Humpolec hostil české i světové špičky antropologie

Kongres vyvrcholil předáváním Hrdličkovy pamětní medaile odborníkům i významným osobnostem města.

Zahájení 6. Mezinárodního antropologického kongresu dr. Aleše Hrdličky. 3. 9. 2019. (Foto: Štefan Vidovič)
Na 6. Mezinárodní antropologický kongres ku příležitosti letošního 150. výročí narození antropologa dr. Aleše Hrdličky dorazilo do Humpolce kolem sto padesáti významných hostů z celého světa převážně z vědecké branže. V Humpolci, Hrdličkově rodišti, na ně čekal pestrý program složený z přednášek, návštěv zajímavých míst i kulturních akcí a v neposlední řadě z předávání Pamětních medailí dr. Aleše Hrdličky osobnostem v odborné i občanské rovině.

Prestižní ocenění si z Humpolce odvezlo šest vědců. Dalších šest medailí předali starosta města Karel Kratochvíl, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová a předsedkyně České společnosti antropologické Eva Drozdová osobnostem, které se zasloužily o dobré jméno Humpolce. V rovině občanské má ocenění statut čestného občanství města.

 

Humpolec žil mezinárodním kongresem od 3. do 5. září. Slavnostní zahájení se neobešlo bez významných hostů, kteří antropology přivítali. Jako první vystoupil humpolecký starosta Karel Kratochvíl, kterého u řečnického pultu vystřídala zástupkyně amerického velvyslance Jennifer Bachus. „I když hlavním jazykem kongresu byla angličtina, zástupkyně amerického velvyslance promluvila nejprve česky. Bylo to velmi milé gesto a její čeština byla opravdu výborná,“ konstatoval s úsměvem tajemník Městského úřadu Humpolec Jiří Fiala, který jako zástupce města Humpolec spolupracoval na organizaci kongresu s Českou společností antropologickou. Při zahájení promluvili také čestný předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně Josef Hyánek a děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Tomáš Kašparovský.

 

Pomyslnou slavnostní třešničkou na dortu celého kongresu se stalo udílení Pamětních medailí dr. Aleše Hrdličky, které bylo součástí programu ve středu 4. září večer. Jednu z nejprestižnějších cen pro odborníky v oblasti antropologie v mezinárodním kontextu převzalo na základě nominací České společnosti antropologické šest vědců, a to Alena Němečková, Petr Sedlak, Ivo Mařík, Elizaveta Valentinovna Veselovsky, Marie Kaczmarek a Jane Buikstra. Nominace pro ocenění v občanské rovině zasílala veřejnost a schvalovalo je Zastupitelstvo města Humpolce. Za své zásluhy pro pozitivní rozvoj města, budování dobrého jména Humpolce i za jeho hranicemi a dlouhodobě pevné morální postoje bylo oceněno šest osobností: in memoriam bývalý humpolecký místostarosta Roman Brzoň, lékař František Hamza, výtvarník Dušan Kadlec a výtvarnice Zorka Ságlová. Medaili osobně převzali bývalý starosta města Jiří Kučera a středoškolská pedagožka Jindřiška Jirsová.

 

V rámci středeční slavnosti převzali ocenění také vítězové Ceny dr. Aleše Hrdličky pro absolventy magisterského a doktorského studia. „Jedná se o soutěž závěrečných prací s antropologickou tematikou. Mezi absolventy má dobrý zvuk a pokaždé, když je vyhlášena, přihlásí se velké množství prací ze všech českých univerzit. Na organizaci soutěže dlouhodobě spolupracujeme s představiteli města Humpolce,“ vysvětlila předsedkyně České společnosti antropologické Eva Drozdová. Třetí místo patřilo Kateřině Vymazalové za disertační práci s názvem Variability, ontogenesis and phylogenesis of the pronator teres muscle and the clinical significance, na druhé příčce se umístila Dana Fialová za práci nazvanou Factors influencing predisposition to development of dental caries in Old Slavonic population in period of Great Moravia soutěž vyhrála Kristýna Brzobohatá za práci s názvem Anthropogenetical exploration of Slavonic population from cemetery Znojmo-Hradiště.

