Kotlíkové dotace

Na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva v domácnostech Kraje Vysočina bude poskytovat Kraj Vysočina tzv. Kotlíkové dotace.

Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby a podporu lze žádat na výměnu kotle pouze v nemovitosti určené k bydlení (rodinný dům s max. 3 bytovými jednotkami) na území Kraje Vysočina. Předmětem podpory bude: kotel na pevná paliva, kombinovaný kotel (uhlí/biomasa), kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, související stavební úpravy s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající, služby energetického specialisty a realizace mikroopatření do max. 20 tis. Kč.

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také takzvaná miroenergetická opatření. Míra dotace na ně je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky 20 tisíc korun, které jsou součástí maximální celkové částky 150 tisíc korun.

Od roku 2022 nebude podle platného zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů v České republice možné provozovat v domácnostech staré, neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší.

Výše podpory:

  • 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
  • 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
  • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu)
  • Zvýšení dotace o 5 % ke všem předchozím bodům bude v případě výměny kotlů v rodinných domech ve městech Humpolec, Pelhřimov, Třebíč a Velké Meziříčí (tyto oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu, tedy vyšší dotaci).
  • Maximální celkové způsobilé výdaje na projekt mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace může být tedy 127,5 tis. Kč.

 

Informace o Kotlíkových dotacích v Kraji Vysočina jsou k dispozici na www.kr-vysocina.cz/kotliky.

Další kontakty: 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava (detašované pracoviště Žižkova 16, Jihlava)

Ing. Bc. Jan Jež; jez.jan@kr-vysocina.cz ; tel. 564602563 (724650194)

Ing. Stanislava Lemperová; lemperova.s@kr-vysocina.cz ; tel. 564602532 (724650144)

Bc. Eva Láníková; lanikova.e@kr-vysocina.cz ; 564 602 581 (724 650 292)

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Svařený sáně - divadelní spolek Da-No-Ne

Pá Pro 11 , 2015
Neděle 13.12.2015 15:00

You May Like

Témata