Pozvánka na 22. zastupitelstvo

Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se uskuteční dne 8. února 2006 od 15, 00 hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Humpolec na Horním náměstí 300 v Humpolci.

P R O
G R A M

Předpokládaný čas projednání
Jednotlivé body programu zasedání (případnou informaci podá …….)

15,00 h 1.
Zahájení zasedání

15,00 – 15,05 h 2. Ověření zápisu z minulého
jednání, určení ověřovatelů a zapisovatele

15,05 – 15,10 h 3. Kontrola plnění usnesení ZM (ing.
T.Křišťan- místostarosta)

15,10 – 15,15 h 4. Zpráva o činnosti Rady města (ing.
T.Křišťan – místostarosta)

15,15 – 15,45 h 5.
Rozpočet města na rok 2006

(Mgr.J.Kučera-starosta
města, J.Veselá-vedoucí EO)

15,25 – 15,35 h 6.
Zpráva Kontrolního výboru ZM
(MUDr. J.Řehořka-předseda KV ZM)

a) zpráva o kontrole provedené KV ZM za II. pololetí
2005

b)
Plán kontrolní činnosti na rok 2006

15,35 – 15,50 h 7. Národní
síť zdravých měst
(Mgr.
R.Brzoň-místostarosta)

15,50 – 16,00 h 8.
Sdružení Čistá Želivka, o.p.s.
(Mgr. R.Brzoň-místostarosta)

16,00 – 16,10 h 9. Parlament dětí a mládeže v Humpolci
(Mgr.
R.Brzoň-místostarosta)

16,10 – 16,20 h 10. Výroční zpráva Fondu rozvoje
bydlení za rok 2005

(ing.T.Křišťan- místostarosta, J.Jůzl – vedoucí OMH)

16,20 – 16,40 h 11.
Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení

(ing.T.Křišťan- místostarosta,
J.Jůzl – vedoucí OMH)

P ř e s t á v k a

16,50 – 17,00 h 12.
Prodej a směna pozemků

(ing.T.Křišťan- místostarosta, J.Jůzl – vedoucí
OMH)

.
poz.p. KN č. 3535/1 za poz.p. KN č. 3535/2 díl d v k.ú. Humpolec –

ing.
P.Fiala

17,00 – 17,10 h 13.
Směna pozemků
(ing.T.Křišťan-
místostarosta, J.Jůzl – vedoucí OMH)

.
poz.p. KN č. 733 za poz.p. KN č. 783/4 v k.ú. Kletečná –

ing.
M.Červený

17,10 – 17,20 h 14.
Odpis pohledávek – správa bytů

(ing.T.
Křišťan- místostarosta, J.Jůzl – vedoucí OMH)

Čtěte dále:   Živý přenos 7. zasedání zastupitelstva města

17,20 – 17,30 h 15.
Změna územního plánu města

(ing.T.Křišťan- místostarosta,
M.Hrbek-vedoucí SÚ)

. vyřazení firmy Inter Expres s.r.o. z návrhu
změny č. 2

17,30 – 17,40 h 16.
Jmenování člena Kontrolního výboru ZM

(Mgr.
Jiří Kučera-starosta, Bc.J.Fiala –tajemník MěÚ)

17,40 – 17,50 h 17. Uzavření veřejnoprávních smluv
na provozování elektronické

podatelny (Mgr.R.Brzoň-místostarosta,
Bc.J.Fiala-tajemník MěÚ)

17,50 – 18,00 h 18. Volné návrhy

18,00 h 19.
Závěr

V Humpolci dne 26.1.2006

Mgr.
Jiří
Kučera

starosta města

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Po stopách historie - nová naučná stezka v Humpolci

Po Led 30 , 2006
MěKIS v Humpolci buduje Městskou naučnou stezku „Po stopách historie“. Stezka bude otevřena na začátku léta 2006. Čtěte dále:   Oznámení o přerušení elektrické energie dne 24.5.2023

You May Like

Témata