Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Humpolec

Které se uskuteční dne 23. června 2004 od 15, 00 hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Humpolec na Horním náměstí 300 v Humpolci.

P R O G R A MPředpokládaný čas                                  Jednotlivé body programu zasedáníprojednání                                                  (případnou informaci podá …….)     


  15,00 hod.  –  1. Zahájení zasedání


15,00 – 15,05 hod. –  2. Ověření zápisu z minulého jednání, určení               


        ověřovatelů a zapisovatele


15,05 – 15,15 hod. –  3. Kontrola plnění usnesení ZM


                                               (ing. T.Křišťan- místostarosta)


15,15 – 15,25 hod.  –  4. Zpráva o činnosti Rady města


                                                           (ing. T.Křišťan – místostarosta)


15,25 – 15,40 hod. –   5. Rozpočtová opatření pro rok 2004


                                       (Mgr. Jiří Kučera – starosta města, J.Veselá-vedoucí                                          


                                               EO)


15,40 –  15,55 hod. –  6. Prodej neupotřebitelného majetku


                                       (Ing. T.Křišťan -mísatostarosta města, J.Veselá-


vedoucí EO)


a)     poškozený automobil Škoda Favorit užívaný


     Pečovatelskou službou Humpolec


b) vyřazená počítačová technika MěÚ Humpolec


15,55 – 16,05 hod.  –  7.  Splátkový kalendář-prodej movitého majetku ŠJ


                                         Husova (Mgr.R.Brzoň-místostarosta, M.Koudelková-


 ved.odd.školství EO)


16,05 – 16,15 hod.  –  8.  Dodatek zřizovací listiny MŠ Smetanova


 (Mgr.R.Brzoň-místostarosta, M.Koudelková-


ved.odd.školství EO)


16,15 –  16,30 hod. – 9.   Nadregionální projekt „Středověké památky na


pomezí Čech a Moravy (Mgr.R.Brzoň-místostarosta,


ing.F.Kocman-vedoucí OŽPaPP)


16,30  –  16,45 hod.  – 10. Přehled pohledávek za vodným a stočným do roku


2003 (ing.T.Křištan-místostarosta, J.Jůzl-vedoucí OMH)


16,45  –  16,55 hod.  – 11. Záměr prodejů nemovitostí


         (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


. poz.pp. KN č. 2106/21 a 2106/22 v k.ú Humpolec – p.         L.Loskot         


 


16,55  –  17,10 hod. – 12. Záměry výkupů pozemků a bezúplatný převod


(ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


a) poz.p. KN č. 386/1 a PK 386/1 v k.ú. Plačkov – pí. I. Danková, p. F.Horák, pí. M. Horáková, pí. L.Novotná

Čtěte dále:   Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie

b) poz.p. KN č. 587/2 v k.ú. Vilémov – pí. Z.Krčilová


c) převod poz.pp. KN č. 2560 a PK 1222/1 v k.ú. Humpolec – ÚZSVM


17,10 –  17,20 hod. –  13. Směna pozemků


 (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


                                      . poz.p. PK č. 622 za PK č. 597 a KN č. 585/4 v k.ú. ¨


Hněvkovice – p. P.Čech


 


P   ř   e   s  t   á   v  k a


 


17,35  – 17,50 hod.  – 14. Návrh na zpracování změn územního plánu města


(ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


17,50  – 18,00 hod.  –  15. Smlouva o zřízení stavby na pozemcích města


(ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


a) Výstavba bytového domu ul. Družstevní


b) Přípojky pro RD – manž. Gleisnerovi


18,00 – 18,10 hod.  –  16. Změna vyhlášky č. 2/2004/ZM, o poplatku za užívání


 veřejného prostranství


(ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


18,10 – 18,25 hod.   – 17. Žádost o vrácení přeplatku daně


(ing.T.Křišťan-  místostarosta, S.Zeman-pracovník


OMH)


18,25 – 18,35 hod.  – 18. Žádost o prominutí penále


(ing.T.Křišťan-  místostarosta, S.Zeman-pracovník


OMH)


18,35 – 18,45 hod.  –   19. Žádost o finanční příspěvek


(ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


18,45 – 19,00 hod.  –   20. Vzájemná spolupráce s firmou Ceter Steel Europe


(ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


19,00 – 19,10 hod.  –  21. Zastřešení zimního stadionu v Humpolci


(ing. T.Křišťan – místostarosta)


19,10 –  19,20 hod.  –  22. Schválení výjimek z požárně nebezpečných prostor


(ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


19,20 –  19,30 hod.  –  23. Úprava výše odměn neuvolněným členům ZM


(Mgr. Jiří Kučera – starosta města,Bc. J.Fiala-tajemník


MěÚ)


19,30 –  19,40 hod.  –  24. Volné návrhy


   19,40 hod.   – 25. Závěr


 

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

co je to...

Čt Čvn 17 , 2004
rychle jasne strucne Čtěte dále:   Radniční listy

You May Like

Témata