Po více než roce jednání a žádostí se podařilo v Humpolci zřídit detašované pracoviště Úřadu práce Pelhřimov. Nezaměstnaní z našeho spádového území tak nebudou muset dojíždět vyřizovat své náležistosti do Pelhřimova.

A jsou tu další zajímavé informace z Městského úřadu v Humpolci. Mimo jiné Vyhlášení zahájení řízení o poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou příspěvků a dotací z rozpočtu Města Humpolce pro rok 2005, vzor žádosti o poskytování příspěvků, zásady poskytování příspěvků a termíny k podání […]

Témata