Elektronická podatelna Města Humpolec

Město Humpolec má zřízenou elektronickou podatelnu dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen (věstník ÚVIS částka 1/2002) a standardu ISVS pro komunikaci informačních systémů (věstník ÚVIS částka 2/2000).


Elektronická podatelna je v nepřetržitém provozu.

Elektronické zprávy lze podat na e-mailové adrese: posta@mesto-humpolec.cz

Formáty datových zpráv a příloh: *.doc, *.pdf, *.xls, *.rtf,
*.txt

Maximální velikost zprávy je stanovena na 2 MB.

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání
přijmout.

Spustitelné soubory ( např. *.exe, *.com apod.) nebudou přijaty – při zjištění
jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány.

Elektronická podatelna provádí kontrolu:

zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický
podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou
(I.CA)

Elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání e-mailovou zprávou na
adresu elektronické pošty odesílatele.

Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou
vyřizovány jako běžná korespondence.

Axl

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Naše příroda nebo cizí svinstvo?

Po Srp 8 , 2005
Město Humpolec má zřízenou elektronickou podatelnu dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen (věstník ÚVIS částka 1/2002) a standardu ISVS pro komunikaci informačních systémů (věstník ÚVIS částka 2/2000). Elektronická podatelna je v […]

Témata