Jak postupovat při nálezu věci/zvířat od 1.1.2014

Od 1.1.2014 dochází v souvislosti s účinností Nového občanského zákoníku ke změnám v oblasti ztrát a nálezů.

Je věc opuštěná nebo ztracená?

Občanský zákoník rozlišuje věc ztracenou, opuštěnou nebo ukrytou. Existuje-li pochybnost, zda jde o věc ztracenou nebo opuštěnou, vychází se z předpokladu, že si každý chce své vlastnictví spíše podržet a že nalezená věc není opuštěná.

 

Komu ji vrátit?

Pokud lze z okolností poznat, kdo věc ztratil, je naší povinností mu ji vrátit. Ten, kdo věc ztratil, nemusí být vždy vlastníkem, může to být třeba nájemce nebo vypůjčitel. Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné.

 

Co dělat, když je vlastník neznámý?

Pokud nevíme, komu věc vrátit, odevzdáme věc provozovateli zařízení (nádraží, úřad, vlak, autobus, banka, pojišťovna), ve kterém jsme ji našli. Pokud jsme věc nalezli mimo taková zařízení, musíme nález oznámit obci, na jejímž území byla věc nalezena, a to do tří dnů od nálezu. Obec nález vyhlásí na svých webových stránkách.

Pokud se o věc přihlásí ten, kdo ji ztratil nebo její vlastník do roka od vyhlášení nálezu, věc nebo výtěžek z prodeje věci se mu vydá včetně plodů a užitků, po odečtení nálezného a nákladů za úschovu.

Pokud se o věc nikdo nepřihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce nakládat s věcí jako poctivý držitel (tedy brát z ní plody a užitky). V případě, že se nálezce tohoto práva vzdá, stává se držitelem věci obec. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc po zaplacení nákladů za úschovu a nálezného.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, stane se nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastníkem věci.

 

Jaké náleží nálezné?

Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů (na cestu za vlastníkem, na údržbu věci apod.) a na nálezné.

Nálezné náleží nálezci i tehdy, když lze vlastníka zřejmě poznat ze znamení na věci, nebo z jiných okolností, a činí desetinu ceny nálezu .

Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení. Takovou věcí může být ztracený deník, fotografie či jiná věc, která objektivně pro ostatní nemá žádnou cenu, ale vlastník ji uchovává na památku či z jiných zvláštních osobních důvodů.

Na nálezné má nálezce právo i vůči obci v případě, kdy jí předal nalezenou věc a prohlásil, že ji nechce nabýt do vlastnictví; povinnost obce zaplatit nálezné vznikne, jakmile ji sama získá do vlastnictví (po třech letech od oznámení nálezu). Právo na nálezné nemá ten, kdo nález neoznámí, přisvojí si ho nebo jinak poruší své povinnosti.

 

Nalezené věci jsou evidovány na Městském úřadu v Humpolci, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec.

 

V případě, že nalezená věc (viz. níže uvedené odkazy) byla ve Vašem vlastnictví, nebo jste ji ztratili, kontaktujte pro vyřešení záležitosti Lenku Černou na telefonním čísle 565 518 143 nebo na e-mailové adrese lenka.cerna@mesto-humpolec.cz.

Odchyt volně pobíhajících psů a ohlášení zatoulaného/nalezeného zvířete (psa).

 

 

 

Od 1.1.2013 vykonávají odchyt volně pobíhajících psů v Humpolci a v jeho spádových obcích Technické služby Humpolec s.r.o., Okružní 637, Humpolec. 

V areálu TS Humpolec byl k tomuto účelu zřízen kotec, kde budou odchycení psi umístěni a to max. po dobu 72 hod. Zde si ho majitel může vyzvednout. Po uplynutí této doby budou odchycená zvířata odvezena do psího útulku v Polné (tel.: 602 885 171). 

TS Humpolec mají k tomuto účelu k dispozici odborně vyškolený personál, potřebnou výjezdovou a odchytovou techniku. O odchycené zvíře se po dobu jeho zadržení náležitě postarají. 

Ohlášení zatoulaného zvířete (psa):  

MěÚ Humpolec, odbor místního hospodářství 

tel.: 565 518 111, 565 518 192 (pí. Kocmanová) 

Policie ČR , Žižkova 922, Humpolec

tel.: 974 274 723

Aktuální informace o odchycených psech naleznete na www.tshumpolec.cz

zdroj: www.mesto-humpolec.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Obuv Svoboda - Humpolec

Út Úno 11 , 2014
Totální výprodej zimní obuvi, v Humpolci již od 12.2.2014

Témata