Environmentální vyúčtování vysloužilých elektrospotřebičů v Kraji Vysočina

10

Občané Kraje Vysočina tříděním starých elektrospotřebičů výrazně přispěli k ochraně životního prostředí

Za loňský rok odevzdali k recyklaci 23 759 televizí, 9 704 monitorů a 247 094 kg drobného elektra. Tímto množstvím přispěli k úspoře 524 tisíc litrů ropy, 49 tisíc kubíků vody a snížili produkci nebezpečných odpadů o 9,7 tisíc tun a skleníkových plynů o 2,4 tisíc tun oxidu uhličitého.

 

 
 

„Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a že recyklací jednoho notebooku se vyprodukuje o 91,5 kg méně nebezpečných odpadů, jsou to impozantní čísla,“ komentuje bilanci radní kraje pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád a dodává: „Děkujeme vám všem, kteří zodpovědně třídíte odpady, že chráníte životní prostředí svého kraje!“

 

Kraj Vysočina dlouhodobě finančně podporuje zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v projektech spolupráce se společnostmi ASEKOL a ELEKTROWIN.

zdroj: www.kr-vysocina.cz

Čtěte dále:   NEJLEPŠÍ MĚSTA PRO ŽIVOT V ČESKU: NA VYSOČINĚ PATŘÍME MEZI ŠŤASTLIVCE!

Petr

10 thoughts on “Environmentální vyúčtování vysloužilých elektrospotřebičů v Kraji Vysočina

 1. I am very happy to be here because this is a very good site that provides lots of information about the topics covered in depth. Im glad to see that people are actually writing about this issue in such a smart way, showing us all different sides to it. Please keep it up. I cant wait to read whats next.
  Buy Ritalin online [www.med2shop.com]

 2. I was delighted to find this web site.I wanted to thank you for your time reading this wonderful! I really enjoyed every bit of it and I’ve marked to ensure that the blog post something new.
  buy oxycodone online [online-buyoxycodone.com]

 3. This is like my fourth time stopping over your Blog. Normally, I do not make comments on website, but I have to mention that this post really pushed me to do so. Really great post .
  buy ritalin online [www.buy-online-ritalin.com]

 4. certainly a fantastic piece of work … It has relevant information. Thanks for posting this. Your blog is so interesting and very informative.Thanks sharing. Definitely a great piece of work Thanks for your work.
  buy adderall online [www.buy-online-adderall.com]

 5. A healthy diet is not about strict nutrition philosophies, staying extremely thin, or depriving yourself of foods you love. Rather it is to get that good to have more energy and you keep healthy as possible.
  buy dilaudid online [buydilaudid-online.com]

 6. I agree with you. This post is truly inspiring. I like your post and everything you share with us is current and very informative, I want to bookmark the page so I can return here from you that you have done a fantastic job …
  buy hydrocodone online [buyhydrocodone-online.com]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Téma: Evropa nezvládá nápor imigrantů a v Česku se o tom mlčí

Pá Čvn 20 , 2014
Brusel/Praha – Evropa nezvládá problém masového přílivu ilegálních imigrantů, který nyní zažívá. Zatímco v zahraničí plní toto téma první stránky novin, v Česku se o něm mlčí. Nezvládnutí náporu běženců přitom může skončit nejen pro exponované země jižní Evropy jako Itálie, Španělsko a Řecko humanitární katastrofou. Čtěte dále:   Na […]

You May Like

Témata