A jsou tu další zajímavé informace z Městského úřadu v Humpolci. Mimo jiné Vyhlášení zahájení řízení o poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou příspěvků a dotací z rozpočtu Města Humpolce pro rok 2005, vzor žádosti o poskytování příspěvků, zásady poskytování příspěvků a termíny k podání […]

3

Letos podruhé na městském úřadě zavlaje tibetská vlajka. Dohodli se na tom zastupitelé při svém posledním zasedání. Příště už o vyvěšení budou rozhodovat až za dva roky. Počet měst zapojených do projektu se neustále rozšiřuje. „Město, které žije v demokratickém státě by se mělo připojit k odsouzení okupace Tibetu Čínou. […]

Hlavním bodem jednání posledního zastupitelstva se stalo schvalování rozpočtu který, je nezbytný pro další chod města. Zastupitelé zvedli ruce pro deficitní rozpočet, kde příjmy tvoří částku přesahující 183 milionů korun a výdaje převyšují 216 milionů korun. Rozdíl 33 milionů korun město plně pokryje z úspor finančních prostředků z předchozích let.

Řidiče při příjezdu do města upozorní na snížení rychlosti na padesát kilometrů v hodině billboardy. Humpolec byl totiž vybrán jako jedno z dvaceti pilotních měst v ČR, kde Česká pojišťovna začne dbát na zvýšenou bezpečnost chodců a dalších účastníků silničního provozu. Pokud se nemine účinkem, tak dojde k rozšíření billboardu […]

Témata