Práce audiovizuálního umělce Romana Štětiny odrážejí především jeho zájem o zvuk a způsoby, jakými vznikají vysílací média včetně rozhlasu, filmu a televize. V galerii Roleta je zvuk přítomen v textové podobě, v opisu pohyblivého obrazu, a je tak představen jeho imaginativní rozměr. Na každých garážových dveřích je popsáno znění jejich […]

Témata