Pozvánka na 21. zastupitelstvo města

Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se uskuteční dne 14. prosince 2005 od 15, 00 hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Humpolec na Horním náměstí 300 v Humpolci.

P R O
G R A M

Předpokládaný čas projednání
Jednotlivé body programu zasedání (případnou informaci podá …)

15,00 h 1.
Zahájení zasedání

15,00 – 15,05 h 2. Ověření zápisu z minulého
jednání, určení ověřovatelů a

zapisovatele

15,05 – 15,10 h 3. Kontrola plnění usnesení ZM (ing.Křišťan-
místostarosta)

15,10 – 15,15 h 4. Zpráva o činnosti Rady města
(ing.Křišťan – místostarosta)

15,15
– 15,25 h
5. Rozpočtové změny
2005
(Mgr.Kučera-starosta,
J.Veselá-vedoucí EO)

a) Rozpočtové opatření pro rok 2005

b)
Přehled obdržených dotací, grantů a příspěvků XI.05

15,25 – 15,35 h 6. Rozpočtový výhled na rok 2006 a 2007 (Mgr.Kučera-starosta, J.Veselá)

15,35
– 15,50 h
7. Rozpočet na rok
2006
(Mgr.Kučera-starosta,
J.Veselá-vedoucí EO)

a) Rozpočtové provizorium pro
rok 2006

b) Přijetí úvěru v roce 2006

15,50 – 16,00 h 8. Zásady pro poskytování příspěvků a dotací
z rozpočtu města na

rok 2006 (Mgr.R.Brzoň-místostarosta)

16,00 – 16,10 h 9. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení (ing.T.Křišťan, J.Jůzl, OMH)

16,10 – 16,20 h 10. Obecně závazná vyhláška č. 11/2005, o stanovení
výše poplatku za

provoz systému pro
likvidaci odpadů
(ing.Křišťan-
místostarosta, J.Jůzl-


OMH)

16,20
– 16,40 h
11. Územní plán města
Humpolec
(ing.Křišťan- místostarosta, J.Jůzl
-OMH)

a) Návrhy změn územního plánu města

I. poz.p. č. 395/5 v ul.
V Brance – p. P.Pršala

II.
poz.p. KN č. 1393/3 v ul. Lužická – manž. Čechovi

III.poz.pp.
č. 25/7, 340/2 a díl 1 340/2 v k.ú. Světlice – pp. Ježek a Siřínek

IV. poz.p. č. 824/2 v ul. Nerudova – Město Humpolec

V. poz.p. č. 837/1 na Brunce – Nové Zálesí s.r.o.
Humpolec

VI.
poz.p. č. 2274/19 v ul. V Cípku – pí.L.Machyánová

VII.poz.pp.
č. 2583/1 a 2583/2 v ul. Náražní–ZEKO a.s.

VIII.
pozemky přilehlé k překladišti odpadu na Brunce – Město Humpolec

IX. poz.pp.č. 1434, 1436, 1437/1 v ul. Lužická –
Ing. Pícha

X. poz.p. č. 413/1 MŠ V Brance – Město Humpolec

Čtěte dále:   OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

b)
Zadání změny č. 3 územního plánu města

16,50
– 17,00 h
12. Záměr prodeje
nemovitosti
(ing.Křišťan- místostarosta, J.Jůzl
– OMH)

. poz.p. KN č. 2493/2 v k.ú. Humpolec – p. V.Rudolf

17,00
– 17,15 h
13. Záměry výkupů nemovitostí
(ing.Křišťan-místostarosta,
J.Jůzl -OMH)

a) poz.p. KN č. 1856/10 v k.ú. Humpolec – manž.
Hrůzovi

b) poz. PK č. 281/14 a 281/15 v k.ú. Petrovice – pí.
A. Hrůzová

c)
poz.p. KN č. 47/1 v k.ú. Humpolec – manž. Maršíkovi

17,15
– 17,20 h
14. Zrušení usnesení (ing.T.Křišťan- místostarosta,
J.Jůzl – vedoucí OMH)

č. 333 z 10.11.2004 a směna pozp. KN č. 383/4 za 375/4
v k.ú. Humpolec – p.P. Pršala

17,20
– 17,35 h
15. Možnost využití MŠ
V Brance
(ing.Křišťan-
místostarosta, J.Jůzl-OMH)

17,35 – 17,40 h 16. Podpora výstavby technické infrastruktury(ing.T.Křišťan, J.Jůzl – OMH)

17,4017,45 h 17. Smlouvy o zřízení věcných břemen (ing.T.Křišťan- místostarosta,
J.Jůzl-


OMH)

a) přípojka kabelové sítě LIDL –
E.ON Distribuce a.s.

b) přípojka kabelové sítě Školní BD – E.ON Distribuce a.s.

c)
přeložka NN Na Závodí – E.ON Distribuce a.s.

17,45
– 17,50 h
18. Povolení
výjimky-požárně nebezpečný prostor

(ing.T.Křišťan- místostarosta,
J.Jůzl – vedoucí OMH)

17,50 – 18,05 h 19. Programu „Fasády historických objektů“

(Mgr.J.Kučera-starosta města,
ing.F.Kocman-vedoucí OŽPaPP)

a) vyhodnocení program u za rok
2005

b)
návrh změny Pravidel pro poskytování příspěvků

18,05 – 18,15 h 20. Program prevence kriminality na místní úrovni –
Partnerství 2006

(ing.T.Křišťan- místostarosta, ing.J.Fiala – vedoucí OZSV)

18,15 – 18,20 h 21. Vyřazení majetku (ing.Křišťan- místostarosta, J.Jůzl – vedoucí OMH)

a) vyřazení nepotřebného majetku –
zubní RTG

b)
odpis DHM – projekty Nízkoenergetický dům a bytový dům v ul. Družstevní

18,20 – 18,30 h 22. Zpráva Kontrolního výboru ZM o provedených kontrolách
v

r.2005 (MUDr. J.Řehořka-předseda KVZM)

18,30 – 18,40 h 23. Uzavření smlouvy s obcí Kejžlice o splátkách
dluhu

(Mgr.R.Brzoň-místostarosta, M.Koudelková, vedoucí
odd. školství EO)

18,50 – 19,00 h 24.Volné návrhy

19,00 h 25. Závěr

V Humpolci
dne 2.12.2005

Mgr. Jiří
Kučera
starosta města

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Zdobení perníčků

Po Pro 12 , 2005
Voňavé perníčky vánočně naladily prostory RC Čtěte dále:   OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

You May Like

Témata