18. zasedání zastupitelstva

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Humpolec ze dne 22. 6. 2005.

432.

Zastupitelstvo města

a)
bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení ze 17. zasedání ZM a
váznoucích, dosud nesplněných usnesení,

b) ukládá
sledovat dosud nesplněná usnesení.

Odpovědnost: Ing. Tomáš
Křišťan, místostarosta

433.

Zastupitelstvo města

bere na vědomí zprávu o činnosti
Rady města Humpolec od 6. 4. 2005 do 18. 5. 2005. Vlastní zpráva tvoří přílohu
k zasedání Zastupitelstva města v Humpolci dne 22. 6. 2005.

434.

Zastupitelstvo města schvaluje tato rozpočtová opatření
v roce 2005:

1) Vyjádřeno jmenovitě:

Snížení daně z příjmů právnických osob-obec

v příjmové a výdajové části rozpočtu
o 1.659,8 tis. Kč

Oddíl 36 – Bydlení, komunální
služby:

výkupy nemovitostí – zvýšení
o 1.350,0
tis. Kč

Oddíl 33 – Kultura:

oprava kulturní památky č.p. 253 na Dolním
nám. 740,0 tis. Kč

Oddíl 36 – Bydlení, komunální
služby:

výstavba domu s pečovatelskou službou – zvýšení
o 1.180,0 tis. Kč

veřejné osvětlení v ulici
Zahradní 135,0
tis. Kč

veřejné osvětlení v lokalitě
Brunka 265,0 tis.

Oddíl 35 –
Zdravotnictví:

příspěvek na LSPP pro Nemocnici Pelhřimov – zvýšení
o 15,0 tis. Kč

Oddíl 23 – Vodní
hospodářství:

kanalizace Hněvkovice – zvýšení o 65,0
tis. Kč

prodloužení vodovodního řadu Cípek
(zahrádky) 50,0 tis. Kč

Oddíl 33 – Kultura:

elektrické zvonění kaple v Plačkově
55,0 tis. Kč

Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby:

drobná údržba č.p.
1607
30,0 tis. Kč

drobná údržba č.p.
1353
50,0 tis. Kč

úpravy nebytových prostor č.p.
391 60,0
tis. Kč

oprava střechy č.p.
391
60,0 tis. Kč

Oddíl 22 – Doprava:

odstavná plocha na Horním
náměstí 480,0
tis. Kč

úprava parkoviště na Horním
náměstí 180,0
tis. Kč

oprava chodníku
v Litochlebích
475,0 tis. Kč

Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby:

projekt ZTV
Mírová
100,0 tis. Kč

demolice dřevníků v ulici
Školní 340,0
tis. Kč

Oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy:

studie Varovného a informačního systému
obyvatelstva 15,0 tis.

svítilny pro krizové stavy
1,6 tis. Kč

přesun rezervy z oddílu 55 do oddílu
52 33,4 tis. Kč

Oddíl 34 – Tělovýchova:

stěhování Domu dětí a mládeže v
Humpolci 30,0 tis. Kč

Oddíl 61 – Správa:

nákup počítačové techniky pro sociální odbor a
evidenci obyvatel 190,0 tis. Kč

opravy a služby spojené s výpočetní technikou
MěÚ 110,0 tis. Kč

2) Vyjádřeno dle klasifikace rozpočtové skladby:

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 6399 pol.
5362 1.659,8 tis.

snížení rozpočtových příjmů (daňové)

OddPa – pol.
1122 1.659,8 tis.

zvýšení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 3639 pol.
6130 1.350,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 3613 pol.
6121 950,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 2219 pol. 6121
50,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3699 pol.
5901 300,0 tis.

OddPa 2299 pol.
5901 50,0 tis.

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3322 pol.
5171 740,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 6171 pol.
5171 475,0 tis.

OddPa 6171 pol.
5901 100,0 tis.

zvýšení rozpočtových příjmů (přijaté dotace)

OddPa – pol.
4122 165,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3631 pol.
5169 400,0 tis.

zvýšení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 3631 pol.
6121 400,0 tis.

