Založit účet
 
Menu
· Domů
· Ankety
· Archív článků
· Časté otázky
· Doporučte nás
· Galerie Sukna
· Hledat
· Humpolec Info
· Humpolec na UTube
· Kalendář
· Mapa Humpolce
· Odkazy
· Osobní zprávy
· Seznam členů
· Soubory
· Soutěže!!!
· Témata
· Top 10
· Váš účet

Přihlášení
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

Kalendář akcí
září 2018
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Divadlo
Kino
Koncerty
Městský úřad
Ostatní
Přednášky
Setkání
Slavnosti
Sport
Výstavy

O redakci
Server Humpolák je vydáván občanským sdružením Humpolák.

Kontaktovat redakci můžete přes e-mail na adrese redakce@humpolak.cz.

Adresa redakce:
sdružení Humpolák
Lnářská 113
396 01 Humpolec

Bankovní spojení:
eBanka
č.ú.: 1393129001/2400

Informační televize pro Vysočinu

Komentář k anketě

[Chybí předmět]


Starosta nakupuije za nás.Město Humpolec bude nakupovat další cizáky aby bylo hůř

Tisková zpráva ze dne 8. prosince 2016
Město Humpolec usiluje o spolupráci s firmami. Snahou
je stabilizovat pracovní místa a omezit kriminalitu
(Humpolec) - Vzhledem k šířícím se spekulacím a diskuzím o p
řítomnosti zahraničních agenturních pracovníků v Humpolci a zprávám o trestných činech, jichž se cizinci ve městě dopouštějí, svolal starosta Humpolce Jiří Kučera schůzi zástupců
firem Valeo Compressor Europe, s.r.o. a BJS Czech, s.r.o. Setkání se uskutečnilo o posledním listopadovém týdnu
s cílem navázat koordinovanou spolupráci mezi Městem Humpolec a firmami, které zamě stnávají agenturní pracovníky z ciziny. Jednání se zúčastnil také zástupce developera
CTP Invest, spol. s.r.o., jež v Humpolci staví a pronajímá haly izmíněným společnostem.Starosta JiříKučera nejdříve požádal o informace týkající se počtu těchto zaměstnanců.Chtěli bychom mít jasné údaje. Ve spolupráci s živnostenským úřadem a cizineckou policií jsme již zjišťovali, kolik cizinců žije na bytovnách ve měsě , a výsledek byl takový, že poměrě málo. Rádi bychom ale přímo od vás slyšeli, kolik agenturních pracovníků v současné době zaměstnáváte a zda máte představu, kde bydlí. Otázkou je, zda je možné udělat něco pro to, abyste měli více stálých než agenturních zaměstnanců,ptal se na úvod Jiří Kučera. Zmínil i fakt, že v nedávné době se ve městě pohádali dva agenturní pracovníci
z Maďarska. Během hádky pak jeden bodl toho druhého nožem do zad. Nechceme sedět jen s rukama v klíně a
čekat. Přemýšlíme o různých cestách řešení, jak porušování zákona omezit, a tou jednou je i snaha o stabilizaci pracovních míst ve firmách v Humpolci, přemítal humpolecký starosta.
Šárka Novotná ze společnosti BJS Czech, s.r.o. uvedla, že v sou
časné době zamě stnávají kolem 515 pracovníků, přičemž agenturních jich je zhruba 150. Nejčastěji jsou zastoupeni
lidé z Rumunska (cca 100), pak následují ukrajinští a ma
ďarští zaměstnanci. Zejména
s pracovníky z Ukrajiny má firma prý velmi dobré zk
ušenosti, jak po pracovní stránce, tak po
stránce jejich integrace včeském kolektivu. Zástupci firmy Valeo Compressor Europe, s.r.o.zmínili, že v Humpolci zaměstnávají zhruba 1100 lidí, z toho zhruba
č
tvrtinu tvo
ř
í zahrani
č

