Naše ekologická stopa

Ve virtuálním světě můžete zvrátit vývoj směrem, jakým chcete. Podaří se vám
to i ve vašem životě? A v životě planety? Jaký bude? Vypočtete si svou ekologickou
stopu.

Počet lidí se vyšplhal na 6 miliard a všichni chtějí jíst, pít a zvyšovat svoji životní úroveň. Jenže čím lépe se jedni mají, tím více spotřebovávají přírodních zdrojů a produkují více znečištění na úkor druhých, kteří zápasí s chudobou, nemocemi, nedostatkem potravin a pitné vody. Na celé planetě mizí divoká příroda, hromadně vymírají rostlinné a živočišné druhy a objevuje se hrozba klimatických změn.


Na konci léta 2002 (26. srpna – 4. září) se sešli vrcholní představitelé všech států na světovém Summitu o udržitelném rozvoji v jihoafrickém Johannesburgu. Tzv. Summit Země 2002 uspořádala Organizace spojených národů (OSN), aby zhodnotila stav naplňování závazků, přijatých na Konferenci OSN o rozvoji a životním prostředí v roce 1992 v brazilském Riu de Janeiru. Proto se mu také říkalo „Summit Rio + 10“.


Avšak řešení nespočívá jen na vrcholných představitelích každého státu. Snaze o řešení problémů se věnuje nepřeberné množství občanských iniciativ po celém světě, naši zemi nevyjímaje.
Hra o Zemi vám umožní zjistit podrobnosti o činnosti některých z nich, popřípadě se do ní i zapojit.
Můžete se také dozvědět co je udržitelný rozvoj.
Nebo taky ne. Záleží na vás!


My v České republice patříme mezi ty šťastnější. Většina z nás má dostatek jídla, vody, má možnost užívat krás české krajiny, komfortu vyhřátých příbytků, rychlých aut, televizních kanálů a ve dne v noci otevřených supermarketů. Často se zdůrazňuje, že ve srovnání s počátkem devadesátých let došlo i k výraznému zlepšení čistoty ovzduší.
Avšak jaký je konkrétní stav životního prostředí u nás a trendy budoucího vývoje?
Dosud máme více než 30% vod silně znečištěných. Naše lesy nejsou v dobrém stavu – v hodnocení jejich kvality jsme na jedné ze zadních příček v Evropě. Hlavní problém představuje jejich nevhodná druhová skladba, takže nedokáží odolávat znečištění a globálním klimatickým změnám. Průmyslové podniky sice již nevypouštějí tolik exhalací, ale ve městech začíná být nedýchatelno a hlučno v důsledku nárůstu dopravy. Ve srovnání se západní Evropou spotřebováváme více energie a narůstající množství odpadu ukládáme na skládkách či spalujeme.
Potud stručný úvod. Co s tím?


Každý z nás něco může udělat.
Jako spotřebitel při nákupech, jako občan, který se vyjadřuje k tomu, co se kolem něj děje, či jako volič, který dává svůj hlas uváženě a sleduje, jak se politici při konkrétních rozhodnutích chovají. Nejpohodlnější je pak podpořit ekologické organizace, které toho hodně udělají za vás.
V Německu, Nizozemí a dalších státech mají ekologické organizace statisícové členské základny. Pro mnoho lidí je být členem některé organizace či na její činnost přispívat tím nejjednodušším způsobem, jak ochranu životního prostředí podpořit. V České republice mají obdobné organizace pouze stovky či tisíce členů. Není čas na změnu?


Více informací na www.hraozemi.cz

olaf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Hymna pro zaměstnance

Po Říj 11 , 2004
Ve virtuálním světě můžete zvrátit vývoj směrem, jakým chcete. Podaří se vám to i ve vašem životě? A v životě planety? Jaký bude? Vypočtete si svou ekologickou stopu. Počet lidí se vyšplhal na 6 miliard a všichni chtějí jíst, pít a zvyšovat svoji životní úroveň. Jenže čím lépe se jedni […]

Témata