukládá sledovat následující váznoucí usnesení č.: 1244, 1300 a), b), 1456, 1460, 14 b), 64 b), 146, 165, 193, 196 b), 214, 222 b), 266, 274 b), c), 289 b), 293, 307.

Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala

 

 

320.

Rada města

a)  schvaluje Pravidla Města Humpolec k zavedení systému finanční kontroly u příspěvkových organizací zřízených městem Humpolec,

b) ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených Městem Humpolec zavést systém finanční kontroly v souladu s ustanovením Pravidel.

Termín: od 1. 1. 2004

Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta

                        ředitelé příspěvkových organizací zřízených Městem Humpolec

 

321.

Rada města

a)  schvaluje záměr prodeje obecních byt. domů čp. 979-980 ul. Hálkova v Humpolci, a to včetně st. č. 1874 o výměře 180 m2 a st. p. č. 1873 o výměře 171 m2, vše v k.ú. Humpolec,

b) ukládá zveřejnit záměr prodeje po dobu 15-ti kalendářních dnů na úřední desce.

Odpovědnost :   Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín zveřejnění:     do 31.12.2003.

 

 

322.

Rada města

a)  neschvaluje záměr prodeje obecního byt. domu čp. 79 ul. Masarykova v Humpolci, a to včetně  st. č. 1635/1 o výměře 218 m2 v k.ú. Humpolec,

Odpovědnost :   Josef Jůzl, vedoucí OMH

 

 

323.

Rada města

a)  schvaluje převedení užívacího práva k obecnímu bytu pí. Miroslavy Svobodové, bytem Hálkova 601, Humpolec na nového nájemce p. Petra Borovce, bytem Družstevní 1230, Humpolec,

b) ukládá po finančním vypořádání nájemců vystavit novou smlouvu o sdružení finančních prostředků a o jejich postupném umořování formou odpočtu nájemného a nájemní smlouvu na byt.

Odpovědnost :  Josef  Jůzl, vedoucí OMH

Termín : 31.12.2003

 

 

 

324.

Rada města

schvaluje  přidělení uvolněného obecního bytu č. 320 o vel. 1+1 v byt. domě čp. 1353 v ul. Komenského v Humpolci, nájemci: Milan a Renata Tichý, Sluníčkova 1183, Humpolec. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou jednoho roku a dle § 676 O.Z. bude prodlužována.

Odpovědnost : Josef  Jůzl, vedoucí OMH

                        Ing. Jiří Hůla, SINPRO

Termín:  31. 12. 2003

 

 

325.

Rada města

ruší své usnesení č. 172 ze dne 14. 5. 2003, ve věci zamítnutí přechodu nájmu bytu p. J. Mihulky.

Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta

                        Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: vystavit smlouvu do 31. 12. 2003

 

 

326.

Rada města

schvaluje pronájem tzv. holobytu o výměře 18 m2 v č. p. 601 v Hálkově ul. v Humpolci pí. Anně Křesťanové, bytem Kletečná 5. Smlouva o ubytování bude vystavena na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 18,-- Kč/m2 měsíčně.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: vystavení smlouvy do 31. 12. 2003

 

 

327.

Rada města

schvaluje

a)    přidělení uvolněných obecních bytů takto:

1. č. 305 o vel. 1 + 0 v ul. Komenského 1353, Humpolec

       Jolana Bošková, Na Rybníčku 1318, Humpolec

2. č. 6 o vel. 1 + 1 v ul. Palackého 861, Humpolec

       Josef a Ilona Krajhanzlovi, Masarykova 73, Humpolec

b)   ukládá vystavit nájemní smlouvy na dobu určitou jednoho roku.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

                        Ing. Jiří Hůla, SINPRO

Termín: b) do 31. 12. 2003

 

 

328.

Rada města

a)    ruší své usnesení č. 285 b) ze dne 22. 10. 2003 ve věci přidělení bytu pí. Ivetě Vrátné, Lipnická 1195, Humpolec

b)   ukládá opětovně zveřejnit uvolněný byt na úřední desce.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: do 31. 12. 2003

329.

