O Humpolákovi

Server HUMPOLÁK vznikl s příchodem internetu do Humpolce – tedy někdy v letech 1996-1997. Původně běžel na adrese http://něco.cz/cosi/humpolak a přinášel ty nejpodstatnější informace (z pohledu zakladatelů). Šlo o přehled humpoleckých restaurací (no, tedy spíše hospod).

Původně spíše hobby projekt se koncem 90 let přerodil do podoby internetového občasníku se širokým záběrem témat, tak jak jednotliví autoři psali a tvořili. Bohužel, tato fáze se v žádném archivu nezachovala, je nenávratně ztracena a žije jen ve vzpomínkách původních autorů.

V roce 2001 došlo k přechodu na (tehdy) super moderní redakční systém, Humpolák získal další posily do redakce a dokonce i právní subjektivitu (občanské sdružení). V této podobě prožil Humpolák vzestup, nejsilnější roky i postupný ústup, kde jednotliví autoři snižovali počet příspěvků a čtenáři postupně odcházeli na jiiné platformy (Facebook a pod.) Samospádem fungoval až do roku 2019. Články z tohoto období najdete v archivu a původní podoba serveru je zachována na http://stary.humpolak.cz

Od září 2019 jedeme v novém. Server byl aktualizován na moderní redakční systém a postupně napojen na dění na internetu tak, aby odpovídal požadavkům online světa 21. století.

Témata