Z deníku Policie

3

Muž prodával v Humpolci heroin a pervitin. Pachatel posprejoval omítku. Muž nerespektoval zákaz řízení.
Rodiče neposílali dceru do školy. Policejní činnosti očima dětí. Kriminalita na Pelhřimovsku v roce 2013.

PELHŘIMOVSKO: Navíc se vyhýbal výkonu trestu odnětí svobody 

Pelhřimovští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaatřicetiletého muže z Humpolce. Muž je obviněn z toho, že v posledních pěti letech prodával a poskytoval dalším osobám omamné a psychotropní látky. Muž nejméně ve třech případech prodal další osobě heroin, v jednom případě pak obstarání této drogy slíbil, vyinkasoval peníze, ale drogu nedodal. V dalších nejméně pětadevadesáti případech prodal nebo daroval psychotropní látku pervitin. Tohoto jednání se částečně dopustil i v době, kdy byl již pelhřimovským okresním soudem odsouzen za spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
Přestože obviněný na počátku ledna letošního roku převzal výzvu k nastoupení do výkonu trestu odnětí svobody a to nejpozději do 17. ledna, na tuto výzvu nereagoval a do věznice nenastoupil. Z tohoto důvodu vydal Okresní soud v Pelhřimově příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, na jehož základě policisté obviněného eskortovali do českobudějovické věznice. 
Kriminalisté muže stíhají pro zločin nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let. 

PELHŘIMOVSKO: Na dům nastříkal modrou barvou různé obrazce 

Humpolečtí policisté prověřují případ sprejerství, ke kterému došlo pravděpodobně v noci z pondělka na úterý v Masarykově ulici v Humpolci. Dosud neznámý pachatel v době od pondělní sedmnácté hodiny do úterního rána nastříkal na omítku domu, ve kterém se nachází prodejny drogerie, sprejem modré barvy různé obrazce. Majitel domu vyčíslil způsobenou škodu na pět a půl tisíce korun.
Policisté místo činu ohledali a případ zadokumentovali. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci a po pachateli pátrají.

PELHŘIMOVSKO: Policisté mu sdělili podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 

Humpolečtí policisté zastavili včera po dvaadvacáté hodině v ulici Na Rybníčku osobní automobil značky Fiat. Při kontrole řidič nepředložil řidičský průkaz a policisté následně zjistili, že muž má rozhodnutím okresního soudu uložen zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu jednoho roku, který platí do letošního srpna. Policisté provedli u osmadvacetiletého muže také dechovou zkoušku na alkohol a test na přítomnost návykových látek, obojí s negativním výsledkem.
Dnes policisté muži sdělili podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ve věci konají zkrácené přípravné řízení. Podezřelému hrozí až dvouleté vězení. 

PELHŘIMOVSKO: Absenci jí poté bezdůvodně omlouvali 

Pelhřimovští kriminalisté vyšetřují případ ohrožování výchovy dítěte. Manželé žijící na Pelhřimovsku jsou obviněni z toho, že v probíhajícím školním roce neposílají řádně do školy svou čtrnáctiletou dceru a její absence bezdůvodně omlouvají. Dívka tak v tomto školním roce zameškala už přes čtyři sta vyučovacích hodin.
Protože rodiče svým jednáním umožnili dceři vést zahálčivý život a tím ohrozili její rozumový, citový a mravní vývoj, zahájili kriminalisté jejich trestní stíhání pro přečin ohrožování výchovy dítěte. Vzhledem k tomu, že v takovémto jednání pokračují již po delší dobu, hrozí jim trest odnětí svobody až na pět let.

KRAJ VYSOČINA: Policisté z Vysočiny vyhlásili výtvarnou soutěž pro děti 

V letošním roce si připomíná Krajské ředitelství policie kraje Vysočina páté výročí vzniku samostatného krajského policejního ředitelství na Vysočině. V rámci oslav pětiletého výročí připravili policisté oddělení mediální komunikace a PR ve spolupráci s organizací BESIP pro děti ze základních škol z celého Kraje Vysočina výtvarnou soutěž na téma „Policisté a bezpečnost na Vysočině očima dětí“. K soutěži byly vypracovány podrobné propozice, v nichž jsou uvedeny všechny podrobnosti, které se výtvarné soutěže týkají. Jde o první výtvarnou soutěž, kterou vyhlašují policisté na Vysočině.
 