Rada města

a)  schvaluje  pronájem nebytových prostor o výměře 6,40 m2 v čp. 91 na Havlíčkově nám. v Humpolci s nájemcem: Ladislav Kulík, Smetanova 43, Humpolec, za roční nájemné ve výši: 3.754,- Kč. Nájemné bude vždy k datu 1.7. povyšováno  koeficientem inflace,

b) schvaluje  pronájem nebytových prostor o výměře 50,17 m2 v čp. 91 na Havlíčkově nám. v Humpolci s nájemcem: Hana Kratochvílová, Palackého 491 Humpolec, za roční nájemné ve výši: 18.690,- Kč. Nájemné bude vždy k datu 1.7. povyšováno  koeficientem inflace,

c)  schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 252,01 m2 v čp. 91 na Havlíčkově nám. v Humpolci s nájemcem: Fotografia, družstvo, Lidická 41, České Budějovice, za roční nájemné ve výši: 147.772,- Kč. Nájemné bude vždy k datu 1.7. povyšováno  koeficientem inflace,

d) schvaluje  pronájem nebytových prostor o výměře 26,35 m2 v čp. 91 na Havlíčkově nám. v Humpolci s nájemcem: Zdeňka Poulíčková, 5. Května 1178, Humpolec, za roční nájemné ve výši: 8.856,50 Kč. Nájemné bude vždy k datu 1.7. povyšováno  koeficientem inflace,

e)  ukládá zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce po dobu 15-ti kalendářních dnů a následně vyhotovit nájemní smlouvy s jednotlivými nájemci.

Odpovědnost :  Josef  Jůzl, vedoucí OMH

Termín :      31.12.2003

 

 

330.

Rada města

a)    schvaluje  záměr pronájmu nebytových prostor  umístněných v čp. 53  v  Krasoňově nájemci: TJ Krasoňov, zastoupená p. Miroslavem Drbalem, Krasoňov 53, Humpolec, IČO: 26642930. Nájemné je stanoveno ve výši 31.233,- Kč ročně (bez  služeb). Nájemní smlouva bude vystavena na dobu určitou 10-ti let a bude vždy k datu  1.7. povyšována koeficientem inflace,

b) ukládá zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor  po dobu 15-ti dní na úřední desce.

Odpovědnost :   Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín zveřejnění:     do 31.12.2003.

 

 

331.

Rada města

a)    schvaluje uzavření cenového dodatku ke smlouvě o dílo s firmou EKOIMPEX na částku 74.688,-- Kč včetně DPH pro rok 2004,

b)   ukládá uzavřít s firmou EKOIMPEX cenový dodatek č. 8 ve výši 74.688,-- Kč včetně DPH pro rok 2004.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: 31. 12. 2003

 

 

332.

Rada města

a)    schvaluje navýšení ceny za celoroční údržbu veřejné zeleně – parku pod Orlíkem pro firmu Ekoimpex Pelhřimov na cenu nejvýše přípustnou 85.764,- Kč včetně DPH,

b)   ukládá uzavřít pro rok 2004 se zhotovitelem firmou Ekoimpex Pelhřimov, V.B.Juhna 1660 Pelhřimov cenový dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo o provedení celoroční údržby veřejné zeleně ze dne 3.12.1998 za cenu nejvýše přípustnou 85.764,- Kč včetně DPH.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín:   ad b)  do konce roku 2003                                                                                                        

 

 

333.

Rada města

jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b)   zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s  §  14 odst. 13 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a za předpokladu udělení souhlasu se jmenováním vydaným Krajským úřadem kraje Vysočina dle § 7 písm. g) zákona č. 564/1990 Sb. pana Josefa Jirků, bytem Na Rybníčku 1324, Humpolec do funkce ředitele Základní umělecké školy Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701 s platností od 1. 1. 2004 na dobu neurčitou.

Odpovědnost :     Mgr. Roman Brzoň, místostarosta města

                           Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO

Termín:     od 1. 1. 2004                       

 

 

334.

