Nabídky z městského úřadu

Město Humpolec zveřejnilo před projednáním v zastupitelstvu města Humpolec záměr na pronájem uvolněného bytu o velikosti 1+2 a několik záměrů na prodej nemovistostí. Pokud vás to zajímá, více opodrobností najdete v tomto článku.

Oznámení

Město Humpolec na
základě usnesení Městského zastupitelstva v Humpolci ze dne 12.4.2000
zveřejňuje tímto záměr pronájmu uvolněného bytu č. 17 o vel. 1+2
v byt. domě čp. 965 v ul. Na Skalce v Humpolci.

Jedná se o byt I. kategorie, který se sestává
z těchto místností:

Označení
prostor: Výměra v m2

1, kuchyñ 10,71

2, pokoj
17,43

3, pokoj
14,62

4, koupelna a WC 3,46

5, spíž
0,72

6, komora 1,44

7, předsíň 8,30

8, sklep
2,62

9, sklep
4,36

Započitatelná plocha bytu činí celkem 61,56 m2. Nájemné bez služeb a vybavení bytu je stanoveno ve výši 1.038,- Kč měsíčně.

Žádosti / předepsaný
tiskopis / na byt je možné si osobně vyzvednout na OMH, nebo na podatelně, a
podat po dobu určenou pro zveřejnění na úřední desce, prostřednictvím podatelny
na MěÚ v Humpolci. Žádosti, které nebudou řádně vyplněny, podepsány
apod. nebudou bytovou komisí hodnoceny ani Radou města Humpolec projednávány. O
přidělení bytu rozhodne rada města dne 22.6.2005. Uchazeč stanovený usnesením
rady města uhradí na účet města, před podpisem nájemní smlouvy, zálohu na
nájemné včetně služeb a vybavení bytu, a to na období 6-ti měsíců předem.
Bližší podrobnosti ohledně pronájmu bytu podáme na Odboru místního hospodářství
při MěÚ Humpolec, nebo v realitní kanceláři SINPRO.


O Z N Á M E N Í

Město Humpolec na základě zákona č. 128/2000 Sb.
zveřejňuje před projednáním v Zastupitelstvu města Humpolec záměr prodeje
následujících nemovitostí

Prodej KN č. 13/2 o výměře 128 m2 v k.ú. Plačkov

KN č. 582/2 o výměře 31 m2 v k.ú. Plačkov

Dnem zveřejnění na úřední desce je 3. 6. 2005
oznámení bude sejmuto dne 17. 6. 2005. Poté bude návrh předložen
Zastupitelstvu města Humpolec k projednání.


O Z N Á M E N Í

Město Humpolec na základě zákona č. 128/2000 Sb.
zveřejňuje před projednáním v Zastupitelstvu města Humpolec záměr prodeje
následující nemovitosti

Katastrální území Humpolec:

Prodej části p.p. KN
214/7 o výměře 753 m2 v k. ú. Humpolec

Dnem zveřejnění na úřední desce je 3. 6. 2005 15-ti
denní zákonná lhůta uplyne 17. 6. 2005. Poté bude návrh předložen
Zastupitelstvu města Humpolec k projednání.


O Z N Á M E N Í

Město Humpolec na základě zákona č. 128/2000 Sb.
zveřejňuje před projednáním v Zastupitelstvu města Humpolec záměr prodeje
následujících nemovitostí

Katastrální území Humpolec:

1. Prodej
p. p. KN č. 755/1 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Kletečná

Dnem zveřejnění na úřední desce je 3. 6. 2005 15-ti
denní zákonná lhůta uplyne 17. 6. 2005. Poté bude návrh předložen
Zastupitelstvu města Humpolec k projednání.


Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Program 30. schůze Rady města Humpolec

Ne Čvn 5 , 2005
Která se uskuteční dne 8. června 2005 od 14,00 hodin v budově Městského úřadu v Humpolci na Horním náměstí, v kanceláři starosty města.

You May Like

Témata