Zpronevěra. Policisté se zaměřili na kontrolu autobusů. Poškození zámků. Odcizení vozidla. Poškození dálkového vedení. Náraz do oplocení. Vloupání do tří vozidel. Odešel s cigaretami a penězi. Renault zůstal na suchu.

Témata