Program 30. schůze Rady města Humpolec

Která se uskuteční dne 8. června 2005 od 14,00 hodin v budově Městského úřadu v Humpolci na Horním náměstí, v kanceláři starosty města.


14,00 hod. – 1. Zahájení
jednání

14,00 – 14,05 hod. – 2. Určení ověřovatelů a
zapisovatelky

14,05 – 14,10 hod. – 3. Kontrola plnění usnesení

14,10 – 14,20 hod. – 4. Dodatek č. 1
k Organizačnímu řádu MěÚ

14,20 – 14,25 hod. – 5. Jmenování člena Komise
výstavby, ÚP a dopravy

14,25 – 14,30 hod. – 6. Plán práce RM a ZM na
II.pololetí 2005

14,30 – 14,45 hod. – 7. Záměr prodeje nemovitosti

a) poz.p. KN č. 2049/3
v k.ú. Humpolec – pí. L.Racková

b) poz.p. KN č. 869/3
v k.ú. Světlice – manž. Brožovi

14,45 – 14,50 hod. – 8. Pronájem pozemků

a) poz.pp. KN č. 722/1, PK 718,
719 a 720/1 vše v k.ú. Humpolec – LTC Humpolec

14,50 – 15,00 hod. – 9. Bytové záležitosti

a) Výměna bytů 1+1 v č.p. 1353
za 1+3 v č.p.1237

– manž. Zezulovi x manž.
Musilovi

15,00 – 15,05 hod. – 10. Nebytové prostory

. ukončení nájemní
smlouvy v č.p. 91 (Kino) – H.Kratochvílová

15,05 – 15,25 hod. – 11. Nařízení rady města č.
03/2005/RM, kterou se ruší vyjmenované

vyhlášky
Městské rady Humpolec

P ř e s t á v k a

15,25 – 15.35 hod. – 12. Ekologický audit základních
škol

15,35 – 15,45 hod. – 13. Souhlas s použitím
finančních prostředků z investičního fondu


Humpolec, Smetanova

15,45 – 15,55 hod. – 14. Výpůjční smlouva pro
Pečovatelskou službu Humpolec

15,55 – 16,05 hod. – 15. Prominutí pohledávek za
vyplácení příspěvků na výživu dítěte

16,05 – 16,10 hod. – 16. Program zasedání ZM 22.6.2005
(bude předložen přímo na

Čtěte dále:   Městská policie chrání veřejný pořádek a bezpečí

schůzi RM)

16,10 – 16,20 hod. – 17. Schválení zápisu do kroniky
města Humpolec za rok 2004

16,20 – 16,30 hod. – 18. Různé

16,30 hod. – 19. Závěr

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

S kolem kolem Orlíka

Po Čvn 6 , 2005
Zveme Vás na cyklovýlet okolo Orlíka, který se koná v sobotu 11.6.2005. Start je na hradě Orlíku nad Humpolcem mezi 8-10 hodinou. Zde se účastníci zapíší, zaplatí startovací poplatek 30,- Kč a obdrží mapu a seznam kontrolních stanovišť. Připraveny jsou dvě trasy: 35 km a 60 km. Trasu si vyberete […]

You May Like

Témata