Humpolečtí vyjádří svůj názor

Je konec internetovým anketám typu ano–ne. Humpolečtí se mohou vyslovit k aktuálním otázkám i vyjádřením v rozvinutých větách.

Úředníci pověsili na městský web kolonku nadepsanou Váš názor. „Jedná se o krajem iniciovaný projekt, který směřuje k využívání novodobých možností pro zlepšení komunikace mezi úřadem a občany,“ uvedl tajemník humpolecké radnice Jiří Fiala.

Právě větší otevřenost úřadu vyplynula z humpoleckého dotazníkového šetření. Lidé se nyní mohou vyjádřit k možnosti výstavby lanového centra na sportovišti.

PocitacHU2.JPG

převzato z Pelhřimovského deníku:

http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/humpolecti-vyjadri-svuj-nazor-20110805.html

Spuštění systému "Váš názor"

 

 

Po více jak půl roce intenzivní práce bude 20.7.2011 v Humpolci spuštěn pilotní provoz nové platformy „Váš názor“. Princip služby je založen na konceptu systému VALMA finského města Tampere, který umožňuje jeho občanům sledovat a vyjadřovat se k rozhodnutím, dokumentům či plánům místní samosprávy.  Kraj Vysočina se v rámci projektu eCitizen II rozhodl spustit službu přizpůsobenou místním podmínkám a určenou ke snadnému využití všemi obcemi Vysočiny, které o službu projeví zájem. Každá obec v rámci platformy získá svou vlastní verzi služby, která se může od ostatních např. graficky odlišovat, ovšem samotný systém je pro všechny obce jednotný a je zatím provozován na krajských serverech, což významně snižuje celkové náklady na provoz. V rámci pilotního testování si každá ze zapojených obcí vybere několik aktuálních témat, ke kterým se jejich občané budou moci v daném časovém období  vyjadřovat. Jejich názory budou zpracovány a použity při samotném procesu rozhodování zastupitelstva. Prvním tématem, které se město Humpolec rozhodlo zveřejnit je řešení problematiky rozšiřování sportovní nabídky ve Sportovním areálu v ul. Okružní.

I když byla služba „Váš názor“ inspirována finským modelem, její vlastní technické i metodické řešení je zcela původní a je výsledkem intenzivní spolupráce členů projektového týmu, zástupců kraje Vysočina, IT expertů zapojených obcí a jejich politických představitelů. Od počátku bylo zřejmé, že se služba bude odlišovat od poměrně běžných obecních webových diskusních fór, a to především svou seriózností, která je zaručena především pečlivým zvolením tématu a poskytnutím doplňujících informaci k němu, zaručenou zpětnou vazbou registrovaným přispěvovatelům a reálným dopadem na rozhodovací proces zastupitelstva. Namísto běžných anketních témat, na která občané reagují nejčastěji stylem ANO-NE, budou v rámci služby diskutovány komplexnější problémy, které povedou uživatele k vyjádření postoje ve stylu „jak bych problém řešil já jako občan obce.“ Každý názor je proto cenný a může ovlivnit rozhodnutí politiků v dané věci. Nezáleží na kvantitě názorů, ale spíše na jejich obsahu a kvalitě. Nezbytným předpokladem, aby celý systém fungoval, je ochota politiků zamyslet se nad názory občanů a stejně tak důvěra občanů v daný systém. Z tohoto důvodu systém obsahuje i zpětnou vazbu, v které mohou politici učiněné rozhodnutí náležité zdůvodnit.

Čtěte dále:   Oznámení o přerušení elektrické energie dne 30.5.2023

Všichni občané zapojených obcí jsou srdečně zváni k účasti na pilotním testování služby „Váš názor“.

Aktuální informace o projektu najdete na http://www.kr-vysocina.cz/ecitizen-ii/ds-301512/p1=38699 a na webu www.vas-nazor.cz.     

O projektu

Projekt eCitizen II je pokračováním původního projektu eCitizen, který byl úspěšně realizován v rámci programu INTERREG. Nový projekt má podpořit evropská města a regiony v jejich společném úsilí zlepšit služby eGovernmentu využitím partnerských sítí, získaných zkušeností a dobrých praxí z předchozího projektu. eCitizen II má za cíl podpořit interakci mezi občany a subjekty veřejné správy, zapojit občany do lokálních veřejných rozhodovacích procesů a obecně změnit postoj veřejné správy k dané problematice.

Partnerství

Vedoucím partnerem projektu je Finský Baltický Institut, dalšími projektovými partnery jsou: Tampere (Finsko),  Odense (Dánsko), Tartu (Estonsko), Flevoland (Nizozemí), Region Jihozápad (UK), Bologna (Itálie), Patras (Řecko), Miskolc (Maďarsko), Vysočina (ČR),  Svaz baskických obcí EUDEL (Španělsko).

V kraji Vysočina se do projektu pilotně zapojily obce  Humpolec, Náměšť nad Oslavou, Nové město na Moravě, Okříšky, Telč, Třebíč a Velké Meziříčí. Zapojení dalších obcí je možné kdykoliv v průběhu projektu.

Výstupy a výsledky

Projekt je zaměřen především na snižování rozdílů mezi evropskými městy a regiony ve smyslu jejich schopnosti reagovat na nové trendy v oblasti rozvoje elektronických služeb, které jsou zaměřeny na občany. Na Vysočině se v průběhu realizace projektu posoudí zkušenosti finského Tampere s nasazením komplexu služeb pro občany (VALMA) a některé úspěšné postupy budou vyzkoušeny jako nová služba eParticipace pro občany vybraných obcí pod názvem VÁŠ NÁZOR!

www.mesto-humpolec.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

V Želivě odhalí památník vězněným kněžím z koncentračního tábora

So Srp 6 , 2011
V želivském klášteře bude v sobotu 13. srpna slavnostně odhalena stěna ručně napsanými jmény 464 řeholníků a diecézních kněží, kteří zde byli za komunistického režimu vězněni v internačním táboře. Vzpomínková mše, která každoročně probíhá v želivském chrámu Narození Panny Marie, se letos zúčastní také arcibiskup Dominik Duka a hejtman kraje […]

You May Like

Témata