Čtěte dále:   Výběrové řízení na FÚ

 

Město Humpolec spolu s Městským kulturním a informačním střediskem připravilo především k připomínce osobnosti dr. Aleše Hrdličky řadu doprovodných akcí pro veřejnost. „Bezesporu největším lákadlem je nová Antropologická expozice v našem Muzeu dr. Aleše Hrdličky na Horním náměstí. Otevřeli jsme ji letos koncem května a od té doby láká jak laiky, tak i odborníky. Expozice obsahuje řadu zajímavostí směřovaných hlavně k anatomii člověka a je velmi interaktivní, takže se líbí i dětem,“ uvedla místostarostka Humpolce Alena Kukrechtová. Ta rovněž připomněla spolupráci s humpoleckým Gymnáziem dr. Aleše Hrdličky. „Studentka tamního gymnázia výtvarně ztvárnila život a dílo Hrdličky, vzniklo leporelo, které nám do finální podoby pomáhali dotvořit klienti Sociálně terapeutické dílny při havlíčkobrodské Charitě, a to je nyní k dispozici především pro žáky základních škol,“ popsala jednu z forem atraktivní připomínky osobnosti slavného humpoleckého rodáka nejmladší generaci. „Po městě pak můžete ve vybraných výlohách narazit na tabla, která se hravě věnují tematice antropologie. Jejich autory jsou místní gymnazisté,“ doplnila Alena Kukrechtová.

 

K dalším doprovodným akcím pro veřejnost patřil například zábavně-vzdělávací program pro děti a jejich rodiče Chlapec s arnikou v humpolecké knihovně, koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky na Horním náměstí nebo varhanní koncert varhaníka Lukáše Dvořáka a koncert skupiny Ars Camerata v kostele sv. Mikuláše.

 

Humpolecké muzeum připravilo na sobotu 7. září přednášku Jaroslavy Paulusové o vystěhovalectví na Humpolecku ve druhé polovině 20. století, na kterou bude navazovat procházka městem v režii Pavla Holuba nazvaná Po stopách Aleše Hrdličky v Humpolci. Do 26. září pak zájemci mohou ve výstavním sále muzea na Dolním náměstí zhlédnout výstavu věnovanou Hrdličkovi. Muzeum ji uspořádalo ve spolupráci s pelhřimovským archivem.

 

Antropologie je věda, která studuje člověka, a to ze všech stránek. Zahrnuje tzv. biologickou antropologii, která studuje buď živého současného člověka, nebo historické populace na základě archeologických nálezů kosterních pozůstatků nebo mumifikovaných ostatků, a tzv. kulturní antropologii, což je sociální věda, která se zabývá různými aspekty lidské kultury a sociálním složením společnosti. Humpolecký rodák a antropolog celosvětového významu dr. Aleš Hrdlička proslul svými výzkumy a poznatky. Jeho osobní motto, že „Veškeré lidstvo je jednotného původu“, je stále velmi živé. „Bylo již dávno vědecky prokázáno, že jsme všichni jednoho původu a že patříme k jednomu živočišnému druhu a jsme si všichni, na celém světě, rovni,“ potvrdila Eva Drozdová. Právě Hrdličkovo motto bylo hlavním mottem letošního 6. Mezinárodního antropologického kongresu v Humpolci. Kongres se koná jednou za deset let ve spolupráci města Humpolce a České společnosti antropologické.

Více o přínosu Hrdličkova vědeckého bádání a jeho životě na https://bit.ly/2kwdyrp.  

Zodpovídá: Mgr. Aneta Slavíková; www.mesto-humpolec.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Peníze nejsou bezpečnost

So Zář 7 , 2019
V zářijovém HuGo občasníku je text Zdeňka Rýznera na téma možného úsekového měření rychlosti projíždějících vozidel na průtahu Humpolcem a Rozkoší. Článek s názvem „Bezpečnost a finance, finance a bezpečnost.“ Text končí zvoláním „Naplňme vizi MOUDRÉHO MĚSTA“. Tak se pojďme podívat na to, proč moudré město nevyužívá úsekové měření. Čtěte […]

You May Like

Témata