Doporučení Kraje Vysočina ve věci výzvy ministra zemědělství.

rukám hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka byla adresována výzva ministra zemědělství Mariana Jurečky týkající se podpory českých zemědělců a potravinářů formou nákupu českých potravin do zřizovaných jídelen. Toto opatření se podle ministra má týkat především komodit, jejichž odbyt je ohrožen aktuálními ruskými sankcemi

„Kraj Vysočina se dlouhodobě snaží preferovat regionální producenty. Je to priorita vedení kraje, nicméně současná legislativa nám mnoho možností nedává. Proto bychom přivítali, kdyby ministerstvo zemědělství důsledněji prosazovalo změny v právě projednávané technické novele zákona o veřejných zakázkách. Například zohledněním kritérií, kterými se posuzuje regionální původ,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

 
 

Hejtman Kraje Vysočina dále dodává: „Problematiku nákupů potravin regionálních producentů a dodavatelů řešil už v oňském roce Kraj Vysočina Metodickým doporučením schváleným krajskou radou. Jedná se o doporučení ke zvážení oslovení dodavatelů nabízejících potraviny pocházející z lokální produkce tam, kde je tato účast vhodná, účelná, efektivní a hospodárná.“ Základní stanovisko Kraje Vysočina jako zřizovatele řady příspěvkových organizací k možnosti řešení formou společného nákupu je v této problematice negativní. V současné době nedoporučujeme a ani nehodláme realizovat nákup potravin pro kraj a jím zřizované organizace jako společné řešení. Především se jedná o nákup vyjmenovaných potravin, potravinářských surovin a polotovarů:

konzumní brambory

chléb, pečivo a ostatní pekárenské výrobky

maso, masné výrobky, uzeniny

mléko a mléčné výrobky

ovoce a zelenina

mouka a těstoviny

vejce

 

Stále bez výjimky platí, že každá příspěvková organizace při realizaci veřejných nákupů respektuje Pravidla Rady kraje pro zadávání veřejných zakázek a příslušné právní předpisy vč. zákona o veřejných zakázkách, kdy je však jakékoli upřednostnění regionálních producentů velice problematické, i přesto by Kraj Vysočina chtěl najít respektovaný způsob, jak upřednostnit místní producenty a potravináře. „S ohledem na všechny respektované zásady je třeba vždy pamatovat na nutné zachování potřebné kvality zboží za přiměřenou cenu. Společné nákupy potravin, které v minulosti realizovaly vybrané subjekty veřejné správy, nepřinesly podle jejich zkušeností očekávanou přidanou hodnotu a mnohdy naopak přinesly nové problémy a nevýhody, a to zejména z pohledu ztráty kontroly nad kvalitou takových dodávek. Je to z toho důvodu, že definování kvality u této komodity je v rámci veřejné zakázky velmi problematické, některé parametry jsou těžko objektivně měřitelné například chuť a faktická trvanlivost. Požadavky veřejného zadavatele na kvalitu v některých případech mohou přitom oprávněně převyšovat nad požadavky na nízkou cenu,“ upozornil radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

Čtěte dále:   Novinky z Jihlavy

zdroj: www.kr-vysocina.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Noční prohlídky hradu Lipnice

St Srp 27 , 2014
Šermířská a divadelní společnost Sígři ve spolupráci se správou hradu Lipnice vás zvou na divadelní procházku historií hradu od jeho založení až do působení Jaroslava Haška Čtěte dále:   Houby porostou jako po dešti. Podívejte, kde je na Pelhřimovsku největší šance

You May Like

Témata