Rada města

schvaluje  v souladu se Zřizovací listinou MŠ Humpolec, Smetanova 1526 přijetí daru 2 ks PC centra v celkové hodnotě 254.000,- Kč od firmy IBM ČR spol. s.r.o.

Odpovědnost : Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

                        Miluše Koudelková, ved. odd. školství EO

                        Marcela Němcová, ředitelka MŠ Humpolec

Termín: 17. prosince 2003

 

 

335.

Rada města

a)    stanovuje s účinností od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004 plat  panu Mgr. Václavu Strnadovi, řediteli ZŠ Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov,

b)   stanovuje s účinností od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004 plat panu Mgr. Pavlu Bílkovi, řediteli ZŠ Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov,

c)    stanovuje s účinností od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004 plat paní Marcele Němcové, ředitelce Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526,

d)   stanovuje s účinností od 1. 1. 2004  do 31. 3. 2004 plat panu Josefu Jirků, řediteli ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Školní 701.

e)    ukládá výše jmenovaným vystavit platový výměr.

Odpovědnost :     Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

               Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO

Termín:     od 1. 1. 2004                       

 

 

336.

Rada města

a)    stanovuje na základě Nařízení vlády ČR č. 469 ze dne 5. 8. 2002 s účinností od 1. 1. 2004 plat ředitele LTRN Humpolec, Jihlavská 803, Humpolec MUDr. Tomáše Drasnara,

b)   ukládá výše jmenovanému vystavit platový výměr.

Odpovědnost: Ing. Josef  Fiala, vedoucí OZSV

Termín: do 31. 12. 2003

 

 

337.

Rada města

a)    stanovuje na základě Nařízení vlády č. 469 ze dne 5. 8. 2002 s účinností od 1. 1. 2004 plat ředitele Zdravotních služeb města Humpolec, Hálkova 422, Humpolec MUDr. Václava Janečka

b)   ukládá výše jmenovanému vystavit platový výměr.

Odpovědnost: Ing. Josef  Fiala, vedoucí OZSV

Termín: do 31. 12. 2003

 

 

338.

Rada města

a)    schvaluje s účinností od 1. 1. 2004 plat paní Marcele Kubíčkové, ředitelce MěKIS Humpolec,

b)   ukládá jmenované vystavit nový platový výměr.

Odpovědnost:  Marie Rojková, vedoucí OVV

Termín : a) od 1. 1. 2004

   b) do 31. 12. 2003

 

 

339.

Rada města schvaluje

a)  na období od 1. 1. 2004 do doby řádného schválení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2004 pro příspěvkovou organizaci Základní školy Hálkova 591, Humpolec hospodaření podle tzv. rozpočtového provizoria umožňující měsíční čerpání finančních prostředků do výše 1/12 neinvestičních nákladů celkového ročního rozpočtu předchozího roku,

b) na období od 1. 1. 2004 do doby řádného schválení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2004 pro příspěvkovou organizaci Základní školy Hradská 894, Humpolec hospodaření podle tzv. rozpočtového provizoria umožňující měsíční čerpání finančních prostředků do výše 1/12 neinvestičních nákladů celkového ročního rozpočtu předchozího roku,

c)  na období od 1. 1. 2004 do doby řádného schválení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2004 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Smetanova 1526, Humpolec hospodaření podle tzv. rozpočtového provizoria umožňující měsíční čerpání finančních prostředků do výše 1/12 neinvestičních nákladů celkového ročního rozpočtu předchozího roku,

d) na období od 1. 1. 2004 do doby řádného schválení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2004 pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola, Školní 701, Humpolec hospodaření podle tzv. rozpočtového provizoria umožňující měsíční čerpání finančních prostředků do výše 1/12 neinvestičních nákladů celkového ročního rozpočtu předchozího roku,

e)  na období od 1. 1. 2004 do doby řádného schválení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2004 pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní a informační středisko Humpolec hospodaření podle tzv. rozpočtového provizoria umožňující měsíční čerpání finančních prostředků do výše 1/12 neinvestičních nákladů celkového ročního rozpočtu předchozího roku,

