Sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2005 v kraji Vysočina

V průběhu letošního roku proběhne plánované, každých 5 let opakované, sčítání dopravy. Jeho cílem je objektivně zjistit intenzitu dopravy, tj. počet vozidel podle jejich druhů, která projedou daným úsekem silnice za 24 hodin. Tato periodická akce není na rozdíl od většiny ostatních statistických šetření součástí Programu statistických zjišťování, prováděných Českým statistickým úřadem.

Sčítání dopravy se organizuje na pokyn Ředitelství silnic a dálnic ČR synchronizovaně v celé České republice a provádí je na silnicích I.– III. tříd kraje Vysočina pracovníci správy a údržby silnic. K provedení vlastního sčítání, které letos proběhne v 9 dnech v období měsíců duben až září, bylo na území kraje Vysočina předem určeno celkem 577 sčítacích míst, z toho 448 sčítacích míst na silnicích II. a III.tříd, které jsou v majetku kraje.


Na sčítacích stanovištích se ve čtyřhodinových cyklech vystřídá celkem 699 sčítacích komisařů, kteří budou zaznamenávat průjezdy jednotlivých vozidel. Vzhledem k rozsahu akce budou řady sčítacích komisařů – 552 zaměstnanců SÚS rozšířeny o 147 předem vyškolených brigádníků. Všechna projíždějící vozidla jsou pro účely sčítání rozdělena do 10 hmotnostních kategorií a jednotlivé kategorie jsou sledovány odděleně. O rozsahu a významu, který je této akci přikládán, svědčí i výše předpokládaných finančních nákladů – v kraji Vysočina celkem 7,3 mil Kč.


Tímto sčítáním bude získán přehled o dopravním zatížení na jednotlivých úsecích sledovaných silnic. Výsledky sčítání dopravy budou sloužit v nastávajícím období jako jeden z podkladů pro plánování výstavby nových komunikací, rekonstrukcí a oprav.

Zdroj: Tisková zpráva kraje Vysočina z 20.4.2005, www.kr-vysocina.cz

Čtěte dále:   Na Pelhřimovsku shořel v noci seník

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Den přírody v Počátkách

Po Kvě 2 , 2005
Akce je pořádána pod záštitou ministra životního prostředí a hejtmana Kraje Vysočina. Den přírody 2005 se koná v Počátkách 21. května od 17 hodin. Čtěte dále:   Krajské kolo Logické olympiády přivítalo nadané studenty i z Humpolce

You May Like

Témata