Zúčastnit soutěže se mohou všichni žáci ze základních škol zřízených na území Kraje Vysočina. Soutěžní díla musí splňovat několik podmínek – obrázek musí mít formát A3 a může být namalován jakoukoliv výtvarnou technikou. Jeden soutěžící může do soutěže poslat pouze jeden obrázek. Každý obrázek musí být označen jménem, příjmením, adresou základní školy a třídou soutěžícího a kategorií, ve které bude obrázek soutěžit. Soutěžní díla musí být doručena nejpozději do 30. dubna 2014 na adresu uvedenou v propozicích tedy na adresu Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení mediální komunikace a PR, Vrchlického 46, 587 24   Jihlava.
 
Výtvarnou soutěž vyhlašujeme pro tři kategorie. První kategorii tvoří žáci 1. stupně základních škol (kromě žáků čtvrtých tříd ZŠ), druhou kategorií jsou žáci 2. stupně základních škol a třetí kategorie je určena pro žáky čtvrtých tříd základních škol. Žáci, kteří budou soutěžit v 1. a 2. kategorii, namalují obrázek s jakoukoliv tématikou „Policisté a bezpečnost na Vysočině očima dětí“.
 
Pro žáky čtvrtých tříd, vzhledem k zařazení dopravní výchovy do jejich učebních osnov, jsme vyhlásili 3. kategorii soutěže. Žáci, zařazeni do 3. kategorie, musí namalovat obrázek s tématikou „Policisté a bezpečnost na Vysočině očima dětí“, který se bude týkat bezpečnosti účastníků silničního provozu.
 
Ze všech soutěžních obrázků vybere pětičlenná porota složená ze zástupců Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a organizace BESIP vítězná díla v každé kategorii. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží jízdní kolo. Další hodnotné ceny získají autoři devíti obrázků v každé kategorii, kteří se umístí za vítěznými díly.
 
Budeme velice rádi, pokud se základní školy z našeho kraje výtvarné soutěže zúčastní a pošlou nám výtvarná díla svých žáků. Své výkresy nám mohou poslat také samy děti, které rádi malují a soutěží. Všechny obrázky posoudíme a nejlepší autory odměníme. Třicet nejzdařilejších prací bychom chtěli vystavit v průběhu měsíce června ve vestibulu Krajského úřadu Kraje Vysočina. V měsíci červnu také počítáme se slavnostním vyhlášením výsledků, kde budou slavnostně předány ceny vítězům.

PELHŘIMOVSKO: Policisté objasnili téměř šedesát procent trestných činů 

V roce 2013 došlo na Pelhřimovsku k celkem 1463 trestným činům, z toho 59,4 % se policistům podařilo objasnit. V roce 2012 došlo k celkem 1261 trestným činům a z tohoto počtu jich policisté objasnili 61,22 %. V loňském roce se tak v porovnání s rokem 2012 kriminalita zvýšila o 202 trestných činů, objasněnost se pak mírně snížila.
 
Územní odbor Pelhřimov se může pochlubit dlouhodobě vysokou objasněností trestné činnosti. Za těmito úspěchy stojí důsledná a precizní operativní činnost kriminalistů a také dobrá práce uniformovaných policistů, výkon hlídkové a obchůzkové činnosti, každodenní kontakt s občany, či zvýšené preventivní působení a kontroly na místech, kde dochází k páchání trestné činnosti. Velký důraz je kladen na to, aby byli uniformovaní policisté co nejvíce v ulicích měst i v menších obcích, kde vykonávají hlídkovou činnost.
 
V loňském roce bylo trestně stíháno celkem 517 osob (v roce 2012 jich bylo 568). Z tohoto počtu bylo 239 recidivistů, 69 žen a 27 osob mladších 18 let (v roce 2012 bylo trestně stíháno 290 recidivistů, 59 žen a 27 osob mladších 18 let). U 111 trestných činů spáchaných v loňském roce policisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (v roce 2012 jich bylo 142). Vloni spáchaly osoby mladší 18 let celkem 32 trestných činů.
 
K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Pelhřimově a okolí. Na území patřícím do působnosti Obvodního oddělení Pelhřimov prověřovali policisté celkem 579 trestných činů, z nichž se podařilo 61,14 % objasnit. Na Humpolecku došlo vloni k 508 trestným činům, objasnit se podařilo 56,69 %. Pacovští policisté prověřovali 152 trestných činů, objasnili 55,92 % z nich. Ve služebním obvodu Obvodního oddělení Kamenice nad Lipou, kam od loňského roku patří i území Policejní stanice Počátky, došlo k 224 trestným činům, 63,39 % bylo objasněno. 
 
