10

Dlouho jsem váhal, zda napsat tento článek. Následně jsem se nemohl rozhodnout, jak vzniklý článek uvést. Avšak po zkušenostech, které jsem získal v průběhu dosavadního života v našem městě a s ohledem na zkušenosti získané v průběhu mého působení ve veřejné správě, považuji oboje za více než vhodné. K napsání […]

Po dvouměsíčním odpočinku opět zasedá zastupitelstvo města. Uskuteční se ve středu od 15 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Na programu bude například zřízení peněžního fondu s názvem Fond investic příspěvkových organizací nebo dojde k schvalování regulačního plánu rodinných domků Cípek.

Oznamujeme všem zájemcům o stavební parcely, že Město Humpolec rozhodlo o prodloužení termínu pro podávání žádostí o prodej stavebních pozemků v lokalitě Cípek do 30. září 2005. Jedná se o 20 stavebních parcel o výměře od cca 800 m2 do 1 550 m2 v území nad zimním stadiónem směrem k […]

Ústředním tématem Evropského týdne mobility (ETM) konaného ve dnech 16. – 22. září 2005 je „Do práce a do školy – bez auta“. Každý rok zemře v dopravních nehodách v zemích EU při cestě do školy či ze školy 2163 mladých lidí ve věku do 17 let.

Občasník, který vydává Městský úřad v Humpolci a je zdarma distribuován v tištěné, papírové formě do každé rodiny si můžete zde přečíst v elektronické podobě. Po chybějícím červencovém čísle si nyní můžete srpnové číslo stáhnout přímo na našich stránkách.

Témata