Dražba bytu č. 6 o vel. 1+1 o výměře 37,60 m2

Město Humpolec zveřejňuje tímto záměr prodeje bytové jednotky č. 861/6 o vel. 1+1 s výměrou 37,60 m2 umístěné ve 2. N.P. domu čp. 861 v ul. Palackého v Humpolci.

Žádost o koupi bytu č. 6 o vel. 1+1 o výměře 37,60 m2

Jméno a příjmení žadatele(ů):
…………………………………………………………………………………..

(u manželů nebo podílových spoluvlastníků uvést údaje obou
žadatelů)

Adresa trvalého pobytu(ů): ……………………………………………………………………………………..

r.č.: …………………………… tel.:
…………………….

r.č.: …………………………… tel.:
…………………….

Předmět prodeje: byt. jednotka č. 861/6 o vel. 1+1
s výměrou 37,6 m2 umístěná ve 2. N.P. domu čp. 861 v ul.
Palackého v Humpolci. K jednotce dále náleží spoluvlastnický podíl o
vel. 376/4878 na společných částech budovy čp. 861 a zastavěném pozemku p.č. st. 977/1, vše v k.ú. Humpolec.

Byt se skládá z těchto místností:

Kuchyň …………………….. 8,74 m2

Pokoj ……………………….16,11 m2

Předsíň …………………….. 2,94 m2

Koupelna a WC …………… 4,75 m2

Sklep zděný …………………5,10 m2


byt je vybaven těmito zařizovacími předměty:


původní kuchyňská linka, plynový sporák, digestoř, vestavěná skříň a
vybavení soc. zařízení. Byt je vybaven plynovou přípojkou s možností
připojení plynového kotle, ale kotel není součástí vybavení bytu.

Nabídková cena žadatele činí
částku ve výši : ………………………….. Kč.

Čestné prohlášení:


Jsem způsobilý k právním úkonům ve smyslu ustanovení § 8 O.Z.
v platném znění


souhlasím, aby údaje uvedené v této žádosti byly zpracovány a
zveřejněny


beru na vědomí, že nabídka je nepřevoditelná na jinou osobu


beru na vědomí, že prohlídku bytu je možné uskutečnit po domluvě
s ing. Jiřím Hůlou, RK SINPRO

tel.: 565 532622 a to v termínu určeném pro zveřejnění.


beru na vědomí, že nabídkovou cenu za byt uhradím na účet města
v termínu do 31.3.2006

– souhlasím,aby
v termínu do 14-ti kal. dnů ode dne vyhodnocení nabídek mi budou na mé
náklady

vyhotoveny RK Koubská
s.r.o, příslušné smlouvy v souladu s ustanovením zákona č. 72/1994
Sb.,

v platném znění.

V Humpolci dne: ……………………..

………………………………..

podpis(y) žadatele(ů)

Oznámení

Město Humpolec na základě usnesení ZM č. 479 ze dne
9.11.2005 a v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb.,
v platném znění, zveřejňuje tímto záměr prodeje bytové jednotky č. 861/6 o
vel. 1+1 s výměrou 37,60 m2
umístěné ve 2. N.P. domu čp. 861
v ul. Palackého v Humpolci. K prodávané jednotce dále náleží
spoluvlastnický podíl o vel. 376/4878 na společných částech budovy čp.
861 a zastavěném pozemku p.č. st. 977/1, vše v k.ú. Humpolec.

Čtěte dále:   Sdílíme informace Mateřské školy Humpolec

Byt se skládá z těchto místností:

Kuchyň …………………….. 8,74 m2

Pokoj ……………………….16,11 m2

Předsíň …………………….. 2,94 m2

Koupelna a WC …………… 4,75 m2

Sklep zděný …………………5,10 m2

Byt je vybaven těmito zařizovacími předměty:


původní kuchyňská linka, plynový sporák, digestoř, vestavěná skříň a
vybavení soc. zařízení. Byt je vybaven plynovou přípojkou s možností
připojení plynového kotle, ale kotel není součástí vybavení bytu.

Minimální nabídková cena je
stanovena ve výši 250.000,- Kč. Byt získá žadatel, který podá nejvyšší nabídku.

Podávání nabídek: Nabídku lze podat pouze na předepsaném formuláři
v termínu od 20.1.2006 od 8.00 hod. do 21.2.2006 do 14.00 hod.
prostřednictvím podatelny MěÚ v Humpolci. Nabídku je nutné podat
v zalepené obálce označené „Prodej bytu – neotevírat.“ Otevírání obálek a
vyhodnocení nabídek proběhne dne 22.2.2006 v 15.00 hod. ve
velké zasedací místnosti MěÚ v Humpolci, za přítomnosti komise a žadatelů,
kteří ve stanoveném termínu podali nabídku. Žadatel(é) se při vstupu do
zasedací místnosti prokáží platným občanským průkazem. Nabídky, které nebudou
splňovat předepsané náležitosti, může komise pro otevírání a hodnocení nabídek
odmítnout. Pro případ, že některý ze žadatelů se nebude moci dostavit osobně
na otevírání obálek a na hodnocení nabídek, se může nechat zastupovat jinou
osobou pouze na základě plné moci s ověřeným podpisem žadatele, který
nabídku podal. Pro případ, že žadatelé podají nabídku ve stejné výši bude mezi
žadateli rozhodnuto losem.

Čestné prohlášení žadatele (ů):


Jsem způsobilý k právním úkonům ve smyslu ustanovení § 8 O.Z.
v platném znění


souhlasím, aby údaje uvedené v této žádosti byly zpracovány a zveřejněny


beru na vědomí, že nabídka je nepřevoditelná na jinou osobu


beru na vědomí, že prohlídku bytu je možné uskutečnit po domluvě
s ing. Jiřím Hůlou, RK SINPRO

tel.: 565 532622 a to v termínu určeném pro zveřejnění.


beru na vědomí, že nabídkovou cenu za byt uhradím na účet města
v termínu do 31.3.2006.

– souhlasím,
aby v termínu do 14-ti kal. dnů ode dne vyhodnocení nabídek mi byly na
mé náklady

vyhotoveny
RK Koubská s.r.o, příslušné smlouvy v souladu s ustanovením zákona
č. 72/1994 Sb.,

v platném
znění.

Za Město Humpolec ………………………………..

Ing.
Tomáš Křišťan
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Smrtelná havárie u Humpolce

Út Led 24 , 2006
Zimní počasí či řidičská neukázněnost? Co zavinilo smrt dalšího člověka na silnici? Čtěte dále:   Veřejná prezentace projektu Okružní křižovatka a stoupací pruh na silnici I/34

You May Like

Témata