agenturní pracovníci. Jen minimum jich prý žije v H
umpolci, v
ě
tšina má do zam
ě
stnání
dojížd
ě
t z Pelh
ř
imova a Jihlavy.
Starosta Humpolce p
ř
išel s myšlenkou zajišt
ě
ní podnikového bydlení, které by do m
ě
sta podle
názoru radnice mohlo p
ř
ilákat nové zam
ě
stnance s celými rodinami. Pro m
ě
sto by takový
krok byl strategický, nebo
ť
noví obyvatelé by tu mohli mít trvalý pobyt, což b
y zase
znamenalo více pen
ě
z do m
ě
stského rozpo
č
tu. Vedle toho by to mohlo mít zásadní vliv na
stabilizaci pracovních sil ve vašich firmách. Lidé
se nebudou st
ě
hovat za prací, když si
nenajdou bydlení, uvažoval Ji
ř
í Ku
č
era.
Podle zkušeností zástupc
ů
BJS Czech, s.r.o. není v dnešní dob
ě
snadné sehnat kvalifikované
pracovníky, i vzhledem k nízké nezam
ě
stnanosti, která se na Vyso
č
in
ě
drží pod
celorepublikovým pr
ů
m
ě
rem. Firmy obecn
ě
proto hledají zam
ě
stnance po celé republice i
v zahrani
č
í. Otázkou možnosti realizace podnikového bydlení
se již sami delší
č
as
zabýváme, jelikož si uv
ě
domujeme její d
ů
ležitost. Mohu tedy
ř
íct, že jsme v tomto sm
ě
ru
otev
ř
eni dalším jednáním,
ř
ekl
ř
editel BJS Czech, s.r.o. v Humpolci Radek Votápek.
Naopak
p
ř
edstavitelé Valeo Compressor Europe, s.r.o. uvedli,
že v tuto chvíli nad otázkou nabídky
byt
ů
pro své zam
ě
stnance neuvažují.
Ji
ř
í Ku
č
era ješt
ě
podotkl, že v p
ř
ípad
ě
zájmu by m
ě
sto spole
č
n
ě
s firmami a developerem
mohlo spolupracovat na strategii podnikového bydlen
í, a
ť
už jde o hledání pozemk
ů
,
samotnou svatbu bytových dom
ů
č
i hledání možností pro rodiny, které by v Humpolci
cht
ě
ly
pozd
ě
ji uvažovat o vlastním bydlení.
Starosta Humpolce svolá další sch
ů
zku s firmou BJS Czech, s.r.o. a developerskou skup
inou
CTP v lednu p
ř
íštího roku, kdy by se m
ě
ly projednat další podrobnosti a konkrétní podmínky
spolupráce.
Vedle toho zmínil, že se radnice v rámci prevence k
riminality pravideln
ě
schází s Policií
Č
eské republiky. Rovn
ě
ž chystáme výrazné zkvalitn
ě
ní kamerového systému ve m
ě
st
ě
a
zefektivn
ě
ní práce s po
ř
ízeným záznamem v p
ř
ípad
ě
porušování zákona, uzav
ř
el Ji
ř
í Ku
č
era

Vaše jméno: Anonymní

Předmět:Komentář:

Povolené HTML značky:
<b> <i> <strike> <div> <u> <a> <em> <br> <strong> <blockquote> <tt> <li> <ol> <ul>

Všechny obchodní známky, názvy a články patří jejich právoplatným vlastníkům, komentáře patří jejich odesílatelům. Komentáře jsou moderovány, pravidla jsou uvedena v záhlaví formuláře pro odeslání. Upozornění na závadný obsah zasílejte na adresu redakce@humpolak.cz.

(c) 1999 - 2008 Občanské sdružení Humpolák


Powered by Copyright © UNITED-NUKE - upravil a implementoval AXL Systems
Všechna práva vyhrazena.

Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.079 sekund

Tvoje Účetní     Petra Plast     Knihkupectví Jana Zábrany      Maryška Elektrocentrum