Anekta Skutek roku 2011 již má své výsledky

Třetím rokem mohla veřejnost v několika kategoriích nominovat aktivity, které v roce 2011 přispěly k rozvoji regionu a aspirovaly na ocenění Skutek roku. O počinech fyzických osob hlasovala veřejnost na jaře tohoto roku, vítězné projekty právnických osob vybrala následovně odborná porota. Důstojnou kulisou předání 24 cen se včera stal Zámek v Náměšti na Oslavou.

Kastelán zámku Marek Buš navíc za organizaci oblíbeného Oživeného zámku získal nejvyšší ocenění v kategorii kultura a umění. „Devět projektů právnických osob společně s loňskými vítězi postoupí do přeshraničního kola, kde se utkají s oceněnými projekty z Dolního Rakouska,“ doplnil Martin Hyský, radní Kraje Vysočina. V Rakousku bude Vysočinu zastupovat například Český svaz včelařů z Nového Města na Moravě s akcí Vůně medu, která pozitivně přispívá k zachování oboru včelařství pro další generace.

Anketa Skutek roku byla zrealizována v rámci projektu MA-G 21 „Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku“ financovaného z Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká Republika 2007 – 2013. Smyslem ankety je ocenit a zviditelnit skutky, které lidé a kolektivy loni vykonali nad rámec svých běžných pracovních povinností.

Do letošního kola ankety bylo veřejností nominováno více než sedmdesát skutků jednotlivců, o jejich pořadí pak rozhodovaly více než čtyři tisíce lidí.

 

Výsledky ankety Skutek roku 2011

Fyzické osoby:

Sociálně-zdravotní oblast

1. Zdeňka Palátová – vytvoření nových pracovních míst pro handicapované osoby

2. Miroslava Pařízková – organizování aktivit pro tělesně postižené

3. Iva Sieberová – podpora léčby dětí a dospělých pomocí canisterapie

 

Oblast kultura a umění

1. Marek Buš – organizace akce Oživený zámek v Náměšti nad Oslavou

2. Pavel Koubek – záchrana kaple sv. Anny u Pelhřimova

3. Milada Zemanová – knižní vydání česko-esperantské pohádky Maminčina pohádková studánka

 

Oblast životní prostředí

1. Josef Lichtneger – obnovení zaniklé studánky

2. Václav Křivan – odborný přístup k ochraně přírody

3. Jana Audy – tvorba naučných stezek a environmentální osvěta

 

Oblast volný čas dětí a mládeže

1. Petr Novotný – založení dětského oddílu Aikido Sokol Jihlava

2. Alois Pučalík – založení a rozvoj vodního skautingu na Třebíčsku

3. Jana Mahelová a Emilie Dokulilová – organizování aktivit v přírodě pro děti

 

Oblast poradenství, osvěta a vzdělávání

1. Zuzana Šimková – zkvalitnění prostředí pro vzdělávání dětí s postižením

2. Tereza Ondráčková a Monika Vlachová – pořádání přednášek na téma bezpečný internet a kyberšikana

3. Linda Taláčková – propagace etické výchovy ve školách

 

Právnické osoby (projekty postupující do přeshraničního kola):

Sociálně-zdravotní oblast (obec nad 1000 obyvatel)

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4: Žáci 4. ZŠ připravili a zorganizovali v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou charitativní akci Ruce pro Petra. Peníze vybrané během této akce byly předány spolužákovi na léčbu jeho vážné nemoci.

 

Sociálně-zdravotní oblast (obec do 1000 obyvatel)

Čtěte dále:   Druhé čtvrtletí přálo Vysočině. Rostla návštěvnost i konferenční turistika

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře

V rámci doplňkové služby dětského domova vzniklo "Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc". Jeho cílem je poskytovat ochranu a pomoc dětem, které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku, jsou ohroženy na zdraví či životě, jsou tělesně, duševně týrané či zneužívané nebo se ocitly v situaci, ve které jsou závažným způsobem ohroženy jejich základní práva. Zařízení zabezpečuje především uspokojování jejich základních životních potřeb včetně ubytování, zdravotní péči, psychologické a sociálně-právní poradenství.

 

Ekonomická oblast (obec nad 1000 obyvatel)

ČSOB, a.s.  Poštovní spořitelna pro oblast Vysočina

Získala ocenění za spolupráci s jednotlivými neziskovými organizacemi při pořádaných akcích v městech a obcích Kraje Vysočina, jako např. Konference neziskových organizací.

 

Oblast sídel, staveb a bydlení (obec nad 1000 obyvatel)

Město Havlíčkův Brod

Město Havlíčkův Brod rozhodlo o odstranění 30 let starého čtyřpodlažního panelového domu z centra Havlíčkova Brodu v rámci programu regenerace městské památkové zóny, což přispělo ke zlepšení kulturně-urbanistického prostředí v historickém centru města. K demolici došlo během  listopadu a prosince roku 2011.

 

Oblast sídel, staveb a bydlení (obec do 1000 obyvatel)

Občanské sdružení Zelené srdce, Mladé Bříště

Sdružení realizuje projekt Probuzení kaple sv. Anny u Pelhřimova na záchranu zapomenuté památky. Cílem projektu je probudit zájem lidí o poutní místo kaple sv. Anny a zapojit je do obnovy stavby a místa samotného dobrovolnou pomocí, nebo finančním darem.

V roce 2011 se u kaple uskutečnily tři brigády pro veřejnost. V květnu 2011 byla kaple prohlášena kulturní památkou.

 

Oblast životního prostředí (obec nad 1000 obyvatel)

Občanské sdružení Mokřady – ochrana a management

Sdružení získalo ocenění za péči o přírodu na Jihlavsku. Sdružení se zaměřuje na vybudování lokální sítě hodnotných podmáčených a mokřadních lokalit a zvyšování informovanosti v oblasti ochrany přírody a krajiny.

 

Oblast životního prostředí (obec do 1000 obyvatel)

Sdružení Krajina

Sdružení Krajina v minulém roce dokončilo projekt obnovy Přírodní památky Laguna u Bohdalova. Probíhaly zde úpravy starých, dlouho neudržovaných tůní. Cílem těchto úprav bylo zlepšení podmínek pro výskyt mnoha druhů obojživelníků. Příprava projektu trvala několik let, během nichž se sdružení se podařilo vykoupit pozemky v této lokalitě.

 

Oblast vzdělávání (obec nad 1000 obyvatel)

Český svaz včelařů Základní organizace Nové Město na Moravě

Svaz získal cenu za zorganizování 12. ročníku akce s názvem Vůně medu, která se konala v Novém Městě na Moravě 4. 11. 2011. Díky každoročním výstavám se svazu daří osvětově působit na mládež, což pozitivně přispívá k zachování oboru včelařství pro další generace.

 

Oblast vzdělávání (obec do 1000 obyvatel)

Základní škola Bobrová

Základní škola získala cenu za vybudování výletní naučné stezky okolím Bobrové v délce 22 km, s různými zastaveními, na kterých jsou umístěny informační tabule s fotografiemi a popisem. Některá ze stanovišť jsou zcela unikátní a svým významem dalece přesahují hranice regionu.

zdroj: www.i-vysocina.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Kulturní nabídka

Čt Čvn 14 , 2012
Kultiurní nabídka v okolí Humpolce a na Vysočině na tento víkend. Čtěte dále:   Až třicet kilometrů navíc – sjet nebo najet na dálnici u Humpolce ve směru na Brno teď není možné

You May Like

Témata