f)   na období od 1. 1. 2004 do doby řádného schválení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2004 pro příspěvkovou organizaci Zdravotní služby města Humpolec hospodaření podle tzv. rozpočtového provizoria umožňující měsíční čerpání finančních prostředků do výše 1/12 neinvestičních nákladů celkového ročního rozpočtu předchozího roku,

g)  na období od 1. 1. 2004 do doby řádného schválení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2004 pro příspěvkovou organizaci Léčebna tuberkulózy a nemocí respiračních Humpolec hospodaření podle tzv. rozpočtového provizoria umožňující měsíční čerpání finančních prostředků do výše 1/12 neinvestičních nákladů celkového ročního rozpočtu předchozího roku.

Odpovědnost: a) Mgr. Václav Strnad, ředitel ZŠ Hálkova

                        b) Mgr. Pavel Bílek, ředitel ZŠ Hradská

                        c) Marcela Němcová, ředitelka MŠ Smetanova

                        d) Mgr. Josef Jirků, ředitel ZUŠ

                        e) Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS

                        f) MUDr. Václav Janeček, ředitel ZSMH

                        g) MUDr. Tomáš Drasnar, ředitel LTRN

 

 

338.

Rada města

a)    schvaluje uzavření předložené nájemní smlouvy včetně příslušných příloh se společností VODAK  Humpolec s.r.o,, Pražská 544, 396  01 Humpolec od 1. ledna 2004 do 31. 12. 2013,

b)   nájemné pro rok 2004 je stanoveno ve výši 4.365.000,-- Kč,

c)    ukládá do předložené smlouvy doplnit

1.  do článku IX. bod – seznam pohledávek vzniklých do 31. 12. 2003 bude předán do

     června roku 2004

2. povinnost – předávat montážní listy oprav 1krát za příslušné čtvrtletí MěÚ – OMH ke

    kontrole

3. v článku V., odst. 4  výši nájemného obecně a stanovit výši nájemného s tvorbou ceny

    za vodné a stočné řešit vždy jako dodatek k příslušnému roku

d)   ukládá vypracovat dohodu o vyřešení pohledávek a závazků vyplývajících z  provozovatelské smlouvy do 31. 12. 2003 s firmou VODAK Humpolec, s.r.o.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: do 19. 12. 2003

 

 

339.

Rada města

a)  souhlasí s předloženým návrhem struktury cenové kalkulace vodného a stočného na rok 2004 pro město Humpolec a jeho místní části pro obyvatelstvo a ostatní, a to v následující výši:

vodné           23,50 Kč/m3

stočné          11,00 Kč/m3

b) u místních částí, kde není zajištěno konečné čištění odpadních vod a odběratelé jsou povinni vypouštět OV přes septik bude cena regulována takto:

stočné          5,50 Kč/m3

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: od 1. ledna 2004

Mgr. Jiří Kučera
starosta

Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr. Roman Brzoň
místostarosta

Publikováno: Neděle, 11.01. 2004 - 00:00:00 Od: axl
 
Související odkazy
· Více o tématu O Humpolci
· Další články od autora axl


Nejčtenější článek na téma O Humpolci:
Policejní cvičení


Hodnocení článku
Průměrné hodnocení: 0
Účastníků: 0

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné


Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek


"Usnesení ze 14. schůze Rady města" | Přihlásit/Registrovat | 0 komentářů
Komentáře jsou moderovány, pravidla jsou uvedena v záhlaví formuláře pro odeslání. Upozornění na závadný obsah zasílejte na adresu redakce@humpolak.cz
Všechny obchodní známky, názvy a články patří jejich právoplatným vlastníkům, komentáře patří jejich odesílatelům. Komentáře jsou moderovány, pravidla jsou uvedena v záhlaví formuláře pro odeslání. Upozornění na závadný obsah zasílejte na adresu redakce@humpolak.cz.

(c) 1999 - 2008 Občanské sdružení Humpolák


Powered by Copyright © UNITED-NUKE - upravil a implementoval AXL Systems
Všechna práva vyhrazena.

Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.125 sekund

Tvoje Účetní     Petra Plast     Knihkupectví Jana Zábrany      Maryška Elektrocentrum