Vzhledem k tomu, že se blíží 30. duben a s ním tradiční „pálení čarodějnic“, upozorňuje Městský úřad Humpolec, odbor životního prostředí a památkové péče, že se nesmí ani v těchto ohništích spalovat odpady (zejména pneumatiky, nádoby od sprejů apod.). Podle zákona o ochraně ovzduší se smí v otevřených ohništích spalovat […]

Témata