Český rybářský svaz a Světový den rybářství.

Světový den rybářství si od roku 1985 připomínají 27. června Svazy rybářů či rybářská sdružení po celém světě. Rybáři tento den slaví většinou při setkáních, kde se zároveň pořádají i semináře, doprovodné kulturní programy a výstavy, přičemž snahou je upozornit na důležitost zachování světového rybolovu a hlavně jeho udržitelný rozvoj. Sportovní rybolov je významným odvětvím cestovního ruchu. Od roku 2001 je pořádán pod záštitou OSN.

V České republice jsou sportovní rybáři
organizováni především v rámci Českého a Moravského rybářského svazu,
jejichž historie sahá do 19 století. Členská základna čítá přibližně
300 000 členů. První spolky sportovních rybářů začaly vznikat koncem 19.
století. Například v roce 1873 byl založen rybářský spolek v Opavě, v roce 1882
v Písku. Do roku 1900 jich vzniklo několik desítek. Posláním současných spolků
je především:

         
Výkon rybářství ve smyslu zákona o
rybářství, tj. chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organismů
v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva.

         
Provozování akvakultury, ochrana
přírody, čistoty vod, životního prostředí, propagace rybářství a ochrany
přírody ve veřejnosti.

         
Aktivní účast na výchově dětí a mládeže
v oboru rybářství a rybářského sportu, k ochraně přírody, čistoty vod a
životního prostředí.

         
Vytváření podmínek pro zapojení osob se
zdravotním postižením do činnosti Svazu.

         
Rozvíjení a popularizování rybářského
sportu, organizace rybářských soutěží a účast v nich na všech úrovních.

         
Spolupráce s českými i zahraničními
institucemi, organizacemi a orgány, jejichž činnost se dotýká rybářství,
rybářského sportu, ochrany přírody a životního prostředí.

 

Jihočeský územní svaz ČRS, jehož součástí je i
humpolecká rybářská organizace hospodaří na celkem 51 pstruhových revírech o celkové
výměře 397 ha a 102 mimopstruhových revírech o celkové výměře 7 343 ha. Ve
svých 62 místních organizací sdružuje celkem 29 000 členů.

MO ČRS Humpolec, jejíž vznik datujeme do roku 1908,
v současnosti  sdružuje 500
dospělých členů a 80 dětí do 15 let. Pečuje o dva sportovní pstruhové revíry
Želivku 7 ( Jankovský potok ) a Martinický potok. Dále se staráme o dva
mimopstruhové revíry – Pstružný potok 2 ( rybníky Peruš a Jambor ) a Sedlickou
přehradu. Samostatným revírem je pak komerční rybník Hadina, kde si může
povolenku koupit každý zájemce bez výjimky.

Kromě hospodářské činnosti, při které je, mimo jiné,
odchováno cca 600 metráků násadového i tržního kapra a 100 tisíc jednoletého
candátka, je rybářská organizace aktivní i v oblasti kultury. Pravidelně nabízíme
rybářům i široké veřejnosti Rybářský ples a taneční zábavy na rybárně.

V oblasti rybářského sportu pořádáme několikrát
do roka rybářské závody dospělých i dětí.

Jestliže zmiňuji děti, tak právě jejich výuka a snaha
o co možná nejlepší vytvoření podmínek pro činnost kroužků, patří mezi hlavní
priority činnosti MO.

Pokud byste se chtěli stát členy Českého rybářského
svazu, nebo si jen příjemně zachytat, navštivte naše internetové stránky www.rybarihumpolec.cz nebo www.hadina.cz, kde naleznete další zajímavé
informace a pokyny.

Petrův zdar!            Jaromír slavík – předseda MO ČRS
Humpolec

 

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Sobotní koncerty

Pá Čvc 7 , 2017
Humpolec, Želiv

You May Like

Témata