Plán mimořádných svozových dnů velkoobjemového odpadu jaro 2004. V dubnu zahájí ve městě mimořádné svozy velkoobjemového odpadu. Do plánu jsou zahrnuta obvyklá místa a je vypracován přesný časový harmonogram. Se svozem mohou počítat i občané v místních částech města. Ve vyjmenovaných ulicích a obcích mohou občané tuto službu využít hned […]

Témata