Upozornění pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší – termín do 31.3.2012

Upozorňujeme provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší kategorie střední a vyšší na povinnost ohlašování agendy ovzduší tj. oznámení o poplatku podle § 19 odst. 10 a souhrnné provozní evidence podle § 11 odst. 1, písm. e) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů do 31. března 2012. Tato ohlášení se oznamují výhradně elektronicky prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) nebo datové schránky Ministerstva životního prostředí. Papírové formuláře již nejsou k dispozici.

Provozovatelé malých zpoplatněných zdrojů znečišťování ovzduší ve městě Humpolci a v přidružených obcích mají povinnost zaslat do 31. března 2012
na Městský úřad Humpolec podklady pro stanovení výše poplatku na rok
2012. Formulář je možné získat na internetových stránkách Města Humpolec
http://www.mesto-humpolec.cz nebo je k dispozici na Městském úřadu
Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče.

Z malých zdrojů jsou zpoplatňovány:

  • spalovací zdroje s výkonem nad 50 kW až do 200 kW spalující vyjmenovaná paliva
  • zdroje emisí těkavých organických látek
  • zdroje emisí tuhých znečišťujících látek.

Z malých zdrojů se nezpoplatňují spalovací zdroje o jmenovitém
tepelném výkonu do 50 kW včetně a malé spalovací zdroje používající jako
paliva koks, dřevo, biomasu, plynná paliva dostupná ve veřejných
rozvodných a distribučních sítích, nebo topný olej s obsahem síry do 0,1
%.

Na základě novely nařízení vlády č. 615/2006 Sb. ze dne 1.11.2011 se
čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování pohonných hmot s
výjimkou nakládání s benzinem (např. čerpací stanice nafty, LPG) staly
nevyjmenovanými malými zdroji znečišťování ovzduší a budou zpoplatněny
jako zdroje emisí těkavých organických látek.

Čtěte dále:   OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Naše fotbalová předpřípravka

Pá Bře 16 , 2012
Naši nejmenší (ročník 2005-2006) se účastnili 11.2.2012 turnaje v Přibyslavi a 11.3.2012 v pražském Třebešíně a vždy skončili na šestém místě z osmi. Zatím tedy nic moc, ale sbíráme zkušenosti a pokusíme se to zlepšit tuto neděli opět v Přibyslavi na turnaji s ročníky 2004. Čtěte dále:   Radniční listy

You May Like

Témata