8. schůze rady, 27. 4. 2005

Usnesení z 28. schůze Rady města Humpolec ze dne 27. 4. 2005.

735.

Rada města

schvaluje ukončení nájemní
smlouvy dohodou na pronájem nebytových prostor v čp. 623 v ul.
Na Skalce v Humpolci s nájemcem: Dům dětí a mládeže Humpolec, Na
Skalce 623, IČO: 70845239 a to k datu 31. 5. 2005.

Odpovědnost: Mgr. Roman
Brzoň
, místostarosta

Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: ukončit smlouvu do 31.5.2005

736.

Rada města

a)
schvaluje závěry komise na hodnocení nabídek na akci „Zateplení a nátěr
fasády Domu dětí a mládeže čp. 623 v ul. Na Skalce v Humpolci“ a stanovuje
jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:

První humpolecká stavební s.r.o.

Na Závodí 160

396 01 Humpolec

a to za cenu nejvýše přípustnou
1 221 896,– Kč vč. DPH,

b) ukládá
s uvedeným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: uzavřít smlouvu do 20. 5. 2005

737.

Rada města

a)
schvaluje závěry komise na hodnocení nabídek na akci „Výměna oken Domu
dětí a mládeže čp. 623 v ul. Na Skalce v Humpolci“ a stanovuje jako
nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce uchazeče:

INSPO, spol. s r.o.

Na Kasárnách 427

396 01 Humpolec

a to za cenu nejvýše přípustnou
896 092,60 Kč vč. DPH,

b) ukládá
s uvedeným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo.

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: uzavřít smlouvu do 20. 5. 2005

738.

Rada města

a)
schvaluje závěry komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Oprava budovy muzea čp. 253 Dolní
náměstí Humpolec“ a stanovuje jako nejvhodnější nabídku na zhotovení této akce
uchazeče:

První
humpolecká stavební s. r. o.

Na
Závodí 160

Čtěte dále:   Uzavírka ulice Blanická

396
01 Humpolec

a
to za cenu nejvýše přípustnou 638.780,– Kč vč. DPH,

b)
ukládá uzavřít smlouvu
s dodavatelem akce a splnit ostatní zákonné podmínky.

Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta

Marie Rojková, vedoucí OVV

Termín: oznámení o výběru nejvhodnější zakázky do 28. 4.
2005

ostatní 30.
4. 2005

739.

Rada města

a)
schvaluje přidělení uvolněného obecního bytu takto:

byt č. 74 o vel. 1 + 0
v ul. Na Rybníčku 1313, Humpolec

– Radka Průšová, Dolní
náměstí 23, 396 01 Humpolec

b) ukládá
vystavit nájemní smlouvu na dobu určitou jednoho roku dle § 676 O.Z:

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Ing. Jiří
Hůla, SINPRO

Termín: vystavení smlouvy
do 30. 5. 2005

740.

Rada města

a)
v souladu
s ustanovením § 10 zákona č.102/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů schvaluje přidělení
bytu č.1 velikosti 1+1 ve staré části DsPS Školní 730, Humpolec paní Evě
Příhodové, trvale bytem Pražská 527, Humpolec.

b)
schvaluje přidělení bytu
č.11 velikosti 1+0 v nové části DsPS Školní 730, Humpolec paní Marii
Postránecké, trvale bytem Vilémov 11, Humpolec, jako náhradníka na tento byt
schvaluje manžele Marii a Františka Chmelařovi, trv. bytem 5. května 819,
Humpolec.

Odpovědnost: Ing. Josef
Fiala, vedoucí OZSV MěÚ v Humpolci

Termín: ihned

Mgr.
Jiří Kučera
starosta

Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr.
Roman Brzoň
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Archeolog v muzeu

Út Kvě 17 , 2005
K Mezinárodnímu dni muzeí se v muzeu na Dolním náměstí zítra (tj. ve středu 18.5) v 17 hodin koná přednáška na téma počátky osídlení Humpolce. Před posluchače předstoupí archeolog Petr Hejhal, který prováděl v loňském roce archeologický výzkum v okolí kostela svatého Mikuláše. Čtěte dále:   Radniční listy

You May Like

Témata