Humpolec – intenzifikace ČOV

1

Projekt vodohospodářské stavby nesoucí název „Humpolec – intenzifikace ČOV“ je financován Evropskou unií (fond ERDF) a Státním fondem životního prostředí ČR.

Touto
krátkou zprávou bychom rádi informovali o významné vodohospodářské stavbě
nesoucí název „Humpolec – intenzifikace ČOV“. Náklady na realizaci představují
finanční částku ve výši 60 mil Kč. Důvodem pro rozhodnutí o realizaci takovéto
stavby byly dva. Za prvé nová legislativa ve vodním hospodářství, která ukládá
přísnější kritéria na kvalitu vypouštěných vod a za druhé i poměrně zastaralá
technologická část ČOV, která je ve větší míře již za hranicí své životnosti.
Tento druhý důvod v konečné fázi znamená, že nejsme schopni plnit nové
normy a nařízení týkající se čištění odpadních vod. Vlastní realizace stavby
byla zahájena v září roku 2005 a dokončení je plánováno v srpnu
2006. Přípravné práce však byly zahájeny již v roce 2000 a to zpracováním
studie na rekonstrukci ČOV. Studii vypracovala společnost Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s. Praha. Jednalo se o posouzení jednotlivých
technologických objektů a s tím spojených stavebních objektů. Studie
obsahovala nejen návrh technického řešení, ale i předpokládané finanční
náklady. Tato studie byla v dalších letech dále aktualizována. Na základě
této studie v roce 2004 společnost ENVISYSTÉM s.r.o. Praha zpracovala
projektovou dokumentaci pro účely vydání stavebního povolení a výběr
zhotovitele stavby. V témže roce jsme požádali, ve spolupráci
s provozovatelem ČOV společností VODAK Humpolec, o podporu ze Státního
fondu ŽP ČR – Operační program Infrastruktura – Priorita 3. Finanční
prostředky na tento program jsou poskytovány z Evropské unie – Evropského
fondu pro regionální rozvoj (dále jen „ERDF“) a ze Státního fondu životního prostředí
ČR (dále jen SFŽP). Naše žádost byla kladně posouzena a město Humpolec
získalo nenávratnou dotaci od ERDF ve výši 75 % a od SFŽP ve výši 10 %
uznatelných nákladů, což představuje ve finančním vyjádření částky 43,5 mil. Kč
a 5,8 mil. Kč. Z pohledu celkových nákladů na rekonstrukci ČOV se jedná o
velice výhodnou dotaci.

Čtěte dále:   Přednáška, úniková hra i termovize. V Humpolci se konala Noc vědců

Po zhotovení stavby bude následovat zkušební provoz ČOV a na jeho závěr bude
provedeno závěrečné vyhodnocení. O výsledku zkušebního provozu a splnění
kritérií daných projektovou dokumentací podáme opět krátké informace.

Axl

One thought on “Humpolec – intenzifikace ČOV

  1. Kratke, jasne, vystizne a pouze fakta. K clanku neni co dodat, k cistirne jenom prani at funguje vcas a bez problemu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Trosky zimního stadionu začínají mizet - fotogalerie

Čt Bře 30 , 2006
V pondělí 20.března bylo zahájeno odklízení ruin haly, jejíž střecha se 10. února zřítila. O odvoz sutin se pod dohledem soudního znalce stará firma EKO Logistics z Týnce nad Vltavou. V naší fotodokumentaci můžete vidět nejen, jak likvidace trosek postupuje, ale také záběry z nedělní brigády na odklízení sněhu. Je […]

You May Like

Témata