Každý v Kraji Vysočina odevzdal vloni k recyklaci 2,8 kg spotřebičů

Na každého obyvatele Kraje Vysočina připadá, podle předběžných výsledků za rok 2013, celkem 2,8 kg odevzdaných elektrospotřebičů k recyklaci prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN. Kraj se těmito výsledky řadí na 5. místo v České republice.

Daří se to i díky finanční podpoře, kterou ELEKTROWIN, a.s. poskytuje na další zdokonalování zpětného odběru. Tato podpora činí v Kraji Vysočina každoročně přes milion korun.

 

Obce Kraje Vysočina díky spolupráci s ELEKTROWINem ušetřily v roce 2013 přes 10 300 000 Kč,  stejně tak jako v roce 2012. „Jsou to peníze, které by bylo nutné vynaložit na sběr a recyklaci elektrozařízení, kdyby neexistoval systém jejich zpětného odběru. Města a obce by tyto náklady musely hradit ze svých rozpočtů,“ říká Táňa Pokorná, ředitelka zákaznického oddělení ELEKTROWINu.

 

„Spolupráce Kraje Vysočina se společností ELEKTROWIN, a.s. přináší nejen rozvoj povědomí o recyklaci jako takové, ale hlavně vytváří podmínky k rozvoji sběru elektrozařízení a podporuje aktivní účast obyvatel na třídění a předcházení vzniku odpadů,“ shrnuje přínos spolupráce kraje a kolektivního systému Zdeněk Chlád, člen Rady Kraje Vysočina.

 

Motivační program odměňuje aktivní města a obce

ELEKTROWIN v roce 2013 ze svého Motivačního programu na základě množství vysbíraných spotřebičů vyplatil v Kraji Vysočina 44 500 Kč, které čerpalo pouze město Jihlava. Finance byly použity na skladovací prostředky a manipulační techniku.

V rámci všech dosavadních šesti ročníků programu bylo v celé ČR podáno na 530 žádostí městy a obcemi, které tak získaly přes 20 milionů korun.  

Se sběrem pomáhají také hasiči, nejvíc odevzdal sbor Třeštice.

V celé České republice jsou stále významnějšími partnery při sběru vysloužilých elektrozařízení dobrovolní hasiči zapojení do projektu Recyklujte s hasiči, který organizačně zajišťují kolektivní systémy ELEKTROWIN a Asekol. Organizováním svozů, technikou i obyčejnou chlapskou silou pomáhají svým sousedům všude tam, kde není sběrný dvůr v bezprostřední blízkosti.

„V Kraji Vysočina se do projektu zapojilo už 92 hasičských sdružení,“ informuje Táňa Pokorná.

Loni hasiči v kraji vysbírali 97,857 tun starého elektra, což je o 26 tun více než v roce 2012. Nejúspěšnějším sborem v množství elektrozařízení předaných k recyklaci v období jednoho roku se v Kraji Vysočina stalo SDH Třeštice s 21,026 tunami.

„Hasiči podobné akce dělali vždycky, pomáhali sbírat vysloužilé spotřebiče a vylepšovali si tak rozpočet. Teď usnadňují svým sousedům odevzdání starých spotřebičů k recyklaci a čerpají za to odměny,“ říká Jan Slámečka, krajský starosta dobrovolných hasičů.

 

Zpětný odběr podporují i další aktivity

Na podpoře zpětného odběru a recyklace spotřebičů spolupracuje ELEKTROWIN, a.s. s Krajem Vysočina také prostřednictvím dalších aktivit.

  • Mezinárodní konference Komunální odpady v praxi ve Valči prostřednictvím zástupců z Belgie a Rakouska představila příklady dobré praxe sběru všech využitelných složek komunálního odpadu.
  • Den s Krajem Vysočina, zaměřený na všechny věkové kategorie, propagoval zpětný odběr elektrozařízení prostřednictvím soutěží a her.
  • Soutěž obcí My třídíme nejlépe 2013 zhodnotila také nejlepší obce kraje ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů.
  • Více než 180 škol v Kraji Vysočina se například zapojilo do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
  • Za přinesený vysloužilý spotřebič se do Zoologické a botanické zahrady Jihlava zcela zdarma nebo se slevou podívalo 162 návštěvníků.
  • Důkazem fungující spolupráce kolektivního systému a kraje je i „polepený“ autobus nabádající ke správnému zacházení s vysloužilými elektrospotřebiči.
  • Kolektivní systém se také zúčastnil několika akcí v kraji. Například Festivalu rekordů a kuriozit v Pelhřimově, kde padaly elektrorekordy.  Na jednom místě a v jeden okamžik se zde sešlo rekordních 669 lidí, kteří přinesli vysloužilý elektrospotřebič určený k recyklaci, celkově se jich během čtyř hodin podařilo shromáždit 821 kusů. Rekordní bylo i žehlicí prkno, které měřilo čtyři metry. Další dva rekordy položily základ budoucích historických tabulek výkonů ve zcela nové sportovní disciplíně, běhu kolem kontejneru na elektroodpad.

 

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 9 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti 180 000 tun. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.  Sběrnou síť tvoří na 1 250 sběrných míst v 1 145 městech a obcích, 2 500 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 3 000 obcích.

zdroj: www.kr-vysocina.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Kraj Vysočina podpoří fungování potravinové banky

Pá Led 17 , 2014
Kraj Vysočina podpoří 200tisícovou dotací fungování Potravinové banky Vysočina, která od jara působí v Ledči nad Sázavou.

You May Like

Témata