Cípek – regulační plán

Město Humpolec zadalo zpracování regulačního plánu lokality Cípek (pro územně plánovací dokumentaci), výsledek je přístupný k nahlédnutí pro veřejnost v úřední dny od 3.4. do 3.5.2004 na stavebním úřadu v Humpolci. Na stejném místě můžete do 19.5. podat připomínky.

Zadání zpracoval pan architekt Milič Maryška z Prahy, který zpracovával celý územní plán města Humpolec, který byl schválen zastupitelstvem města 23.10.2002.
Tento regulační plán stanovuje cíle stavebního rozvoje lokality v Cípku a souborné vstupní požadavky na využívání, uspořádání a organizaci tohoto území. Obsahuje pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území a ochrany jeho hodnot. Stanovuje požadavky na obsah a rozsah územně plánovací dokumentace. Zadání regulačního plánu vyjadřuje vůli města uvést územní plánování v této lokalitě do koordinovaných vztahů s jinými koncepčními dokumenty.
Laicky řečeno, regulační plán bude zákonným nástrojem pro ovlivňování výstavby, pro ochranu krajiny, přírodních hodnot území a životního prostředí. Pomůže najít optimální způsob řešení:
a) optimalizace ekonomických nákladů na zainvestování území
b) zapojení nové obytné části města do jeho urbanistického obrazu
Cípek je silně exponovaná lokalita, ležící v závěru Humpolecké kotliny, ve které leží město Humpolec a je podkovovitě obklopeno okolními kopci. Zdejší zástavba se bude uplatňovat v dálkových pohledech a v panoramatu města (např. z hradu Orlík), proto je jí třeba věnovat odpovídající pozornost.
Poloha lokality poskytuje potenciál velmi příjemného bydlení s cenným výhledem na město i do volné přírody.


Zdroj: Úřední deska MěÚ Humpolec (ing. arch. M. Maryška)

Zde by měly vzniknout nové parcely pro výstavbu RD. Vlevo je železniční trať, vpravo hokejový stadion, koupaliště atd.


Regulační, resp. územní plán lokality Cípek. (sorry za kvalitu, ofoceno přes sklo úřední desky mezi MěÚ a FÚ)

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

110 let turistiky v Humpolci

So Bře 20 , 2004
Oslava tohoto výročí a současně zahájení jarní turistické sezóny na Vysočině proběhla v sobotu 20. března 2004 za hojné účasti.

You May Like

Témata