Násilná trestná činnost
V loňském roce došlo na Pelhřimovsku k 75 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili 77,33 %. (V roce 2012 došlo k 61 násilným trestným činům, objasnit se podařilo 77 %). Celkem tří násilných trestných činů se dopustily osoby mladší 18 let, v 32 případech se ho dopustil recidivista. U 4 násilných trestných činů kriminalisté zjistili, že je pachatel spáchal pod vlivem alkoholu. V souvislosti s objasněnými násilnými trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 40 osob. Z tohoto počtu je 15 recidivistů a 7 žen. Nejčastějšími násilnými činy byly v loňském roce úmyslná ublížení na zdraví (18 skutků), vydírání (16 skutků) a nebezpečné vyhrožování (11 skutků). Dále policisté prověřovali mimo jiné 13 případů porušování domovní svobody a 9 loupeží. Mezi násilnými činy bylo vloni také třikrát násilí proti úřední osobě a jeden případ nebezpečného pronásledování.
 
Mravnostní trestná činnost
V 21 případech se v loňském roce jednalo o mravnostní trestné činy, jejich objasněnost byla 95,24 %. (V roce 2011 došlo k 11 mravnostním trestným činům, objasnit se podařily všechny). V 11 případech policisté zjistili, že skutek spáchal recidivista, 5 mravnostních činů spáchaly osoby mladší 18 let. V souvislosti s objasněnými mravnostními trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání 10 osob.
 
Majetková trestná činnost
V loňském roce došlo na Pelhřimovsku k 761 majetkovým trestným činům. Objasnit se jich do konce roku podařilo 35,35 %. (V roce 2012 bylo spácháno 652 majetkových trestných činů s objasněností 37,88 %). V 289 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 393 o krádeže prosté a
79 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy. Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do rekreačních chat (47 případů), obchodů (33 případů) a rodinných domů (22 případů). Z kategorie krádeží prostých odcizili nejčastěji pachatelé různé věci z vozidel (142 případů). Odcizeno bylo také 34 motorových vozidel a policisté prověřovali i 29 kapesních krádeží. Mezi zbývající majetkové trestné činy patří poškození cizí věci (45 případů) a dále například podvody, zpronevěry a zatajení věci.
V souvislosti s objasněnými majetkovými trestnými činy zahájili policisté trestní stíhání nebo sdělili podezření ze spáchání trestného činu celkem 152 pachatelům, z toho bylo 89 recidivistů, 22 žen a 8 mladistvých.
 
Hospodářská trestná činnost
V loňském roce došlo k 187 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům podařilo 71,12 %. (V roce 2012 došlo k 138 hospodářským trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 66,67 %). V souvislosti se spácháním hospodářského trestného činu zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 50 osob, z tohoto počtu je 11 recidivistů a 11 žen.
Z hospodářských trestných činů patří mezi nejčastější úvěrový podvod (49 případů), neoprávněné držení platebního prostředku (45 případů) a podvod (43 případů).
 
Ostatní trestná činnost
Ze zbývajících 419trestných činů se policistům podařilo objasnit téměř 93 %. Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 101 případů přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, 72 případů přečinu zanedbání povinné výživy a 86 případů ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté prověřovali 13 případů výtržnictví a 10 případů sprejerství. Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita, vloni prověřovali kriminalisté v této oblasti celkem 75 trestných činů. Při potírání této trestné činnosti se kriminalisté zaměřili na odhalování varen pervitinu, distributory drog, pěstování konopí i šíření toxikománie. Ze spáchání trestného činu na úseku drog bylo obviněno celkem 35 osob.
 

Petr

3 thoughts on “Z deníku Policie

  1. Máte prosím ponětí, kdo je ten 32letý dealer? Nečekal bych, že se takové tvrdé drogy dostanou už i do Humpolce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Zapomenutí svědkové - necháme to tak?

Po Bře 3 , 2014
V březnu můžete v Muzeu Dr. A. Hrdličky na Horním náměstí v Humpolci navštívit výstavu nazvanou Zapomenutí svědkové – necháme to tak? Výstava seznamuje s osudy církevních památek nejen za minulého režimu, kdy bylo mnoho z nich poznamenáno ničením a zapomenutím, ale i v současné době, kdy se některé z […]

Témata