1

Město Humpolec nabízí k odprodeji soubor pohledávek vzniklých z titulu vodného a ztočného a to zájemci, který nabídne nejvýhodnější cenu za odkup celé finanční sumy pohledávek. Bližší specifikace jednotlivých pohledávek je k dispozici na městském úřadě v Humpolci č. dveří 105 (místostarosta ing. Tomáš Křišťan). Nabídky je možné uskutečnit nejpozději […]

Dnem 2.5.2005 zahájil Úřad práce v Pelhřimově provoz dislokovaného pracoviště úřadu práce v Humpolci. Toto pracoviště se nachází v prostorách Finančního úřadu v Humpolci. Bude sloužit nejen občanům kteří stratili zaměstnání, ale i zaměstnavatelům, kteří hledají nové zaměstnance.

Témata