24. zasedání zastupitelstva

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Humpolec ze dne 21. 6. 2006.

593.

Zastupitelstvo města

a)
bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z 23. zasedání ZM
a váznoucích, dosud nesplněných usnesení,

b) ukládá
sledovat dosud nesplněná usnesení.

Odpovědnost: Ing. Tomáš
Křišťan, místostarosta

594.

Zastupitelstvo města

bere na vědomí zprávu o činnosti
Rady města v Humpolci od 5. dubna do 17. května 2006. Vlastní zpráva tvoří
přílohu k zasedání Zastupitelstva města v Humpolci dne 21. června
2006.

595.

Zastupitelstvo města

bere na vědomí Zprávu auditora o
výsledku přezkoumání ÚSC Město Humpolec k 31. 12. 2005, která je nedílnou
součástí závěrečného účtu města za rok 2005.

596.

Zastupitelstvo města schvaluje tato rozpočtová opatření
v roce 2006:

1) Vyjádřeno jmenovitě:

Úprava daně z příjmů právnických osob za
obec-snížení o 1.225,3 tis. Kč

Poskytnutí půjček z fondu rozvoje
bydlení 1.500,0 tis. Kč

Poskytnutí půjčky Společnosti pro rozvoj
Humpolecka 626,3 tis. Kč

Rekonstrukce fotbalového hřiště
v Humpolci 20.000,0 tis. Kč

Rozdělení rezervy na příspěvky v souladu
s rozpočtovou skladbou 750,0 tis. Kč

Poskytnutí investičních příspěvků příspěvkovým
organizacím 1.450,0 tis. Kč

Poskytnutí příspěvku na provoz relaxačního centra
sauny 70,0 tis. Kč

Poskytnutí dotací v rámci programu „Fasády
historických objektů“ 1.500,0 tis. Kč

Solární ohřev koupaliště Žabák –
navýšení 520,0 tis. Kč

Chodník I/34 ulice Okružní –
navýšení 160,0 tis. Kč

Projekt pěší zóny v ulici
Smetanova 400,0 tis.

Intenzifikace ČOV –
vícepráce
110,0 tis. Kč

Projektová dokumentace-odvod dešťových vod ze
sportovního areálu 58,0 tis. Kč

Opravy vodohospodářského zařízení v ul. Okružní
(I/34) 1.000,0 tis. Kč

Zimní
údržba komunikací-navýšení 2.000,0
tis. Kč

Stavební
úpravy nebytových prostor č.p. 1353 (sušárna) 35,0
tis. Kč

Zateplení
č.p. 1236-7 – navýšení
výdajů 110,0 tis. Kč

Regulace
kotelny v č.p. 301 – navýšení
výdajů 250,0 tis. Kč

Cyrilometodějský varhanní večer (odměny
účinkujícím) 4,0 tis. Kč

Cyrilometodějský varhanní večer (občerstvení)
1,0 tis. Kč

Vítací tabule při vjezdu do
města 7,0
tis. Kč

Kronika města na
DVD 5,0
tis. Kč

Publikace „Vysočina-města,hrady,zámky a
památky 8,0 tis. Kč

2) Vyjádřeno dle klasifikace rozpočtové skladby:

snížení rozpočtových příjmů (daňové)

OddPa – pol.
1122 1.225,3 tis.

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 6399 pol.
5362 1.225,3 tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3612 pol.
5624 1.500,0 tis. Kč

zvýšení třídy 8 – financování

OddPa – pol.
8115 1.500,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 6171 pol.
5166 626,3 tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3699 pol.
5622 626,3 tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 3412 pol. 6121 20.000,0
tis. Kč

zvýšení rozpočtových příjmů (kapitálové)

OddPa 3613 pol.
3112 6.000,0 tis. Kč

OddPa 3612 pol.
3112 1.500,0 tis. Kč

OddPa 3639 pol.
3111 1.500,0 tis. Kč

zvýšení třídy 8 – financování

OddPa – pol.
8127 6.200,0 tis. Kč

zvýšení třídy 8 – financování

OddPa – pol.
8115 4.800,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 6399 pol.
5901 750,0 tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3119 pol. 5222 34,0
tis. Kč

OddPa 3121 pol.
5339 16,0 tis. Kč

OddPa 3122 pol. 5339 23,0
tis. Kč

OddPa 3123 pol.
5339 7,0 tis.

OddPa 3123 pol.
5213 17,0 tis. Kč

OddPa 3312 pol.
5222 25,0 tis. Kč

OddPa 3316 pol.
5493 5,0 tis.

OddPa 3330 pol.
5223 129,5 tis. Kč

OddPa 3313 pol.
5221 18,0 tis. Kč

OddPa 3419 pol.
5229 111,5 tis. Kč

OddPa 3419 pol.
5222 91,0 tis. Kč

OddPa 3419 pol.
5493 16,0 tis. Kč

OddPa 3421 pol.
5229 35,0 tis. Kč

OddPa 3421 pol.
5222 12,0 tis. Kč

OddPa 3429 pol.
5229 78,3 tis. Kč

OddPa 3699 pol.
5219 7,0 tis.

OddPa 3543 pol.
5229 8,0 tis.

OddPa 4318 pol.
5229 45,0 tis. Kč

OddPa 4319 pol.
5229 17,5 tis. Kč

OddPa 4322 pol.
5339 20,0 tis. Kč

OddPa 4319 pol.
5222 10,0 tis. Kč

OddPa 4314 pol.
5223 16,2 tis. Kč

OddPa 5512 pol.
5229 8,0 tis.

zvýšení rozpočtových příjmů (nedaňové)

OddPa 3111 pol.
2122 286,0 tis.

