Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva města

Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se uskuteční dne 9. listopadu 2005 od 15, 00 hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Humpolec na Horním náměstí 300 v Humpolci.

P R O
G R A M

Předpokládaný čas projednání
Jednotlivé body programu zasedání (případnou informaci podá….)

15,00 hod. 1.
Zahájení zasedání

15,00 – 15,05 hod. 2. Ověření zápisu z minulého
jednání, určení ověřovatelů a

zapisovatele

15,05 – 15,10 hod. 3. Kontrola plnění usnesení ZM (ing.
T.Křišťan- místostarosta)

15,10 – 15,20 hod. 4. Zpráva o činnosti Rady města
(ing. T.Křišťan – místostarosta)

15,20
– 15,30 hod.
5. Rozpočtová opatření
pro rok 2005

(Mgr.J.Kučera-starosta města,
J.Veselá-vedoucí EO)

a)
Rozpočtová opatření 2005

b)
Přehled obdržených dotací, grantů a příspěvků za 9. – 10. měsíc

2005

15,30
– 15,40 hod.
6. Dodatek zřizovací
listiny Mateřské školy Smetanova

(Mgr.R.Brzoň
– místostarosta, M.Koudelková-vedoucí odd. školství)

15,40
– 15,55 hod.
7. Zpráva Kontrolního
výboru ZM o provedených kontrolách

(MUDr.J.Řehořka-předseda
Kontrolního výboru)

15,55
16,00 hod. 8.
Vyhláška č. 9/05/ZM, kterou se ruší vyhláška č.12/96/MZ, o

prodeji
pozemků z vlastnictví města, v platném znění

(ing.T.Křišťan-
místostarosta, J.Jůzl – vedoucí OMH)

16,00 – 16,15 hod. 9. Pravidla o stanovení podmínek prodeje pozemků
z vlastnictví

města Humpolec (ing.Křišťan- místostarosta, J.Jůzl
– vedoucí OMH)

16,15 – 16,25 hod. 10. Žádost o prodej bytového domu č.p. 861
v ul. Palackého

(ing.T.Křišťan-
místostarosta, J.Jůzl – vedoucí OMH)

16,25
– 16,35 hod.
11. Poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení


(ing.T.Křišťan-
místostarosta, J.Jůzl – vedoucí OMH)

16,50
– 17,05 hod.
12. Záměr prodeje
nemovitosti

(ing.T.Křišťan- místostarosta,
J.Jůzl – vedoucí OMH)

a)
poz.p. st. č.
1744 v k.ú. Humpolec – manž. Dvořákovi

b)
poz.p. KN č.
584/8 v k.ú. Humpolec – spol. SCHELL

Čtěte dále:   Radniční listy

c)
poz.pp.
v lokalitě výstavby RD Cípek II.etapa

d)
poz.p. 823/4
v k.ú. Humpolec pod stavbou 24 b.j. – STATUS, stavební a.s.

17,05
– 17,15 hod.
13. Smlouvy o zřízení
věcných břemen

(ing.T.Křišťan- místostarosta,
J.Jůzl – vedoucí OMH)

a) přípojka kabelové sítě
Hněvkovice (Koten) – E.ON Distribuce

b)
přípojka kabelové sítě Hněvkovice (Tomek) – E.ON Distribuce

c)
ZTV lokalita ul. Pražská – Český Telecom

17,15 -17,25 hod. 14. Vyřazení nepotřebného majetku (Mgr. R.Brzoň-místostarosta,

Bc.J.Fiala-tajemník
MěÚ, ing.J.Fiala-vedoucí OZSV)

a)
bezúplatný převod vybavení DsPS a Klubu Astra – Oblastní

charita
Havlíčkův Brod

b)
vyřazení nepotřebného vybavení úřadu

17,25
– 17,40 hod.
15. Operační programy
LEADR +, MAS
(Mgr.R.Brzoň-místostarosta)

17,40
– 17,50 hod.
16. Národní síť zdravých
měst, Místní agenda 21

(Mgr.R.
Brzoň-místostarosta)

17,50 – 18,00 hod. 17. Název ulice v tzv. Kasalově pile

(Mgr.
J.Kučera-starosta města, Bc.J.Fiala-tajemník MěÚ)

18,00 – 18,10 hod. 18. Požární ochrana

a) schválení Požárního řádu města
Humpolec

b)
schválení Zřizovacích listin jednotek SDH

18,10 – 18,20 hod. 19. Volné návrhy

18,20 hod. 20. Závěr


Mgr.
Jiří
Kučera
starosta města

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Oznámení z městského úřadu

Út Lis 1 , 2005
Město Humpolec zveřejňuje záměry pronájmů, prodejů, výkupu a směn nemovitostí. Čtěte dále:   Město Humpolec má nového mluvčího

You May Like

Témata