Pozvánka na 18. zastupitelstvo města Humpolec

Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se uskuteční dne 22. června 2005 od 15, 00 hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Humpolec na Horním náměstí 300 v Humpolci.

P R O
G R A M

Předpokládaný
čas Jednotlivé body programu zasedání

projednání (případnou
informaci podá …….)

15,00 hod.
– 1. Zahájení zasedání

15,00 – 15,05 hod. – 2.
Ověření zápisu z minulého jednání, určení


ověřovatelů a zapisovatele

15,05 – 15,15 hod. – 3. Kontrola
plnění usnesení ZM


(ing. T.Křišťan- místostarosta)

15,15 – 15,25 hod. – 4.
Zpráva o činnosti Rady města

(ing. T.Křišťan – místostarosta)

15,25 – 15,40 hod.
5. Rozpočtová opatření pro rok 2005

(Mgr.
J.Kučera-starosta města, J.Veselá-vedoucí EO)

15,40 – 16,00 hod. – 6. Zpráva o
činnosti a ekonomice Pečovatelské služby za

rok
2004

(ing.T.Křišťan-místostarosta,
ing.J.Fiala-vedoucí OZSV)

16,00 – 16,10 hod.
7. Prodej a bezúplatný převod movitého majetku města

– osobních automobilů

(ing.T.Křišťan-místostarosta,
ing.J.Fiala-vedoucí OZSV)

16,10 16,20 hod. – 8. Prodej pohledávek

(ing.T.Křišťan-místostarosta
.JJůzl-vedoucí OMH)

16,20 – 16,30 hod. – 9. Vyhlášky č.
6/2005/ZM, o místním poplatku za

provozovaný
výherní hrací stroj

(Mgr.
J.Kučera-starosta města,J.Veselá-vedoucí EO

16,30 – 16,45 hod. – 10. Vyhláška č. 4/05/ZM,
kterou se ruší vyhlášky ZM č.

2/03, 3/01, 3/98, 6/95 a 3/00

(ing.T.Křišťan- místostarosta,
J.Jůzl – vedoucí OMH)

P ř e s t á v k a

17,00 – 17,15 hod. – 11. Poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení

(ing.T.Křišťan-
místostarosta, J.Jůzl – vedoucí OMH)

17,15 – 17,20 hod. – 12. Dohoda o budoucí
smlouvě (věcné břemeno)


(ing.T.Křišťan- místostarosta, J.Jůzl – vedoucí OMH)

17,20 – 17,35
hod. –
13. Záměr prodeje a výkupů pozemků

(ing.T.Křišťan- místostarosta,
J.Jůzl – vedoucí OMH)

a) prodej poz.p. KN č. 13/2 a 582/2 v k.ú.
Plačkov – ing. S.Gregor

Čtěte dále:   Radniční listy

b) prodej st.p. č. 2434/2 a PK 637/43 v k.ú. Humpolec
– ZEKO a.s. Humpolec

c) prodej poz.p. KN č. 2130/31 v k.ú. Humpolec
– manž. Městkovi

d) poz.pp. KN č. 239/6, 239/8, 239/10, 239/12
v k.ú. Petrovice – JUDr. F.Futó

e) prodej poz.p. KN č. 214/7 v k.ú. Humpolec –
LIDL ČR

f) výkup poz.p. KN č. 2421/13 v k.ú. Humpolec –
pp. I. a J.Martin a D.Vondrušková

17,35 – 17,40 hod. – 14. Směna pozemků

(ing.T.Křišťan-
místostarosta, J.Jůzl – vedoucí OMH)

. pozemky PK 366 a 368 za část poz.p. KN č. 589 vše

v k.ú. Krasoňov – p. T.Grulich

17,40 – 17,45 hod. – 15. Bezúplatný převod pozemku na město

. pozemky PK 453 a 465
v k.ú. Plačkov – Pozemkový fond ČR

17,45 – 18,00 hod.
16. Změna části finanční účelovosti příspěvku FK

Humpolec

(Mgr.
R.Brzoň-místostarosta)

18,00 – 18,10
hod. –
17. Dodatek zřizovací listiny Mateřské školy Humpolec

(Mgr. R.Brzoň-místostarosta,
M.Koudelková- vedoucí

odd.
školství EO)

18,10 – 18,25 hod. – 18. Volné návrhy

18,25 hod. – 19. Závěr

V Humpolci dne 10.6.2005

Mgr. Jiří Kučera starosta města

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Rafting na Trnávce - slalom, sprint

Po Čvn 13 , 2005
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR EVROPSKÝ a ČESKÝ POHÁRU V RAFTINGU – SLALOM a SPRINT kategorie R4 muži a ženy a závod sponzorů a osobností O POHÁR MĚSTA HUMPOLCE Čtěte dále:   Smlouvy o dotacích - AFC Humpolec, z.s.

You May Like

Témata