OddPa 3113 pol.
2122 890,0 tis.

OddPa 3231 pol.
2122 14,0 tis.

OddPa 3319 pol.
2122 130,0 tis.

OddPa 3523 pol.
2122 130,0 tis.

zvýšení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 3113 pol.
6351 450,0 tis. Kč

OddPa 3319 pol.
6351 1.000,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3419 pol.
5901 70,0 tis. Kč

Čtěte dále:   Oznámení o přerušení el. energie dne 26.9.2023

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3429 pol.
5212 70,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3326 pol.
5219 500,0 tis. Kč

OddPa 3326 pol.
5493 1.000,0 tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3326 pol.
5219 1.024,0 tis. Kč

OddPa 3326 pol.
5493 376,0 tis. Kč

OddPa 3326 pol.
5229 100,0 tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 3412 pol.
6121 520,0 tis. Kč

OddPa 2219 pol.
6121 160,0 tis. Kč

OddPa 2219 pol. 6121
400,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 2212 pol.
6121 -690,0 tis. Kč

zvýšení třídy 8-financování

OddPa – pol.
8115 390,0 tis. Kč

zvýšení rozpočtových příjmů (dotace)

OddPa – pol.
4222 168,0 tis.

zvýšení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 2321 pol.
6121 168,0 tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 2321 pol.
5171 1.000,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 2299 pol.
5901 100,0 tis. Kč

OddPa 3299 pol.
5901 350,0 tis. Kč

OddPa 3399 pol.
5901 100,0 tis. Kč

OddPa 3599 pol.
5901 100,0 tis. Kč

OddPa 3699 pol.
5901 50,0 tis. Kč

OddPa 3799 pol.
5901 100,0 tis. Kč

OddPa 6171 pol.
5901 100,0 tis. Kč

OddPa 6399 pol.
5901 100,0 tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 2212 pol.
5169 2.000,0 tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3613 pol.
5171 285,0 tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 3612 pol.
6121 110,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 3612 pol.
6121 200,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3419 pol.
5901 125,0 tis. Kč

OddPa 4399 pol.
5901 50,0 tis. Kč

OddPa 5273 pol.
5901 30,0 tis. Kč

OddPa 5399 pol.
5901 30,0 tis. Kč

OddPa 5512 pol.
5901 50,0 tis. Kč

zvýšení rozpočtových příjmů (nedaňové)

OddPa 1039 pol.
2131 376,0 tis. Kč

OddPa 2223 pol.
2210 200,0 tis. Kč

OddPa 3639 pol.
2139 15,0 tis. Kč

OddPa 6171 pol.
2229 75,0 tis. Kč

OddPa 6171 pol.
2322 25,0 tis. Kč

OddPa 6402 pol.
2222 62,0 tis. Kč

OddPa – pol.
2420 626,3 tis. Kč

OddPa 3639 pol.
2133 17,0 tis. Kč

OddPa 6171 pol.
2322 30,0 tis. Kč

OddPa 2169 pol.
2210 2,0 tis.

OddPa 3639 pol.
2111 11,2 tis. Kč

OddPa 6171 pol.
2112 2,0 tis.

OddPa 6171 pol.
2329 10,0 tis.

zvýšení rozpočtových příjmů (daňové)

OddPa – pol.
1351 200,0 tis. Kč

zvýšení rozpočtových příjmů (dotace)

OddPa – pol.
4134 9,3 tis.

zvýšení třídy 8-financování

OddPa – pol.
8115 249,2 tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3312 pol.
5169 14,0 tis.

OddPa 3312 pol.
5175 1,0 tis.

OddPa 3319 pol.
5169 7,0 tis.

OddPa 3316 pol.
5138 13,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3311 pol.
5169 35,0 tis.

3)Změny rozpočtu ve finančních objemech
v návaznosti na schválená rozpočtová opatření


(v
tis. Kč)

Název opatření

Příjmy

Výdaje

Financování

Daň z příjmů PO-obec

– 1 225,3

Platby daní a poplatky

-1 225,3

Poskytnutí půjček z FRB

1 500,0

Financování – zapojení FRB

1 500,0

Půjčka Společnosti pro rozvoj Humpol.

626,3

Snížení výdajů oddílu 61- správa

-626,3

Rekonstrukce fotbalového hřiště

20 000,0

Příjmy z prodejů nemovitostí

9 000,0

Prodej podílového listu KB

6 200,0

Financování – zvýšení

4 800,0

Rezerva oddílu 63-ostatní fin. operace

-750,0

Poskytnutí dotací v souladu s usn.č.556

750,0

Odvody odpisů přísp.organizací

1 450,0

Investiční příspěvek-ZŠ

450,0

Investiční příspěvek-MěKIS

1 000,0

Rezerva oddílu 34-tělovýchova

-70,0

Příspěvek na provoz sauny

70,0

Příspěvky-opravy fasád-úprava položek

-1 500,0

Příspěvky-nově položky

1 500,0

Solární ohřev koupaliště

520,0

Chodník I/34 ulice Okružní

160,0

Projekt pěší zóny ulice Smetanova

400,0

Světelná křižovatka Okružní

-690,0

Financování – zvýšení

Posted in Informace z městského úřadu

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Tak jsem byl také u toho ...

Pá Čvn 30 , 2006
… u fotbalového mistrovství světa, které probíhá v Německu. Shodou okolností jsem se ocitl v Berlíně v době, kdy hrála Francie se Španělskem. Čtěte dále:   Oznámení o přerušení dodávky el. energie

You May Like

Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP