Koupaliště Žabák v Humpolci

2

provozní doba, řád, ceny a fotoOtevřeno: denně od 10,00 do 19,00 hodin
Vstupné:
Vstupné
není časově omezené, ovšem rozumí se jednorázové, to znamená jeden vstup do
areálu.
40,- Kč v době od 10,00-19,00 hod. (zlevněné pro studenty, vojáky,
důchodce – po předložení průkazky: 30,- Kč)
30,- Kč v době od 16,00 do 19,00
hod. (zlevněné pro studenty, vojáky, důchodce – po předložení průkazky: 20,-
Kč)
děti menší než 110 cm mají vstup zdarma
Permanentní vstupenka na 10
vstupů dospělí: 350,- Kč, zlevněné: 250,- Kč


Městské koupaliště bylo skutečně slavnostně otevřeno a občanům začlo sloužit
v pátek 28.6.2002. První kdo se v něm „dobrovolně“ vykoupal byl starosta města
pan Koten. Koupaliště se postavilo v poměrně rekordním čase, více informací o
průběhu a financování stavby můžete najít ve starších článcích Humpoláka.


Koupaliště bylo pojmenováno „ŽABÁK“ a má své logo podle vítězného návrhu
studentky osmé třídy ZŠ Hálkova v Humpolci sl. Moniky Janákové.

Na
koupaliště by se mělo vejít zhruba 500 lidí, v současné době ještě probíhá
zatravnění zhruba poloviny plochy, takže kapacita je zatím menší. Zaparkovat
může přímo u areálu asi 50 aut a další v přilehlých ulicích. Bazén se nakonec po
dlouhém rozhodování postavil z nerezu (tedy žádné kachlíky, plast apod.). Tato
varianta byla sice nákladnější a navýšila rozpočet, ale v budoucnu by se mělo
ušetřit na údržbě, jak napovídají zkušenosti z jiných měst ČR.


V bazénu jsou tři krátké plavecké dráhy, vodní skluzavka, ostrůvek, chrliče
vody, perličková lázeň, vířivka, oblouk s protiproudem, tzv. divoká řeka.
Funguje také občerstvení a staví se hotel.NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD koupaliště Žabák:
Každý návštěvník je povinen
seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho
ustanovení.I. Vstup do prostor areálu
1. Vstup je povolen pouze v provozní
době po řádném zaplacení vstupného.
2. Dětem do 10 let je povolen vstup pouze
v doprovodu dospělé osoby starší 18 let.
3. Při naplnění kapacity areálu
nesmí provozovatel povolit vstup dalším návštěvníkům.
4. 15 minut před
ukončením provozní doby koupaliště je vstup veřejnosti uzavřen.
5. Vstupné se
rozumí jednorázové, to znamená jeden vstup do areálu.II. Vyloučení z návštěvy areálu
1. Do prostor areálu mají zakázán
přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví
ostatních návštěvníků. Tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních
spojivek, osoby s nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, bacilonosiči
střevních a jiných chorob, rodinní příslušníci osob postižených nakažlivou
infekční chorobou, které jsou od rodiny izolovány, osoby postižené chorobami
provázenými výtokem, osoby s kožními parazity, vyrážkami a obvazy na těle a
rovněž osoby nečisté, v nečistém oděvu a zahmyzené.
2. Zákaz vstupu platí i
pro osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.
3. Vstup do areálu může být odepřen
osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a
čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými
zásadami.
4. Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení vstupného
návštěvník, který přes napomenutí poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo
neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků areálu.
5. V krajním případě,
podle povahy přestupku, může správa areálu požádat o zakročení příslušné
bezpečnostní orgány.
6. Na koupaliště je zákaz vstupu se zvířaty.

Čtěte dále:   Chovatelská výstava zvířat
III. Provozní pokyny pro návštěvníky
1. Všichni návštěvníci jsou
povinni před vstupem do bazénu použít WC a důkladně se umýt.
2. Návštěvníci
areálu musí používat vlastní plavky, které musí být čisté.
3. Návštěvníci se
smějí svlékat a oblékat jen v místech k tomu určených – v šatnách.
4.
Doporučuje se nebrat na koupaliště cenné věci a větší obnosy peněz. Provozovatel
nabízí možnost využití skřínek na uložení běžných předmětů.
5. Neplavci se
smí koupat pouze ve vyhrazených prostorech.
6. Návštěvníci jsou povinni
chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu a šetřit vodou.
7. Každý
návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
8. Všichni
návštěvníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním a
chováním ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost.
9. Za poranění a
úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto
návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
10. Každý návštěvník je
povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců areálu, kteří jsou osobně
odpovědni za provoz a bezpečnost návštěvníků a dodržování tohoto návštěvního
řádu.
11. Návštěvník je povinen dodržovat návštěvní řád a další oznámení a
upozornění, vyvěšená v areálu koupaliště.
IV. V areálu je ZAKÁZÁNO:
1. Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk,
běhat (nebezpečí úrazu při uklouznutí), vzájemně se potápět a srážet druhé
osoby.
2. Koupat se v oděvech nevhodných ke koupání včetně spodního
prádla.
3. Skákat do bazénu.
4. Bezdůvodně volat o pomoc. Vstupovat do
prostor neurčených pro veřejnost a do částí areálu, kde je vyznačen zákaz vstupu
z bezpečnostních a provozních důvodů.
5. Plivat a močit do bazénu, odhazovat
odpadky a znečišťovat prostory areálu.
6. Kouřit v čisté zóně okolo bazénu,
brát s sebou ostré předměty, skleněné a jiné věci, které se mohou rozbít a tím
způsobit zranění.
7. Prát prádlo a umývat se mýdlem mimo vyhrazené
prostory.
8. Vyžadovat od zaměstnanců areálu služby odporující tomuto
návštěvnímu řádu, ničit vybavení areálu a plýtvat vodou.
9. Do prostoru za
brodítky, t.zn. do čisté zóny je přísný zákaz vstupu se žvýkačkou, jídlem, či
nápoji. Do tohoto prostoru je rovněž zakázán vstup osobám oblečeným a
obutým.

V. Závěrečná ustanovení
1. Návštěvník je povinen uposlechnout
pokynů pracovníků areálu. V případě neuposlechnutí může být vykázán z areálu bez
vrácení vstupného.
2. Za zajištění první pomoci v areálu a případné přivolání
lékařské pomoci odpovídá plavčík.
3. Každý návštěvník se zaplacením vstupného
dobrovolně podřizuje dodržování všech ustanovení tohoto návštěvního řádu
Humpolec červen 2002
Provozovatel : Tělovýchovná jednota Jiskra, Tyršovo
nám. 745, 396 01 Humpolecolaf

2 thoughts on “Koupaliště Žabák v Humpolci

  1. Hlavne se mi v navstevnim radu libi ze maji do prosturu zakaz vstupu lide s odpor budicimi chorobami. Tak to tam Kapiku se svymi navaly depky asi nesmis co?! :)))) Ale jinak si myslim ze je super ze mesto to koupaliste zrenovovalo. Sam jsem jeste nemel moznost se tam dojit podivat, ale jakmile budu na chvilku doma, tak tam urcite zajdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Na druhém břehu a Letní melodie

Pá Čvc 12 , 2002
od Františka Brzoně Čtěte dále:   Autocross Humpolec

You May Like

Témata