Reklama a uveřejnění článku

Humpolák je od počátku otevřená platforma. Rádi publikujeme vše, co nám zašlete, včetně reklamy a upoutávek na různé akce.

Zároveň jsme platforma nezávislá, vyhrazujeme si právo odmítnout článek či reklamu i bez uvedení důvodu.

Server je tvořen dobrovolníky bez nároku na odměnu a náklady na provoz jsou placeny členy redakce.

Reklama je zveřejňována bezplatně, v takovém rozsahu, aby byla přínosem čtenářům a nestala se otravnou.

Mail pro zasílání příspěvků a reklamy: redakce@humpolak.cz

 

Možnost komentovat příspěvky je stále i bez registrace. Anonymní komentáře vypovídají také o osobě autora. Redakce má právo kdykoliv komentář odstranit, pokud porušuje obecná pravidla publikování na internetu.
Registrace na webu je možná v patičce stránky. Původní přezdívky z Humpoláka nebyly převedeny do nové verze, pokud si kdokoliv bude nárokovat na novém webu již obsazenou přezdívku, bude spor rozhodovat redakce. Přednost mají přezdívky ze starého systém, pro zachování kontinuity v komentářích.

Témata