Program 38. schůze Rady města Humpolec

2

Program 38. schůze Rady města Humpolec, která se uskuteční dne 15. března 2006 od 14,00 hodin v budově Městského úřadu v Humpolci na Horním náměstí, v kanceláři starosty města.

14,00 hod. 1. Zahájení
jednání

14,00 – 14,05 hod. 2. Určení ověřovatelů a
zapisovatelky

14,05 – 14,10 hod. 3. Kontrola plnění usnesení

14,10 – 14,25 hod. 4. Rozpočty mimoškolských
příspěvkových organizací města na

rok
2006 a výsledky hospodaření za rok 2005

a) výsledky
hospodaření za rok 2005 MěKIS, Zdravotní služby MH

a LTRN
Humpolec

b) rozpočty na rok
2006 organizací MěKIS, Zdravotní služby MH a

LTRN Humpolec

14,25 – 14,40 hod. 5. Rozpočty školských
příspěvkových organizací města na rok

2006 a výsledky
hospodaření za rok 2005

a) výsledky
hospodaření za rok 2005 MŠ Smetanova, ZŠ Hálkova,

ZŠ Hradská a ZUŠ
Humpolec

b) rozpočty na rok
2006 organizací MŠ Smetanova, ZŠ Hálkova, ZŠ

Hradská a ZUŠ
Humpolec

14,40 – 14,45 hod. 6. Zápis dětí do 1. ročníků
základních škol v Humpolci pro školní

rok 2006/2007

14,45 – 14,50 hod. 7. Ekologický audit MŠ Smetanova
Humpolec

14,50 – 15,05 hod. 8. Pravidla pro rozdělování
finančních prostředků sportovním

oddílům
Humpolec z rozpočtu města na rok 2007

15,05 – 15,10 hod. 9. Dodatek č. 1 k mandátní
smlouvě upravující spolupráci mezi

krajem Vysočina a Městem
Humpolec

15,10 – 15,25 hod. 10. Záměry prodeje pozemků

a) poz.p. KN
č. 12 k.ú. Plačkov – p. L.Karásek

b)
pozemkové parcely pro výstavbu rodinných domků v Cípku

c) poz.p.p. KN 269/2,
413/3 díl „f“ a „h“ , 269/4 a 413/1 díl „d“

v k.ú.
Humpolec – Ekonomia plus s.r.o. Pelhřimov

15,25 – 15,35 hod. 11. Záměry pronájmů pozemků

a) zemědělské pozemky
v k.ú. Hněvkovice, Kletečná, Krasoňov,

Lhotka a
Petrovice – ZD Vysočina Želiv

b) část st.p. 1067
v k.ú. Humpolec – pí. I.Fantová

15,35 – 15,45 hod. 12. Záměry výkupů a převodu pozemků

Čtěte dále:   OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

a) výkup poz.p.p. KN
č. 242/73 a 242/77 v k.ú. Petrovice – p.Svoboda

b) výkup poz.p. KN č. 1226/3
v k.ú. Humpolec – pí. J.Horská

c) výkup poz.p.p. KN
č. 1235/2, PK 1226/3 v k.ú. Humpolec

p.Výborná

d) výkup poz.p.p. PK
1231 a části PK 1229 v k.ú. Humpolec-p.Kotlík

e) výkup poz.p.p. PK 1226/3
a 1228 v k.ú. Humpolec–pí.L.Caranová

a p. Dr.
J.Štěpánek

f) převod poz.p. KN č.
1222/10 a st. 2258 v k.ú. Humpolec –

ÚZSVM Č.
Budějovice

g) převod poz.p. KN č.
1899/1 a 1899/7 v k.ú. Humpolec – ÚZSVM

Č. Budějovice

15,45 – 15,55 hod. 13. Bytové záležitosti

a) Převedení
nájemní smlouvy na byt – p. Svoboda

b) Pronájem bytů –
postup podávání návrhů žalob

c) Přidělení obecních
bytů 1+0 Na Rybníčku 1313 a 2+1 V Brance

1016

d) Pravidla
výběrového řízení a jmenování komise pro přidělování

bytů v DsPS

P ř e s t á v k a

17,30 – 17,40 hod. 14. Nebytové prostory

a) smlouva o pronájmu
nebytových prostor – p. Snížek

b) záměr pronájmu
dřevníků u č.p. 861 v ul. Palackého

c) smlouva o výpůjčce
místností knihoven v místních částech –

MěKIS Humpolec

17,40 – 17,50 hod. 15. Pronájem náměstí a
spolupořadatelství při akcích na Horním

náměstí

a) II.ročník
„Sletu čarodějnic“ – o.s. Tečka Humpolec

b) výstava
historických vozidel – Veterán klub Úsobí a KVH AČR

17,50 – 17,55 hod. 16. Jmenování komise pro veřejnou
zakázku

17,55 – 18,10 hod. 17. Rekonstrukce fotbalového hřiště
v Humpolci

18,10 – 18,25 hod. 18. Zdravotní péče ve městě
Humpolec

18,25 – 18,30 hod. 19. Odepsání pohledávky příspěvku n
provoz motorového vozidla

18,30 – 18,35 hod. 20. Zřízení a obsazení místa
bezpečnostního ředitele

18,35 – 18,40 hod. 21. Výroční zpráva za rok 2005 o
podaných informacích MěÚ

Humpolec

18,40 – 18,50 hod. 22. Různé

18,50 hod. 23. Závěr

V Humpolci 8. března 2006

Mgr. Jiří Kučera
starosta města

Axl

2 thoughts on “Program 38. schůze Rady města Humpolec

  1. Dejte hokej pod město!Ať už jim neberou peníze jako Vališ!Vališ ven dyť jen kvůli němu lidi ani nechtěj přispívat!Hanba vám!!!!!

    1. Ať vrátí Vališ 12 milionů městu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Rada města na něho musí podat trestní oznámení !!!!!!!!!!!!!!!
      Sportovci – Vališe se musíte zbavit, jinak se nehnete z místa !!! S Vališem budete vždy bez peněz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Pozvánka do Karamby

Čt Bře 9 , 2006
Zveme Vás tento pátek na divadelní představení do restaurace Karamba. Začátek ve 21:30, vstup volný. Čtěte dále:   Podporujeme 2024

You May Like

Témata