8

V současné době bylo zahájeno projednání návrhu zadání Změny č. 6 územního plánu města Humpolce a jeho místních částí. Většina doručených žádostí byla v prvním kroku zařazena do návrhu zadání Změny č. 6 ÚP Humpolec, které bude na základě projednání s dotčenými orgány a veřejností, upraveno a následně předloženo ke […]

16

První sólový počin v 8smičce a zároveň úvodní výstava nového cyklu SÓLO představuje Jakuba Roztočila, absolventa Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru Monumentální tvorby profesora Aleše Veselého. Ve své tvorbě experimentuje s hmotou a zvukem, který je pro něj při vzniku díla zásadním prvkem, stejně jako princip nahodilosti a chyby […]

Zimní procházka parkem Stromovka v Humpolci. Výrazná obnova parku začala v roce 2018. Natočeno: 21. ledna 2022. Hudba: Natural – Endless Love. Celý článek (+ fotogalerie) čtěte zde – http://humpolec.mnoho.info/clanky/zim… 

Témata