31. schůze rady města Humpolec

Usnesení z 31. schůze Rady města Humpolec ze dne 22. 6. 2005.

788.

Rada města

a)
schvaluje závěry hodnotící komise – zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek na stavbu „Humpolec – intenzifikace ČOV“,

b) stanovuje
jako nejvhodnější nabídku na zhotovitele stavby „Humpolec – intenzifikace ČOV“
společnost

HOCHTIEF VSB
a.s.

Primátorská 36

180 00 Praha 8

a to za cenu
60.165.988,– Kč vč. příslušné DPH a ukládá uzavřít s touto společností
smlouvu o dílo.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: ad b) do 30. září
2005

789.

Rada města

schvaluje použití
finančních prostředků z investičního fondu Základní školy Humpolec,
Hálkova 591, okres Pelhřimov na financování těchto akcí:

l. Rekonstrukce budovy
školní jídelny ve výši 783.000,–

2. Generální oprava
elektrorozvodů v budově školní jídelny ve výši 655.000,–

3. Projektová
dokumentace, stavební dozor, centrální adresa ve výši 110.000,–

Odpovědnost : Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Mgr. Václav
Strnad
, ředitel ZŠ Hálkova

Termín: 31. 12. 2005

790.

Rada města

schvaluje zápůjčku sbírkového
předmětu (busty Gustava Mahlera) z Muzea Dr. A. Hrdličky na výstavu
„Mahleriana – vom Werden einer Ikone“, která se bude konat 21. 9. 2005 – 8. 1.
2006 v Židovském muzeu Vídeň.

Odpovědnost: Marcela
Kubíčková, ředitelka MěkIS

Termín: září 2005

791.

Rada města

a)
schvaluje záměr 2. etapy prodeje pozemků v lokalitě Cípek,
v katastrálním území Humpolec,

b) ukládá
zveřejnit záměr prodeje výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec
dle zák. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu od 1. 7. 2005 do
31. 8. 2005 a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu
zasedání Zastupitelstva města Humpolec.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Čtěte dále:   Oznámení o přerušení el. energie dne 26.9.2023

Termín: do nejbližšího
zasedání zastupitelstva města

Mgr. Jiří Kučera
starosta

Ing.
Tomáš Křišťan
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

V hospodě oškubou hosta i o deset korun za sklenku

Po Čvc 4 , 2005
Havlíčkův Brod – „Pane vrchní, tak to jste trochu přehnal.“Tato věta zní možná ještě teď v uších obsluze v Herna baru Žolík v Havlíčkově Brodě poté, co inspektor z České obchodní inspekce (ČOI) zjistil, že číšník rozlévá whisky do odměrky s označením 0,4 dcl, a účtuje cenu za půl decilitru. […]

You May Like

Témata