Attendite et Videte – koncert v Želivě

Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 cíleně zaměřuje na znovuoživování hudby 17. a 18. století.

Attendite et Videte

Pátek/ Friday 29. 7. 2011 ve 20:00/ 8 pm

Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Sepolcra Jana Dismase Zelenky/ Lenten vocal music by J. D. Zelenka
Collegium Marianum
Umělecký vedoucí/ artistic leader Jana Semerádová
V ceně vstupenky 150 Kč je zahrnuta mimořádná večerní prohlídka kláštera s výkladem.

Jan Dismas Zelenka (1679 – 1745) vytvořil sice podstatnou část svého díla v Drážďanech, ale pro Prahu zkomponoval celou řadu děl. Jako nejvýznamnější připomeňme korunovační operu Sub olea pacis et palma virtutis z r. 1723, kterou Zelenka osobně řídil před císařským dvorem. Provedení se uskutečnilo v Klementinu, jezuitské koleji, kde Zelenka pravděpodobně vystudoval. Pro Klementinum byly určeny i další skladby. Mimo jiné také ty, které jsou na programu dnešního koncertu. Sepolcra Immisit Dominus pestilentiam a Attendite et videte náleží k rané tvorbě Jana Dismase Zelenky. Starší Immisit Dominus pestilentiam (Hospodin seslal na Izrael mor) bylo zkomponováno v r. 1709, tedy v době, kdy Zelenka ještě žil a tvořil v Praze. Zelenka tuto skladbu napsal v domě hraběte Hartiga, vysoce postaveného císařského místodržícího, v jehož službách tehdy působil. Mladší Attendite et videte (Dejte pozor a vizte) bylo zkomponováno o tři roky později – v r. 1712 – tedy v době, kdy Zelenka již působil ve službách saského kurfiřta a krále Friedricha II. Rovněž toto sepolcro vzniklo na objednávku hraběte Hartiga. Sepolcra byla určena k provedení u Kristova hrobu v době velikonoční. Formálně jsou malými oratorii komponovanými převážně na biblické texty. Obě sepolcra začínají úvodním recitativem, který obšírněji líčí strasti pozemského života. Po něm následují sledy árií a sborů, které se obracejí k Bohu s prosbami za odvrácení pohrom, s prosbami o vyslyšení a vykoupení. Sepolcra jsou zakončena závěrečnými sbory. Finální sbor sepolcra Attendite et videte končí typicky barokní chválou a oslavou Boží.


Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 cíleně zaměřuje na znovuoživování hudby 17. a 18. století. Jako jeden z mála profesionálních souborů tohoto zaměření v ČR má na svém repertoáru nejen čistě koncertní díla s důrazem na autory české či působící ve střední Evropě, ale pravidelně připravuje unikátní tvary hudebnědramatických a tanečních představení. Každoročně je uvedeno několik novodobých světových premiér. Soubor úzce spolupracuje s významnými evropskými choreografy, režiséry či sólisty a dirigenty jako například Andrew Parrott, Simon Standage, Chiara Banchini, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory, Peter Kooij, Simona Houda-Šaturová, Peter van Heyghen, Damien Guillon či Sergio Azzolini.

Collegium.jpg

Soubor Collegium Marianum sbírá uznání zahraniční i české odborné kritiky. Pravidelně hraje na hudebních festivalech a prestižních pódiích v České republice i v zahraničí (m.j. Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Mozartfest, Pražské jaro, Festival de Sablé, Concentus Moraviae, Bolzano Festival, Mitte Europa atd.). Diskografie souboru zahrnuje dvoudílnou antologii Hudba barokní Prahy I (2003) a Hudba barokní Prahy II (2005). V roce 2008 soubor zahájil úspěšnou spolupráci s hudebním vydavatelstvím Supraphon, v rámci jehož řady Hudba Prahy 18. století vydal již tři nahrávky: J. J. I. Brentner – Koncerty a árie, Rorate coeli – Advent a Vánoce v barokní Praze a František Jiránek – Koncerty a sinfonie.

Collegium Marianum získalo v roce 2009 nejvyšší uměleckou cenu na festivalu Varaždinské barokní večery a současně se stalo nositelem ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby, které uděluje Česká hudební rada – sekce nevládní organizace Mezinárodní hudební rady při UNESCO.

Jana Semerádová studovala hru na příčnou flétnu na Konzervatoři v Praze a na konzervatoři v Birminghamu. Po absolvování oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pokračovala ve studiu barokní příčné flétny u Wilberta Hazelzeta na Královské konzervatoři v Den Haagu. Jana Semerádová je uměleckou vedoucí souboru Collegium Marianum a věnuje se intenzivní badatelské činnosti v českých a zahraničních archivech. Je dramaturgem koncertního cyklu Barokní podvečery a mezinárodního festivalu Letní slavnosti staré hudby. Soustavně se zabývá též barokní gestikou a deklamací a věnuje se baroknímu tanci.

Želivské kulturní léto- http://www.musicafigurata.cz

Kanonie premonstrátů
Želiv 122
394 44 Želiv

+420 731 598 985
+420 565 381 259


Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Pití vody ze studánek může způsobit vážná onemocnění

St Čvc 27 , 2011
Pelhřimovsko – Letní procházky přírodou často svádějí k osvěžení vodou ze studánek. Lidé se často kromě omytí rukou a obličeje neváhají ze studánky také napít.

You May Like

Témata