OddPa 3612 pol.
6121 1.180,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 2219 pol. 6121
550,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 6399 pol.
5901 200,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3399 pol.
5901 90,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 2299 pol.
5901 150,0 tis.

zvýšení rozpočtových příjmů (daňové a nedaňové)

OddPa 3111 pol.
2111 35,0 tis.

Čtěte dále:   Program 10. zasedání Zastupitelstva

OddPa 6171 pol.
2322 6,0 tis.

OddPa 6171 pol.
2324 94,0 tis.

OddPa 6171 pol.
2329 15,0 tis.

OddPa – pol.
1332 10,0 tis.

OddPa – pol.
1334 15,0 tis.

OddPa – pol.
1344 15,0 tis.

zvýšení rozpočtových příjmů (nedaňové)

OddPa 3513 pol.
2111 15,0 tis.

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3513 pol.
5339 15,0 tis.

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3513 pol. 5339 140,0
tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3513 pol.
5192 140,0 tis.

zvýšení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 2310 pol.
6121 50,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3799 pol.
5901 30,0 tis.

OddPa 5399 pol.
5901 20,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3326 pol.
5171 55,0 tis.

zvýšení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 3326 pol.
6122 55,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 2212 pol.
5171 600,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 3412 pol.
6121 150,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 3639 pol.
6121 825,0 tis.

zvýšení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 2219 pol.
6121 480,0 tis.

OddPa 3639 pol.
6121 100,0 tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3639 pol.
5169 340,0 tis.

OddPa 2219 pol.
5171 655,0 tis.

zvýšení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 5273 pol.
6122 15,0 tis.

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 5273 pol.
5137 1,6 tis.

OddPa 5273 pol.
5901 33,4 tis.

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 5512 pol.
5901 50,0 tis.

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3421 pol.
5169 30,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3299 pol.
5901 30,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 6171 pol.
6111 300,0 tis.

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 6171 pol.
5137 190,0 tis.

OddPa 6171 pol.
5169 60,0 tis.

OddPa 6171 pol.
5171 50,0 tis.

Změny rozpočtu ve finančních objemech
v návaznosti na schválená rozpočtová opatření


(v
tis. Kč)

Název opatření

Příjmy

Výdaje

Financování

Daň z příjmů PO-obec

– 1 659,8

Platby daní a poplatků

-1 659,8

Výkupy nemovitostí

1 350,0

Výměna oken a zateplení č.p. 623

– 950,0

Chodník v ulici Okružní

– 50,0

Rezerva oddílu 36

– 300,0

Rezerva oddílu 22

-50,0

Oprava budovy č.p. 253

740,0

Opravy v oddíle 61

– 475,0

Rezerva oddílu 61

– 100,0

Přijatá dotace na opravu č.p. 253

165,0

Veřejné osvětlení Zahradní a Brunka

400,0

Opravy veřejného osvětlení

– 400,0

Výstavba pečovatelského domu

1 180,0

Chodník v ulici Okružní

– 550,0

Rezerva oddílu 63

– 200,0

Rezerva oddílu 33

– 90,0

Rezerva oddílu 22

– 150,0

Daňové a nedaňové příjmy

190,0

Příspěvek od kraje na LSPP

15,0

Příspěvek pro Nemocnici Pelhřimov

15,0

Kanalizace Zahradní

– 65,0

Kanalizace Hněvkovice

65,0

Vodovodní řad Cípek

50,0

Rezerva oddílu 37

-30,0

Rezerva oddílu 53

-20,0

Oprava fasády Osad. výboru v Kletečné

-200,0

Drobná údržba č.p. 1607

30,0

Drobná údržba č.p. 1353

Posted in Informace z městského úřadu

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

V hospodě oškubou hosta i o deset korun za sklenku

Po Čvc 4 , 2005
Havlíčkův Brod – „Pane vrchní, tak to jste trochu přehnal.“Tato věta zní možná ještě teď v uších obsluze v Herna baru Žolík v Havlíčkově Brodě poté, co inspektor z České obchodní inspekce (ČOI) zjistil, že číšník rozlévá whisky do odměrky s označením 0,4 dcl, a účtuje cenu za půl decilitru. […]

You May Like

Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP