Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města

Aktualizováno.

!!! Pozor změna místa konání !!!

Městský úřad Humpolec


zve všechny občany na


 


8.


ZASEDÁNÍ


ZASTUPITELSTVA


MĚSTA


 


které se koná dne 17. 12. 2003


od 15.00 hodin


 


 


ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Humpolec, na Horním náměstí 300


 v Humpolci


 


!!! Pozor změna místa konání !!!


 


P R O G R A M


 


Předpokládaný čas                                  Jednotlivé body programu zasedání


projednání                                                  (případnou informaci podá …….)     


 


  15,00 hod.  –  1. Zahájení zasedání


15,00 – 15,05 hod. –  2. Ověření zápisu z minulého jednání, určení               


        ověřovatelů a zapisovatele


15,05 – 15,15 hod. –  3. Kontrola plnění usnesení ZM


                                      (ing. T.Křišťan- místostarosta)


15,15 – 15,25 hod.  –  4. Zpráva o činnosti Rady města


                                                          (ing. T.Křišťan – místostarosta)


15,25 – 15,35 hod. –   5.  Rozpočtová opatření pro rok 2003


(ing. T.Křišťan-místostrosta města, J.Veselá-vedoucí  EO)


15,35 – 15,45 hod. –   6.  Žádost o poskytnutí příspěvku


(ing. T.Křišťan-místostrosta města, J.Veselá-vedoucí  EO)


       a) příspěvek (bezúročná půjčka) – TJ Jiskra Humpolec


       b) příspěvek na malbu chrámu Sv.Mikuláše –


 Římskokatolická farnost-děkanství Humpolec


15,45 – 16,00 hod. – 7.  Rozpočtové provizorium na rok 2004


                                      (Mgr. J.Kučera-starosta města, J.Veselá-vedoucí EO)


16,00 – 16,15 hod. –  8.  Předjednání nájemní smlouvy na infrastrukturní


majetek vodovodů, kanalizací a ČOV Humpolec


(ing.T.Křišťan-  místostarosta,  J.Jůzl- vedoucí OMH)


– návrh smlouvy byl předán na 7.zasedání ZM dne 15.11.2003 !!!


16,15 –  16,25 hod. –  9.  Zastřešení ledové plochy v Humpolci


         (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH


16,25 –  16,45 hod. – 10. Záměr prodejů nemovitostí


          a)  poz. p.  KN  č.  2524/19  a  st.  KN  č.  150/9  v  k. ú.


Humpolec – p. M.Dočkal


b)  poz.p. KN č. 2524/20 v k.ú. Humpolec – manž. Prokopovi


          c) poz.p. KN č. 187/18 v k.ú. Plačkov – pí. E.Vránová


d) díl „a“ slouč. Do KN č. 187/19 v k.ú. Plačkov – pí. E.Vránová


e) poz.p. KN č. 187/20 v k.ú. Plačkov – pí. M.Siňorová


f)  poz.p. KN č. 813/22 v k.ú. Humpolec – manž. Eremkovi


g) poz.p. KN č. 1110/18 v k.ú. Humpolec – První humpolecká savební s.r.o.


h) poz.p. st. KN č. 1743, 1745, 1746, 1747 v k.ú. Humpolec – majitelé garáží v ul. Hálkova


ch) poz. p. st. KN č. 1260 v k.ú. Humpolec – vlastníci bytů č.p. 15 v ul. Fügnerova


i) pozemky zastavěné bytovými doby v majetku SBD Pelhřimov

Čtěte dále:   Mánesovu ulici v Humpolci čekají změny. Dle místních jen k lepšímu

j) poz.p. st. KN č. 109/2 a 135/1 v k.ú. Petrovice – manž. Dvořákovi


k)  poz. p. st. 7/2 v k.ú. Plačkov – AVZO Plačkov


        (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


16,45 – 16,55 hod. – 11. Výkup pozemků


                                      . poz. PK č. 1487/1 a 1487/2 v k.ú. Humpolec – zast. p. 


Fr. Kryštůfek


         (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


16,55 –  17,05 hod. – 12. Směny pozemků


a) směna resp. prodej poz.p. st. KN č. 110/2, st. KN č. 111/1 a KN č. 24/4 v k.ú. Petrovice – manž. Řezníčkovi


b) směna a prodej poz.p. dílu „a“ sl. Do KN č. 187/22 za díl „b“ sl. do KN č. 187/23 v k.ú. Plačkov – p.M.Šťastný


c) pozemky u rybníka Cihelna za pozemky plánovaného rybníka na Dusilově – ČRS MO Humpolec


         (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


 


P  ř  e  s t  á  v k a


 


17,20 – 17,30 hod. – 13. Předkupní právo k pozemku st. KN č. 1683


         (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


17,30 – 17,40 hod. –  14. Náhrada za věcné břemeno pro uložení dešťové


kanalizace do poz. PK č. 1507/2 a 1507/3 v k.ú.


Humpolec – zahrádky Na Rybníčku


         (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


17,40 – 17,50 hod. – 15. Povolování překopů komunikací a chodníků


         (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


17,50 – 18,00 hod. – 16. Grantové programy 2003


                                      (Mgr. Roman Brzoň – místostarosta)


 


 


18,00 – 18,10 hod. – 17. Vyhlášení poskytování příspěvků z rozpočtu města


na rok 2004 (Mgr. Roman Brzoň – místostarosta, ing. K.Namyslo – předseda Finančního výboru ZM)


18,10 – 18,20 hod. – 18. Mikroregion Zálesí 2003


                                      (Mgr. Roman Brzoň – místostarosta)


18,20 – 19,00 hod. – 19. Návrhy změn územního plánu města Humpolec


         (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


a) pozemky ul.Nádražní – Z. Mikulášková, ing. Tachovský


b) pozemek č. 2272/1 v ul. V Cípku – Město Humpolec


c) pozemek u křižovatky ul. Okružní a Fügnerova – Ateliér AS Pelhřimov


d) pozemek č. 732/22 v k.ú. Krasoňov – manž. Hotovcovi


e) pozemek č. 2274/6 v k.ú. Humpolec – p. ing. P.Falt


f) pozemek č. 406/2 v k.ú. Plačkov – manž. Vránovi


g) pozemky č. 1930/1 a 1931/1 v ul. 5. května – Metrostav a.s. Praha


19,00 – 19,10 hod. –  20. Volné návrhy


             19,10 hod.  – 21.  Závěr


  


Mgr. Jiří Kučera
starosta města

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Městský úřad Humpolec oznamuje

St Pro 17 , 2003
Vyhlášky z úřední desky města Humpolec. Čtěte dále:   Báječné léto s muminky

You May Like

Témata