Způsob prodeje pozemků v Mírové ulici

1

Na 18. zasedání humpoleckého zastupitelstva byly dohodnuty podmínky prodeje pozemků určených na výstavbu rodinných domů. Cena za 1 m2 plochy byla pevně stanovena na částku 900,- Kč. Zastupitelé si od stanovení takto vysoké ceny slibují zamezení spekulacím s pozemky, jako se tomu stalo v několika případech předcházejícího prodeje pozemků z lokality V Cípku, kde stál metr čtvereční 500 korun.

Způsob prodeje pozemků na výstavbu rodinných domů v Mírové ulici:


 


– prodeje  jednotlivých pozemkových parcel se mohou zúčastnit pouze žadatelé, kteří podají v zákonné lhůtě žádost o prodej pozemku (po dobu zveřejnění na úřední desce)


        


– každý zájemce může získat pouze jednu stavební parcelu


 


– před zahájením prodeje si zájemci podají požadavek na konkrétní parcelu. V  případě, že o konkrétní pozemek požádá pouze jeden zájemce, bude mu parcela prodána, pokud bude více zájemců o jeden konkrétní pozemek, bude uspořádána dražba ve stanoveném termínu.  Každý účastník dražby (v případě více zájemců o jednu parcelu) složí před jejím začátkem na pokladně finančního odboru MěÚ v Humpolci kauci ve výši 10.000,- Kč. Vydražiteli bude o tuto částku snížena kupní cena vydraženého pozemku. V případě odstoupení bude tato částka použita na náklady spojené s prodejem a nebude odstoupivšímu účastníku vrácena. Po skončení dražby bude ostatním účastníkům tato částka vrácena. Minimální navýšení celkové ceny pozemku v dražbě je stanoveno na 1000,– Kč


 


– cena za 1 m2 plochy je pevně stanovena na 900,- Kč. K této ceně bude připočítána cena za elektro rozvaděč ve výši 11.612,- Kč vč. DPH, vypracování GP, ZP a daň z převodu nemovitostí


 


– předkupní právo ve prospěch města Humpolec se sjednává do doby, kdy bude vydáno stavební povolení a založena stavba do úrovně minimálně základové desky a to nejpozději do 12 měsíců od vydání staveb. povolení. Po splnění těchto podmínek se předkupní právo na základě žádosti stavebníka zruší vkladem do katastru nemovitostí. Pokud nebude dodržen termín pro vybudování základové desky bude ve smlouvě zakotvena pokuta ve výši 50.000,- Kč a tato částka bude po stavebníkovi vymáhána.

Čtěte dále:   Studie veřejného prostranství

 


– pokud stavebník stavbu zkolauduje do 4 let od zapsání kupní smlouvy do katastru nemovitostí, bude ve smlouvě uveden bonus na slevu ve výši 100,– Kč za 1 m2 plochy. Tento bonus bude převeden na účet stavebníka po předložení písemné žádosti a kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci. Tento bonus se vztahuje na stavby započaté v roce 2010, tzn. ukončené do 31. 12. 2014.


 


Zdroj: http://www.mesto-humpolec.cz/


 

Více informací o jednání zastupitelů: http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/20090708humpolec_parcela.html

myska

One thought on “Způsob prodeje pozemků v Mírové ulici

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Nechávat PIN kód u platebních karet se nevyplácí

Čt Čvc 9 , 2009
Už tolikrát bylo upozorňováno na to, že ponechávání si PIN kódu v blízkosti platebních karet je nerozumné, přesto se zdá, že lidé jsou nepoučitelní. Čtěte dále:   Studie veřejného prostranství

You May Like

Témata