Občasník, který vydává Městský úřad v Humpolci a je zdarma distribuován v tištěné, papírové formě do každé rodiny si můžete zde přečíst v elektronické podobě. Červnové číslo si nyní můžete stáhnout přímo na našich stránkách.

1

Město Humpolec nabízí k odprodeji soubor pohledávek vzniklých z titulu vodného a ztočného a to zájemci, který nabídne nejvýhodnější cenu za odkup celé finanční sumy pohledávek. Bližší specifikace jednotlivých pohledávek je k dispozici na městském úřadě v Humpolci č. dveří 105 (místostarosta ing. Tomáš Křišťan). Nabídky je možné uskutečnit nejpozději […]

Témata