Humpolák

Novinka pro žáky devátých tříd!!
Publikováno: Pátek, 25.05. 2007 - 12:35:47
Téma: O Humpolci


Dne 23.4.2007 obdržela Střední škola SČMSD Humpolec v Hradské ulici od MŠMT Praha povolení k otevření nového studijního oboru „Informatika v ekonomice“ od 1. 9. 2007. Studijní obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím PC a prací spojených s komunikační technikou. Při studiu získají žáci potřebné technické znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat.

Žák získá potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách a možnostech zvyšování kvality práce s informacemi. Je vybaven znalostmi pro orientaci v tržním hospodářství, tvorbě podnikové identity a má základní přehled o makroekonomice. V situacích pracovního, odborného a společenského charakteru je připraven plynně se vyjadřovat v anglickém jazyce. Je schopen připravit jednací i prezentační akce po stránce organizační i technické. Absolvent čtyřletého oboru, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, se může ucházet o studium na vysokých školách zaměřených na ekonomiku či informatiku.

Ke studiu se mohou přihlásit zájemci ve 3. kole přijímacího řízení. Studenti, kteří byli v prvním kole přijati na obor "Obchodník se zaměřením na výpočetní techniku" a měli by o nový obor zájem, mohou podat žádost o přestup.

Podrobné informace na www.stredniskola.com .Tento článek si můžete přečíst na webu Humpolák
http://www.humpolak.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.humpolak.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=3838