Humpolec má novou kulturní památku

1

Dlouhodobé úsilí Města Humpolce a Castrum o.p.s. přineslo výsledky. Nápravníkovo stavení na Zichpili čp.338 bylo prohlášeno kulturní památkou. Tímto se tomuto objektu otevírá nová cesta k dotačním prostředkům rozdělovaným v oblasti obnovy kulturních památek.

Obyvatelé Humpolce mohli během posledních několika desetiletí postupně sledovat úpadek a chátrání roubeného domku na Zichpili. Pár nadšenců ze společnosti Castrum se rozhodlo pro záchranu unikátní historické budovy něco udělat a iniciovalo v roce 2008 odkup domku. Pro nedostatek finančních prostředů stavení odkoupilo město Humpolec a společnosti Castrum jej pronajalo. Ještě než roubenku zaštítilo Ministerstvo kultury statutem kulturní památky, provedli dobrovolníci řadu oprav. Díky tomu zde dnes stále vidíme chaloupku namísto hromady dřeva a cihel. Během příštích let se zchátralá roubenka změní v kulturní a vzdělávací prostory, které budou poslední připomínkou toho, jak v Humpolci žila chudší vrstva obyvatel na přelomu osmnáctého a devatenáctého století.


          


Nejstarší dřevěné části byly vyrobeny ze stromů pokácených na konci osmnáctého století.  
  


Několik výňatků z rozhodnutí Ministerstva kultury ČR: 


„Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury a památkové péče, ve svém vyjádření KUJI 73091/2009 OKPP 545/2009 ze dne 1. 10. 2009 prohlášení uvedené věci za kulturní památku doporučil:


„Stavebně – technický stav objektu, zejména některých konstrukcí je místy problémový. Avšak vzhledem ke skutečnosti, že vlastník plánuje d“m využít (ve vztahu k tolerantnímu kostelu) jako kulturní vzdělávací prostor a respektovat jej jako ojediněle dochovaný doklad historické zástavby této části místa, nedojde při nezbytně nutné obnově stavby k rezolutní výměně poškozených dochovaných původních konstrukcí. Historické a architektonické hodnoty, kterých nositelem objekt nepochybně je, zůstanou tedy i po obnovy nadále zachovány. “


„Dle § 36 odst. 3 zákona „. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, nebyl účastník řízení seznámen s podklady pro rozhodnutí, neboť se mu v plném rozsahu vyhovuje s prohlášením domu „. p. 338, na pozemku st. parc. „. 352, k. ú. Humpolec, obec Humpolec, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, za kulturní památku.

Čtěte dále:   Vítězný návrh na obnovu spolkového domu v Humpolci viděli lidé na trzích

Odůvodnění :
Jedná se o historicky cenný poloroubený přízemní dům se zděnou částí okolo černé kuchyně a roubenou obytnou místností dodatečně rozdělenou příčkou na dvě, se zděným průčelím smíšeným zdivem (cihla, kámen). Roubené stěny jsou z části opatřeny pláštěm, jsou založeny na zděné podezdívce. Dům je pod částí obytné místnosti podsklepen valen klenutým sklípkem. Strop místnosti je tvořen prkenným záklopem. Dům obsahuje mladší přístavek dřevníku a chlívku na západní straně. Objekt se nalézá ve čtvrti Zichpil, v prostředí kulturní památky Toleranční kostel (přes ulici). Stávající část roubení domu bylo dle zjištění postaveno ze stromů pokácených v zimním období 1792-93, taktéž zachovalý tesaný krov sedlové střechy s malou polovalbou a bedněným štítem. Kolem roku 1839 byla provedena oprava domu s doplněním zděného průčelí a výměnou dvou stropních trámů, severní bedněný štít byl před 2. světovou válkou nahrazen cihelným štítem, v téže době byly provedeny úpravy přístavku domu.
Po vyhodnocení výše uvedeného dospělo Ministerstvo kultury k závěru, že se jedná v případě domu č. p. 338, na pozemku st. parc. č. 352, k. ú. Humpolec, obec Humpolec, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, o nesporně kvalitní příklad lokální architektonické produkce s řadou původních prvků. Svým umístěním, charakterem a historickou podstatou splňuje podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pro prohlášení věci za kulturní památku.“


(Zdroj: http://hrad-orlik.cz/ , http://www.vysocina-news.cz/ )


Pozn. V pondělí 8.února 2010 byl zapsán mezi národní kulturní památky klášter v Želivě. Vláda klášter patřící mezi ty nejstarší v České republice zařadila svým rozhodnutím na seznam vedle takových památek, jakými jsou Pražský hrad, Karlštejn nebo poutní kostel na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou.myska

One thought on “Humpolec má novou kulturní památku

  1. Že by konečně opravdu historický dům s opravdovou historickou fasádou?? Gratuluji a přeji hodně energie do dalšího pokračování!!!

    frrrr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Hokejový turnaj 3.tříd v Příbrami - úspěch mladých humpoleckých hokejistů

Po Úno 15 , 2010
O víkendu 6. a 7.2 jsme se zúčastnili největšího turnaje v minihokeji 3.tříd v ČR – O hornický kahan v Příbrami. Zúčastnilo se ho 32 týmů z Česka, Slovenska a Ruska a naše naděje vybojovali vynikající stříbrné medaile, když prohráli až ve finále s výběrem Hockey Talent Academy (HTA) 2:6. […]

You May Like

Témata