Letní období znamená prázdniny pro školáky, ale školy naopak volno často věnují opravám a zvelebování areálů. Nejinak tomu letos bude u škol zřizovaných Krajem Vysočina. V plánu jsou například kompletní rekonstrukce jídelny a tělocvičny České zemědělské akademie v Humpolci a také skladovacích prostor černovického pracoviště Střední odborné školy, učiliště a […]

Začíná rekonstrukce ulice Hradská, jejíž součástí bude zhotovení vodovodu a kanalizace, realizace nové vozovky a chodníků včetně parkovacích zálivů u školy a výstavba malého kruhového objezdu v křižovatce ulic Hradská, Dukelská a Podhrad.

Nejtajemnější šumavskou obcí, odříznutou od okolního světa tak dokonale, že tam dodnes ani nevede elektřina, zůstává i po mnoha letech Humpolec. Malebná vesnička čítající 11 chalup je ukryta v lesích. A je opravdu obtížně přístupná. Naprostým unikátem je v Humpolci stará kamenná kašna, stojící uprostřed zatravněné návsi. Pokud do šumavského […]

Témata